Aizsardzība: ES # EiropaArmy

| Jūnijs 26, 2019
Foto: Eiropas Aizsardzības aģentūraFoto no Eiropas Aizsardzības aģentūras

Lai gan nav ES armijas un aizsardzība joprojām ir tikai dalībvalstu kompetencē, ES nesen ir veikusi lielus pasākumus, lai veicinātu sadarbību aizsardzības jomā.

Kopš 2016 ES drošības un aizsardzības jomā ir panākts ievērojams progress ar vairākām konkrētām ES iniciatīvām, lai veicinātu sadarbību un stiprinātu Eiropas spēju sevi aizstāvēt. Lasiet jaunāko notikumu pārskatu.

Lielas cerības uz ES aizsardzību

Eiropieši sagaida, ka ES garantēs drošību un mieru. Trīs ceturtdaļas (75%) atbalsta kopēju ES aizsardzības un drošības politiku saskaņā ar a īpašs Eirobarometrs par drošību un aizsardzību 2017 un vairākums (55%) atbalstīja ES armijas izveidi. Pavisam nesen 68% eiropiešu teica, ka viņi vēlētos, lai ES vairāk darītu aizsardzības jomā (Marta 2018 Eirobarometra aptauja).

ES vadītāji apzinās, ka neviena ES valsts nevar izolēt pašreizējos drošības draudus. Piemēram, Francijas prezidents Macron aicināja kopīgu Eiropas militāro projektu 2017, bet Vācijas kanclere Merkele teica: „mums vajadzētu strādāt pie vienas dienas vīzijas, izveidojot atbilstošu Eiropas armiju”. vērsties Eiropas Parlamentā novembrī 2018. Virzība uz drošības un aizsardzības savienību ir bijusi viena no tām Juncker komisijas prioritātes.

LV - 2018 Eirobarometrs:% Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ES vairāk jādara drošības un aizsardzības politikā
Lielākā daļa eiropiešu vēlas, lai ES darītu vairāk, lai veicinātu drošību un aizsardzību

Jaunākie ES pasākumi aizsardzības sadarbības veicināšanai

Kopējā ES aizsardzības politika ir paredzēta Lisabonas līgumā (\ tPants 42 (2) TEU). Tomēr līgumā ir skaidri noteikts arī valsts aizsardzības politikas nozīmīgums, tostarp NATO dalība vai neitralitāte.

Pēdējos gados ES ir sākusi īstenot vērienīgas iniciatīvas nodrošināt vairāk resursu, veicināt efektivitāti, veicināt sadarbību un atbalstīt spēju attīstību:

  • Pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) bija sākās decembrī 2017un 25 ES valstis piedalās no jūnija 2019. Pašlaik tā darbojas, pamatojoties uz 34 konkrētus projektus ar saistošām saistībām, tostarp Eiropas medicīnas komandu, jūras novērošanas sistēmu, savstarpēju palīdzību kiberdrošības un ātrās reaģēšanas grupām un kopīgu ES izlūkošanas skolu.
  • The Eiropas Aizsardzības fonds (EAF) uzsāka jūnijā 2017. Tā ir pirmā reize, kad ES budžets tiek izmantots, lai līdzfinansētu sadarbību aizsardzības jomā, un fondam vajadzētu būt daļai no ES nākamo ilgtermiņa budžetu (2021-2027). EDF papildinās valstu ieguldījumus un nodrošinās gan praktisku, gan finansiālu stimulus kopīgai pētniecībai, kopīgai attīstībai un iegādei aizsardzības aprīkojuma un tehnoloģiju jomā.
  • ES nostiprināja sadarbība ar NATO in 74 zonas tostarp kiberdrošība, kopīgas mācības un terorisma apkarošana.
  • Plāns, lai atvieglotu militārā mobilitāte Eiropas Savienībā un visā ES, lai militārais personāls un aprīkojums varētu reaģēt ātrāk, reaģējot uz krīzēm.
  • Finansējuma veikšana civilās un militārās misijas efektīvāk. Šobrīd ES ir šādas 16 misijas trīs kontinentos, ar plašu pilnvaru spektru un vairāk nekā 6,000 civilo un militāro personālu.
  • Kopš jūnija 2017 ir jauna vadības un kontroles struktūra (MPCC) uzlabot ES krīzes pārvarēšanu.

Tērē vairāk, tērēt labāk, kopā pavadīt

NATO Velsas augstākā līmeņa sanāksmē 2014 ES dalībvalstis, kas ir NATO dalībvalstis, apņēmās 2 aizstāvēt 2024% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP). Eiropas Parlaments ir aicinājis dalībvalstis to izpildīt.

NATO 2018 aprēķini liecina, ka tikai sešas valstis (Grieķija, Igaunija, Apvienotā Karaliste, Latvija, Polija un Lietuva) aizstāvībai izmantoja 2% no IKP.
Tomēr ES aizsardzības veidošana ir saistīta ne tikai ar izdevumiem, bet arī par izdevumu efektīvu izmantošanu. ES valstis kopīgi ir otrā lielākā aizstāvja puse pasaulē pēc ASV, bet tiek iztērēti aptuveni EUR 26.4 miljardi dublēšanās, jaudas pārpalikuma un šķēršļu dēļ iepirkumiem. Rezultātā, vairāk nekā sešas reizes vairāk aizsardzības sistēmu izmanto Eiropā nekā ASV. Tādā gadījumā ES var nodrošināt valstīm iespējas sadarboties vairāk.

Ja Eiropa vēlas konkurēt visā pasaulē, tai būs jāapvieno un jāintegrē savas labākās spējas, jo tiek lēsts, ka to dara 2025 Ķīna kļūs par otro lielāko aizsardzības spenderu pasaulē pēc ASV.

infographic ilustrācija par ieguvumiem, ko sniedz ciešāka sadarbība aizsardzības jomā ES līmenīCiešākas sadarbības aizsardzības aizsardzības priekšrocības

Eiropas Parlamenta nostāja
Eiropas Parlaments ir atkārtoti aicinājis pilnībā izmantojot Lisabonas līguma potenciālu Eiropas aizsardzības savienības izveidei. Tā konsekventi atbalsta lielāku sadarbību, lielāku ieguldījumu un resursu apvienošanu, lai radītu sinerģiju ES līmenī, lai labāk aizsargātu eiropiešus.

iesaistīti problēmas

Papildus praktiskām problēmām ES ir jāsaskaņo dažādas tradīcijas un dažādas stratēģiskās kultūras. Parlaments uzskata, ka ES balta grāmata par aizsardzību būtu lietderīgs veids, kā to izdarīt un atbalstīt a turpmāko ES aizsardzību politika.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, Aizsardzības, EU, Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA), Eiropas Parlaments, Eiropas Miera korpuss, NATO

Komentāri ir slēgti.

Kreisās izvēlnes ikona