#EUDrinkingWater - Labāka kvalitāte un piekļuve

| Februāris 19, 2020
Ūdens fonēna Labas kvalitātes dzeramais ūdens ir ļoti svarīgs

Vides komiteja ir atbalstījusi jaunus noteikumus, lai vēl vairāk uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un piekļuvi ikvienam un nodrošinātu, ka samazinās plastmasas atkritumu daudzums no ūdens pudelēm.

Lielākajai daļai ES iedzīvotāju ir laba piekļuve kvalitatīvam dzeramajam ūdenim. Saskaņā ar a Eiropas Vides aģentūras (2016) ziņojums, vairāk nekā 98.5% no izmēģinājumiem, kas veikti dzeramā ūdens paraugos starp 2011 un 2013, atbilst ES standartiem.

ES Dzeramā ūdens direktīva nosaka minimālos kvalitātes standartus attiecībā uz ūdeni, kas paredzēts lietošanai pārtikā (dzeršanai, ēdiena gatavošanai, citiem mājsaimniecības nolūkiem), lai pasargātu mūs no piesārņojuma.

Dzeramais ūdens Dzeramais ūdens ES

Vides un sabiedrības veselības komiteja 18. gada 2020. februārī apstiprināja pagaidu vienošanos, ko starp Parlamentu un Padomi panāca 2019. gada decembrī, par noteikumu atjaunināšanu, lai palielinātu patērētāju uzticēšanos un krāna ūdens izmantošanu dzeršanai.

Jaunajos tiesību aktos ir atjaunināti kvalitātes standarti un noteiktas minimālās higiēnas prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, piemēram, caurulēm vai krāniem, lai izvairītos no piesārņojuma. Endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošās vielas, medikamenti un mikroplastmasas tiks uzraudzīti, izmantojot uzraudzības sarakstu mehānismu, ļaujot ES atjaunināt uzraudzību atbilstoši jaunākajiem zinātnes sasniegumiem.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ES valstīm ir jāuzlabo piekļuve tīram ūdenim visiem ES, īpaši neaizsargātām grupām, kurām nav piekļuves vai ir tikai ierobežota pieeja, piemēram, ūdens strūklaku ierīkošanai publiskās telpās. Viņi pēc brīvprātības principa var arī veicināt restorānu krāna ūdens piegādi par brīvu vai par nelielu samaksu.

Būs jānodrošina lielāka pārredzamība un patērētājiem pieeja informācijai par dzeramā ūdens kvalitāti.

Dzeramais krāna ūdens ir ne tikai lēts, bet arī videi draudzīgs. Pēc Eiropas Komisijas domām, piekļuvi labākas kvalitātes ūdenim var samazināt pudelēs iepildītā ūdens patēriņu par 17%. Ūdens, kas pudelēs pildīts mazāk, palīdz cilvēkiem ietaupīt naudu un dod labumu videi, samazinot CO2 izmešu daudzumu un plastmasas atkritumus.

Dzeramais ūdens Ietekme uz ekonomiku un vidi

Dzeramais ūdens ir ļoti svarīgs eiropiešiem. Noteikumu pārskatīšana bija veiksmīgas pilsoņu iniciatīvas turpinājums Right2Water, kas savāca vairāk nekā 1.8 miljonus parakstu.

Kā parādīja sabiedriskā apspriešana, eiropieši, atrodoties ārzemēs citās ES valstīs, jūtas nedroši par krāna ūdens kvalitāti, lai arī atbilstības rādītāji ir augsti. Viņi arī vēlas saņemt jaunāku informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti.

Dzeramais ūdens Ko eiropieši domā par dzeramo ūdeni

Nākamie soļi

Par jaunajiem noteikumiem EP deputāti balsos gaidāmās plenārsesijas laikā.

Izlasiet šo pārskatu, paskaidrojot kā ES uzlabo sabiedrības veselību.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Parlaments, Featured pants, Ūdens

Komentāri ir slēgti.