# Ombuds iesaista sabiedrisko apspriešanu par Padomes pārredzamību

Eiropas ombuds, Emily O'Reilly (attēlā), kā daļu no notiekošās izmeklēšanas ir uzaicinājusi sabiedrību, pilsonisko sabiedrību, valstu parlamentus un citus viedokļus par to, kā ES Padome var padarīt likumdošanas procesu pārredzamāku.

Šajā apspriešanā tiek uzdoti deviņi jautājumi, tostarp par to, kādus pasākumus Padome varētu veikt, lai atvieglotu likumdošanas dokumentu atrašanu; kādas grūtības saskaras, cenšoties iegūt dokumentus, kas saistīti ar Padomes sagatavošanas struktūrām; un cik svarīgi ir zināt dalībvalstu individuālās pozīcijas.

Ombuds ir arī rakstījis Padomei, lūdzot pārbaudīt visus dokumentus, kas saistīti ar trim izlases tiesību aktiem no 2016, lai redzētu iekšējo dokumentu reģistrēšanas, klasifikācijas un dokumentu publiskošanas procesu, jo ES tiesību aktu projekts notiek caur Padomi. Padome izvēlas failus, un tai jābūt reprezentatīvai attiecībā uz dokumentu apstrādes un pārredzamības praksi.

"Padome kā likumdevējs ar Parlamentu izstrādā likumus, kas ietekmē 500 miljonu iedzīvotāju dzīvi. Pilsoņiem ir tiesības piedalīties ES demokrātiskajā dzīvē, un viņiem ir pienācīgi jāinformē par likumdošanas procesu Padomē.

"Ir notikuši daži pārredzamības uzlabojumi Padomes likumdošanas procesā kopš izmeklēšanas uzsākšanas. Mans nākamais solis ir noskaidrot, kā dokumenti, kas saistīti ar trim nesenajiem ES tiesību aktu paraugiem, tika reģistrēti un publicēti, lai precīzi atspoguļotu Padomes dokumentēšanas un pārredzamības sistēmu. "Tajā pašā laikā es gribu dzirdēt par to cilvēku praktisko pieredzi, kas meklē vairāk informācijas par notiekošajām diskusijām par ES tiesību aktu projektiem un jebkādiem ieteikumiem uzlabošanai," teica O'Reilly.

fons

Ombuds sāka izmeklēšanu 2017 martā ar 14 jautājumiem Padomei par to, kā likumdošanas dokumenti, kas izriet no dalībvalstu vēstnieku un vēstnieku vietnieku sanāksmēm, kā arī pārējo 150 komiteju un valsts civildienesta ierēdņu darba grupu, tiek izskatīti saskaņā ar ES pārredzamības standartiem. Ombuda izmeklēšana aptver četras jomas: dokumentu pieejamība Padomes dokumentu reģistrā; šā reģistra pilnīgums; sagatavošanas struktūru sagatavošanas un publicēšanas prakses konsekvence un dalībvalstu pozīciju pārredzamība.

Padomes sanāksme atbilde uzskaitīti daži uzlabojumi, tostarp jauna sistēma Padomes dokumentu ierakstīšanai; projekts kopējas sagatavošanas platformas izstrādei kopā ar Eiropas Parlamentu un Komisiju; un dažādas iniciatīvas, lai atvieglotu sabiedrības piekļuvi dokumentiem.

Plānotā 2016 slēgtā trīs likumdošanas dokumentu pārbaude, kā arī sabiedriskās apspriešanas sniegtie materiāli tiks ņemta vērā ombuda galīgajā šā jautājuma analīzē.

Termiņš atbildes iesniegšanai uz konsultācija - pieejams 24 oficiālajās ES valodās - 1 decembris 2017.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas ombuds

Atstāj atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *