Savienoties ar mums

vide

Investīciju plāns Eiropai atbalsta jaunu vēja parku būvniecību un ekspluatāciju Portugālē

Izdots

on

Eiropas Investīciju banka (EIB) piešķirs 65 miljonus eiro EDP Renováveis ​​SA (EDPR), lai finansētu divu sauszemes vēja parku būvniecību un ekspluatāciju Portugāles Koimbras un Guardas rajonos. EIB ieguldījumu nodrošina garantija, ko sniedz EIB Eiropas fonds stratēģiskiem ieguldījumiem (EFSI), kas ir galvenais Eiropas Investīciju plāna pīlārs. Paredzams, ka vēja parku kopējā jauda būs 125 MW, un projekta būvniecības posmā tie radīs aptuveni 560 darbavietas.

Pēc vēja parku darbības uzsākšanas Portugāle palīdzēs sasniegt enerģētikas un klimata plāna mērķus, kā arī Komisijas saistošo mērķi līdz 32. gadam vismaz 2030% no galīgā enerģijas patēriņa iegūt no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Šis EIB un EDP Renováveis ​​nolīgums, ko atbalsta Eiropas Investīciju plāns, ir ieguvējs gan klimatā, gan ekonomikā. Finansējums, ko atbalsta Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, finansēs jaunus sauszemes vēja parkus Portugāles rietumos un ziemeļos, palīdzot valstij sasniegt tālejošos enerģētikas un klimata plānu mērķus un šajā procesā radot jaunas darbavietas. ”

The Investīciju plāns Eiropai līdz šim visā ES ir mobilizējis ieguldījumus 535 miljardu euro apmērā, no kuriem 16% - ar enerģiju saistītiem projektiem. Paziņojums presei ir pieejams šeit.

Bioloģiskā daudzveidība

Publiska uzklausīšana par saikni starp bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un pandēmijām, piemēram, COVID-19 

Izdots

on

Šodien (2030. janvārī) notiks Parlamenta uzklausīšana “Saskaroties ar sesto masveida izmiršanu un pieaugošo pandēmiju risku: kāda nozīme ir ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijai 14. gadam”.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas organizētajā uzklausīšanā tiks runāts par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un to, cik lielā mērā tas palielina pandēmiju risku zemes izmantojuma izmaiņu, klimata pārmaiņu un savvaļas dzīvnieku tirdzniecības dēļ. Tiks apspriesta loma, kāda varētu būt ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijai 2030. gadam, lai apkarotu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un palielinātu ES un pasaules apņemšanos atbalstīt bioloģisko daudzveidību.

Starpvaldību platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu jautājumos izpildsekretāre Dr. Anne Larigauderie un Eiropas Vides aģentūras izpilddirektore Dr. Hans Bruyninckx atklās publisko uzklausīšanu.

Detalizēta programma ir pieejama šeit.

Jūs varat sekot dzirdei tiešraidē šeit no šodienas 9h.

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam

Ceturtdienas pēcpusdienā deputāti apspriedīs referenta ziņojuma projektu Sezārs Luēna (S&D, ES), kas reaģē uz Komisijas bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam un atzinīgi vērtē stratēģijas ambīciju līmeni. Ziņojuma projektā uzsvērts, ka jārisina visi galvenie tiešie dabas pārmaiņu virzītājspēki, un pauž bažas par augsnes degradāciju, klimata pārmaiņu ietekmi un apputeksnētāju skaita samazināšanos. Tajā aplūkoti arī jautājumi par finansējumu, integrēto pieeju un bioloģiskās daudzveidības pārvaldības sistēmu, aicināts uz Zaļā Erasmus programmu, kas vērsta uz atjaunošanu un saglabāšanu, un uzsvērta starptautiskas rīcības nepieciešamība, tostarp attiecībā uz okeānu pārvaldību.

Jūs varat sekot līdzi komitejas sēdei tiešraidē šeit no plkst. 13h15.

Vairāk informācijas 

Turpināt Reading

Bioloģiskā daudzveidība

Viena planētas augstākā līmeņa sanāksme: prezidents fon der Lejens aicina noslēgt vērienīgu, globālu un spēli mainīgu vienošanos par bioloģisko daudzveidību

Izdots

on

11. janvārī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Lejena ar videokonferences starpniecību piedalījās bioloģiskās daudzveidības sanāksmē “Viena planēta”. Savā uzrunā prezidents fon der Lejens uzsvēra, ka "2021. gads būs gads, kad pasaule apgriezīs jaunu lapu mūsu planētai" šī gada maijā notiekošajā COP15 par dabu Kunmingā. Viņa aicināja uz "ambiciozu, globālu un spēles mainīgs Parīzes stila līgums ”, kas tiks sastādīts COP15, jo tas attiecas ne tikai uz ilgtspējīgu attīstību, bet arī uz vienlīdzību, drošību un dzīves kvalitāti. Prezidents atkārtoja Eiropas vēlmi parādīt ceļu un piesaistīt tik daudz partneru, cik Prezidents fon der Lejens runāja arī par saikni starp bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un COVID-19: “Ja mēs steidzami nerīkojamies, lai aizsargātu savu dabu, mēs, iespējams, jau esam sākumā pandēmiju laikmetā. Bet mēs varam kaut ko darīt tās labā. Tam nepieciešama saskaņota globāla rīcība un vietēja ilgtspējīga attīstība. Un, tāpat kā mēs sadarbojamies savas “vienas planētas” labā, mums ir jāsadarbojas arī mūsu “vienas veselības” labā. ”

Runājot Francijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Pasaules Bankas rīkotajā samitā, Ursula fon der Lejena izklāstīja, kā Komisija strādā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību: “Tas parāda, ka jaunas dabas lapas apgriešana ir saistīta ar vietēju rīcību un globālu darbību. ambīcijas. Tāpēc ar Eiropas Zaļo vienošanos mēs pastiprinām savu rīcību un ambīcijas - gan vietējā, gan pasaules mērogā. Un jaunā, videi draudzīgākā kopējā lauksaimniecības politika palīdzēs mums aizsargāt iztikas līdzekļus un nodrošinātību ar pārtiku - kamēr mēs aizsargājam savu dabu un klimatu. ” Visbeidzot, viņa atgādināja dalībniekiem par Eiropas pienākumu nodrošināt, ka mūsu vienotais tirgus neveicina mežu izciršanu vietējās kopienās citās pasaules daļās.

Skatīties runu šeit, izlasiet to pilnībā šeit. Uzziniet vairāk par Komisijas darbu, lai aizsargātu mūsu planētas bioloģisko daudzveidību šeit.

Turpināt Reading

Klimata izmaiņas

Prezidents fon der Lejens uzstājas ar runu One Planet samitā

Izdots

on

“One Planet” samita laikā, kas 11. janvārī notika Parīzē, Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Lejena (attēlā) uzstājās ar runu par ilgtspējīgu lauksaimniecību, bioloģisko daudzveidību un cīņu pret klimata pārmaiņām, uzsverot, ka tās ir vienas monētas dažādās puses. Lai ilustrētu ES atbalstu globālajai sadarbībai un vietējai rīcībai, tā apņēmās atbalstīt un sponsorēt Āfrikas vadīto Lielās Zaļās sienas pamatiniciatīvu, kuras mērķis ir novērst zemes degradāciju un pārtuksnešošanos, balstoties uz ES ilgstošajiem ieguldījumiem šajā iniciatīvā. .

Viņa arī paziņoja, ka ES pētniecība un jauninājumi veselības un bioloģiskās daudzveidības jomā būs prioritāte kā daļa no globālajiem sadarbības un koordinācijas centieniem. Ar Zaļo darījumu Eiropai ES ir starptautisko darbību priekšgalā klimata un bioloģiskās daudzveidības labā. Prezidents fon der Lejens uzsvēra dabas un ilgtspējīgas lauksaimniecības nozīmi, lai sasniegtu Zaļās vienošanās par Eiropu mērķi, proti, padarīt Eiropu par pirmo klimata ziņā neitrālu kontinentu līdz 2050. gadam.

Pagājušā gada maijā Komisija publicēja bioloģiskās daudzveidības un lauku saimniecību tabulas stratēģijas, kurās izklāstītas ES vērienīgās darbības un apņemšanās apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropā un pasaulē, pārveidot Eiropas lauksaimniecību par ilgtspējīgu un bioloģisku lauksaimniecību un atbalstīt lauksaimniekus šī pāreja. “One Planet” samits, kuru kopīgi organizēja Francija, Apvienoto Nāciju Organizācija un Pasaules Banka, sākās ar līderu apņemšanos atbalstīt bioloģisko daudzveidību, ko prezidents fon der Lejens jau ir atbalstījis Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas sesijas laikā pagājušajā gadā. Septembris. Augstākā līmeņa sanāksme šogad centās radīt impulsu COP15 par bioloģisko daudzveidību un COP26 par klimatu.

Sekojiet runai, izmantojot videokonferenci EbS.

Turpināt Reading
reklāma

Twitter

Facebook

trending