Savienoties ar mums

lauksaimniecība

Lauksaimniecība: Komisija publicē potenciālo ekosistēmu sarakstu

EU Reporter korespondents

Izdots

on

Komisija publicēja a potenciālās lauksaimniecības prakses saraksts ka ekosistēmas varētu atbalstīt turpmāko kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Daļa no KLP reformas, par kuru pašlaik notiek sarunas starp Eiropas Parlamentu un Padomi, ekosistēmas ir jauns instruments, kas paredzēts, lai atalgotu lauksaimniekus, kuri izvēlas iet tālāk vides aprūpes un klimata jomā. Šī saraksta mērķis ir veicināt diskusijas par KLP reformu un tās lomu Zaļās vienošanās mērķu sasniegšanā. Šis saraksts arī uzlabo KLP stratēģisko plānu izveides procesa pārredzamību un nodrošina lauksaimniekiem, administrācijām, zinātniekiem un ieinteresētajām personām pamatu turpmākām diskusijām par šī jaunā instrumenta vislabāko izmantošanu.

Nākamajai KLP būs izšķiroša loma, vadot pāreju uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu un visā Eiropā atbalstot Eiropas lauksaimniekus. Ekosistēmas ievērojami veicinās šo pāreju un Zaļā darījuma mērķu sasniegšanu. Komisija publicēja Saimniecība līdz dakšai un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020. gada maijā. Komisija iesniedza savu priekšlikumus KLP reformai 2018. gadā, ieviešot elastīgāku, uz sniegumu un rezultātiem balstītu pieeju, kurā ņemti vērā vietējie apstākļi un vajadzības, vienlaikus palielinot ES līmeņa mērķus ilgtspējības jomā. Eiropas Parlaments un Padome par tiem vienojās sarunu pozīcijas par KLP reformu attiecīgi 23. gada 21. un 2020. oktobrī, ļaujot sākt trīspusējās sarunas 10. gada 2020. novembrī. Komisija ir apņēmības pilna pilnībā pildīt savu lomu KLP trīspusējās sarunās kā godīgs starpnieks starp likumdevējiem un kā virzītājspēks lielākai ilgtspējību, lai sasniegtu Eiropas Zaļā darījuma mērķus. A faktu lapa ir pieejams tiešsaistē, un var atrast vairāk informācijas šeit.

lauksaimniecība

KLP: jāziņo jaunam ziņojumam par krāpšanu, korupciju un ES lauksaimniecības fondu nepareizu izmantošanu

EU Reporter korespondents

Izdots

on

EP deputāti, kas strādā pie ES budžeta aizsardzības no Zaļo / EFA grupas, tikko publicēja jaunu ziņojumu: "Kur paliek ES nauda?", kurā aplūkota Eiropas lauksaimniecības fondu ļaunprātīga izmantošana Centrāleiropā un Austrumeiropā. Ziņojumā aplūkots sistēmisks trūkums ES lauksaimniecības fondos un skaidri izklāstīts, kā ES fondi veicina krāpšanu un korupciju un likuma varas graušanu piecās valstīs ES valstis: Bulgārija, Čehija, Ungārija, Slovākija un Rumānija.
 
Ziņojumā ir izklāstīti jaunākie gadījumi, tostarp: krāpnieciskas prasības un ES lauksaimniecības subsīdiju maksājumi Slovākija; interešu konflikti ap Čehijas premjerministra uzņēmumu Agrofert Čehijā; un Fidesz valdības valsts iejaukšanos Ungārijā. Šis ziņojums nāk klajā, kad ES iestādes ir sarunu procesā par kopējo lauksaimniecības politiku 2021. – 27. Gadam.
Viola von Cramon, EP deputāte, Zaļo un EFA Budžeta kontroles komitejas locekle, komentē: "Pierādījumi liecina, ka ES lauksaimniecības fondi veicina krāpšanu, korupciju un bagātu uzņēmēju pieaugumu. Neskatoties uz daudzajām izmeklēšanām, skandāliem un protestiem, šķiet, ka Komisija pievēršot acis niknajai nodokļu maksātāju naudas ļaunprātīgai izmantošanai, un dalībvalstis maz dara sistemātisku problēmu risināšanu. Kopējā lauksaimniecības politika vienkārši nedarbojas. Tas nodrošina nepareizus stimulus zemes izmantošanai, kas kaitē videi un kaitē vietējiem iedzīvotājiem Masveida zemes uzkrāšana uz kopēja labuma rēķina nav ilgtspējīgs modelis, un to noteikti nevajadzētu finansēt no ES budžeta.
 
"Mēs nevaram turpināt pieļaut situāciju, kad ES fondi nodara šādu kaitējumu tik daudzās valstīs. Komisijai ir jārīkojas, tā nevar apglabāt galvu smiltīs. Mums ir nepieciešama pārredzamība par to, kā un kur nonāk ES nauda, lielo lauksaimniecības uzņēmumu īpašnieki un interešu konfliktu izbeigšana. KLP ir jāreformē tieši tāpēc, lai tā darbotos cilvēku un planētas labā un galu galā būtu atbildīga ES pilsoņu priekšā. Sarunās par jauno KLP Parlamenta komandai ir jāstāv obligāta ierobežošana un pārredzamība. "

Mikulāšs Peksa, Pirātu partijas deputāts un Budžeta kontroles komitejas loceklis Zaļie / EFA sacīja: “Es savā valstī esam redzējuši, kā ES lauksaimniecības fondi bagātina visu cilvēku klasi līdz pat premjerministram. Gan izplatīšanas laikā, gan pēc tā KLP sistemātiski trūkst pārredzamības. Nacionālās maksājumu aģentūras CAE neizmanto skaidrus un objektīvus kritērijus, izvēloties saņēmējus, un nepublicē visu būtisko informāciju par to, kur nonāk nauda. Kad daži dati tiek atklāti, tos bieži izdzēš pēc obligātā divu gadu perioda, padarot to gandrīz neiespējamu kontrolēt.
 
“Pārredzamība, pārskatatbildība un pareiza pārbaude ir būtiska, lai izveidotu visiem piemērotu lauksaimniecības sistēmu, nevis bagātinātu dažus atlasītos. Diemžēl dati par subsīdiju saņēmējiem ir izkaisīti simtiem reģistru, kas lielākoties nav savietojami ar Komisijas krāpšanas atklāšanas rīkiem. Komisijai ir ne tikai gandrīz neiespējami identificēt korupcijas gadījumus, bet tā bieži nezina, kas ir galīgie labuma guvēji un cik daudz naudas viņi saņem. Pašreizējās sarunās par jauno KLP periodu mēs nevaram ļaut dalībvalstīm turpināt darboties, jo trūkst pārredzamības un ES uzraudzības. "

Ziņojums ir pieejams tiešsaistē šeit.

Turpināt Reading

lauksaimniecība

Komisija iepazīstina ar pētījumu par tirdzniecības nolīgumu ietekmi uz lauksaimniecības pārtikas nozarēm

EU Reporter korespondents

Izdots

on

Komisija ir iesniegusi rezultātus pētījums par gaidāmajām un gaidāmajām tirdzniecības sarunām par ES lauksaimniecības nozari līdz 2030. gadam. Rezultāti ir balstīti uz teorētisko modelēšanu par iespējamo ekonomisko ietekmi uz lauksaimniecības pārtikas nozari, ieskaitot īpašus rezultātus dažiem lauksaimniecības produktiem pēc 12 tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas. Šis pētījums atspoguļo a pētījums, kas veikts 2016. gadā. ES tirdzniecības programmai kopumā ir pozitīva ietekme uz ES ekonomiku un lauksaimniecības pārtikas nozari.

Tirdzniecības nolīgumu rezultāts ir būtisks ES lauksaimniecības pārtikas eksporta pieaugums ar ierobežotāku importa pieaugumu, kas kopumā rada pozitīvu tirdzniecības bilanci.

Par tirdzniecību atbildīgais viceprezidents Valdis Dombrovskis sacīja: “ES vienmēr ir iestājusies par atklātu un godīgu tirdzniecību, kas ir devusi milzīgu labumu mūsu ekonomikai, tostarp lauksaimniecības ražotājiem. Šis pētījums parāda, ka mēs esam spējuši panākt pareizo līdzsvaru starp lielāku eksporta iespēju piedāvāšanu ES lauksaimniekiem, vienlaikus pasargājot viņus no palielināta importa iespējamās kaitīgās ietekmes.

"Atbalsts ES lauksaimniecības un pārtikas nozarei arī turpmāk būs galvenais ES tirdzniecības politikas elements, neatkarīgi no tā, vai tas tiek atvērts tirgū, aizsargājot tradicionālos ES pārtikas produktus vai aizsargājot to pret dempingu vai citiem negodīgas tirdzniecības veidiem."

Lauksaimniecības komisārs Janusz Wojciechowski teica: “ES lauksaimniecības tirdzniecības panākumi atspoguļo mūsu nozares konkurētspēju. Kopējās lauksaimniecības politikas reformas to ir ļoti sekmējušas, un to atbalsta ES produktu globāla reputācija kā droši, ilgtspējīgi ražoti, barojoši un kvalitatīvi. Šis pētījums ar pozitīvākiem rezultātiem nekā 2016. gadā apstiprina, ka mūsu vērienīgā tirdzniecības programma palīdz ES lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem pilnībā izmantot iespējas ārvalstīs, vienlaikus pārliecinoties, ka mums ir ieviesti pietiekami aizsardzības pasākumi visjutīgākajām nozarēm. "

 A presei un Jautājumi un atbildes ir pieejami tiešsaistē.

Turpināt Reading

lauksaimniecība

Farm to Fork: Komisija rīkojas, lai vēl vairāk samazinātu bīstamo pesticīdu lietošanu

EU Reporter korespondents

Izdots

on

Kā daļu no ES apņemšanās padarīt pārtikas sistēmas ilgtspējīgākas un aizsargāt iedzīvotājus no kaitīgām vielām, Eiropas Komisija šodien nolēma izņemt Mancozeb no ES tirgus. Veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kiriakidese sacīja: “Pilsoņu un vides aizsardzība pret bīstamām ķīmiskām vielām ir Eiropas Komisijas prioritāte. Atkarības samazināšana no ķīmiskajiem pesticīdiem ir galvenais pīlārs stratēģijā Farm to Fork, kuru mēs prezentējām pagājušajā pavasarī. Mēs nevaram pieņemt, ka ES tiek izmantoti mūsu veselībai kaitīgi pesticīdi. Tagad dalībvalstīm steidzami būtu jāatsauc visas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur Mancozeb ”.

Mancozeb ir aktīvā viela, ko ES izmanto vairākos pesticīdos. Šo priekšlikumu dalībvalstis atbalstīja Augu, dzīvnieku, pārtikas un barības pastāvīgajā komitejā oktobrī. Tas seko Zinātnes zinātniskajam novērtējumam EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), kas apstiprināja bažas par veselību, jo īpaši ar toksisku ietekmi uz reprodukciju un vides aizsardzību. Mancozebam ir arī endokrīnās sistēmas darbības traucējumi cilvēkiem un dzīvniekiem. Tagad dalībvalstīm līdz 2021. gada jūnijam būs jāatsauc atļaujas visiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur Mancozeb.

Turpināt Reading

Twitter

Facebook

trending