Savienoties ar mums

Eiropas Komisija

Kritiskās izejvielas: drošu un ilgtspējīgu piegādes ķēžu nodrošināšana ES zaļajai un digitālajai nākotnei

AKCIJA:

Izdots

on

On 20 March, the Commission proposed a comprehensive set of actions to ensure the EU’s access to a secure, diversified, affordable and sustainable supply of critical raw materials. Critical raw materials are indispensable for a wide set of strategic sectors including the net zero industry, the digital industry, aerospace, and defence sectors.

While demand for critical raw materials is projected to increase drastically, Europe heavily relies on imports, often from quasi-monopolistic third country suppliers. The EU needs to mitigate the risks for supply chains related to such strategic dependencies to enhance its economic resilience, as highlighted by shortages in the aftermath of the Covid-19 and the energy crisis following Russia’s invasion of Ukraine. This can put at risk the EU’s efforts to meet its climate and digital objectives.

The Regulation and Communication on critical raw materials adopted today leverage the strengths and opportunities of the Single Market and the EU’s external partnerships to diversify and enhance the resilience of EU critical raw material supply chains. The Critical Raw Materials Act also improves the EU capacity to monitor and mitigate risks of disruptions and enhances circularity and sustainability.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula no Leyen teica: “This Act will bring us closer to our climate ambitions. It will significantly improve the refining, processing and recycling of critical raw materials here in Europe. Raw materials are vital for manufacturing key technologies for our twin transition – like wind power generation, hydrogen storage or batteries. And we’re strengthening our cooperation with reliable trading partners globally to reduce the EU’s current dependencies on just one or a few countries. It’s in our mutual interest to ramp up production in a sustainable manner and at the same time ensure the highest level of diversification of supply chains for our European businesses.”

Kopā ar elektroenerģijas tirgus dizaina reforma un Neto nulles rūpniecības likums, today’s measures on critical raw materials create a conducive regulatory environment for the net-zero industries and the competitiveness of European industry, as announced in the Zaļā darījuma rūpnieciskais plāns.

Iekšējās darbības

The Critical Raw Materials Act will equip the EU with the tools to ensure the EU’s access to a secure and sustainable supply of critical raw materials, mainly through:

reklāma

Skaidras darbības prioritāšu noteikšana: Papildus atjauninātajam kritisko izejvielu sarakstam likumā ir noteikts saraksts ar stratēģiskās izejvielas, which are crucial to technologies important to Europe’s green and digital ambitions and for defence and space applications, while being subject to potential supply risks in the future. The Regulation embeds both the critical and strategic raw materials lists in EU law. The Regulation sets clear benchmarks for domestic capacities along the strategic raw material supply chain and to diversify EU supply by 2030: 

  • At least 10% of the EU’s annual consumption for ieguve,
  • At least 40% of the EU’s annual consumption for apstrāde,
  • At least 15% of the EU’s annual consumption for pārstrādes
  • Ne vairāk kā 65% of the Union’s annual consumption of katru stratēģisko izejvielu jebkurā attiecīgajā pārstrādes posmā no vienas trešās valsts.

Drošu un noturīgu ES kritisko izejvielu piegādes ķēžu izveide: Likums samazinās administratīvo slogu un vienkāršos atļauju piešķiršanas procedūras kritisko izejvielu projektiem ES. Turklāt atlasītie stratēģiskie projekti gūs labumu no atbalsta piekļuves finansējumam un īsākiem atļauju piešķiršanas termiņiem (24 mēneši ieguves atļaujām un 12 mēneši apstrādes un pārstrādes atļaujām). Dalībvalstīm būs arī jāizstrādā valsts programmas ģeoloģisko resursu izpētei.

Nodrošināt, ka ES var mazināt piegādes riskus: Lai nodrošinātu piegādes ķēžu noturību, likumā ir paredzēta kritisko izejvielu piegādes ķēžu uzraudzība un stratēģisko izejvielu krājumu koordinēšana starp dalībvalstīm. Dažiem lieliem uzņēmumiem būs jāveic stratēģisko izejvielu piegādes ķēžu audits, kas ietver uzņēmuma līmeņa stresa testu.

Ieguldījumi pētniecībā, inovācijās un prasmēs:  Komisija stiprinās revolucionāru tehnoloģiju ieviešanu un ieviešanu svarīgo izejvielu jomā. Turklāt liela mēroga prasmju partnerības izveide kritisko izejvielu jomā un Izejvielu akadēmijas izveide veicinās prasmes, kas ir svarīgas darbaspēkam kritisko izejvielu piegādes ķēdēs. Ārēji Global Gateway tiks izmantots kā līdzeklis, lai palīdzētu partnervalstīm attīstīt savas ieguves un apstrādes jaudas, tostarp prasmju pilnveidošanu.

Vides aizsardzība, uzlabojot svarīgu izejvielu cirkulāciju un ilgtspējību: Kritisko izejvielu piegādes drošības un cenas ziņā lielākai pieejamībai ir jāiet roku rokā ar pastiprinātiem centieniem mazināt jebkādu nelabvēlīgu ietekmi gan ES, gan trešās valstīs attiecībā uz darba tiesībām, cilvēktiesībām un vides aizsardzību. Centieni uzlabot kritisko izejvielu vērtību ķēžu ilgtspējīgu attīstību arī palīdzēs veicināt ekonomisko attīstību trešās valstīs, kā arī ilgtspējības pārvaldību, cilvēktiesības, konfliktu risināšanu un reģionālo stabilitāti.

Dalībvalstīm būs jāpieņem un jāīsteno valsts pasākumi, lai uzlabotu ar kritiskām izejvielām bagātu atkritumu savākšanu un nodrošinātu to pārstrādi otrreizējās kritiskās izejvielās. Dalībvalstīm un privātajiem operatoriem būs jāizpēta iespēja reģenerēt kritiskās izejvielas no ieguves rūpniecības atkritumiem pašreizējās kalnrūpniecības darbībās, kā arī no vēsturiskām ieguves atkritumu vietām. Produkti, kas satur pastāvīgie magnēti vajadzēs satikties aprites prasības un sniegt informāciju par pārstrādājamība un pārstrādāts saturs.

Starptautiskā iesaistīšanās

Diversifying the Union’s imports of critical raw materials: ES nekad nebūs pašpietiekama ar šādu izejvielu piegādi un turpinās paļauties uz importu, lai nodrošinātu lielāko daļu sava patēriņa. Tāpēc starptautiskā tirdzniecība ir būtiska, lai atbalstītu globālo ražošanu un nodrošinātu piegādes dažādošanu. ES tas būs vajadzīgs stiprināt savu globālo sadarbību ar uzticamiem partneriem attīstīt un dažādot ieguldījumus un veicināt stabilitāti starptautiskajā tirdzniecībā un stiprināt juridisko noteiktību investoriem. Jo īpaši ES centīsies panākt abpusēji izdevīgu partnerattiecības ar jaunietekmes tirgiem un jaunattīstības ekonomikām, jo ​​īpaši tās Global Gateway stratēģijas ietvaros.

ES pastiprinās tirdzniecības pasākumus, tostarp izveidojot Kritisko izejvielu klubu visām līdzīgi domājošajām valstīm, kuras vēlas stiprināt globālās piegādes ķēdes, nostiprinot Pasaules tirdzniecības organizāciju (PTO), paplašinot tās ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas nolīgumu un brīvās tirdzniecības nolīgumu tīklu un stingrāk piespiežot izpildi, lai cīnītos pret negodīgumu. tirdzniecības praksi.

Tā turpinās attīstīt stratēģiskās partnerības: ES sadarbosies ar uzticamiem partneriem, lai veicinātu savu ekonomisko attīstību ilgtspējīgā veidā, veidojot vērtību ķēdi savās valstīs, vienlaikus veicinot drošas, noturīgas, pieejamas un pietiekami daudzveidīgas vērtību ķēdes ES.

Nākamie soļi

Ierosinātā regula tiks apspriesta un saskaņota Eiropas Parlamentā un Eiropas Savienības Padomē pirms tās pieņemšanas un stāšanās spēkā.

fons

Šī iniciatīva ietver a Regulēšana un Sakari. Regula nosaka tiesisko regulējumu, lai atbalstītu iekšzemes jaudas attīstību un stiprinātu būtisku izejvielu piegādes ķēžu ilgtspēju un cirkularitāti ES. Paziņojumā ir ierosināti pasākumi, lai atbalstītu piegādes ķēžu dažādošanu, izmantojot jaunas starptautiskas, savstarpēji atbalstošas ​​partnerības. Uzmanības centrā ir arī ES tirdzniecības nolīgumu ieguldījuma maksimāla palielināšana, pilnībā papildinot globālās vārtejas stratēģiju.

Prezidents paziņoja par Kritisko izejvielu likumu no Leyen viņas laikā 2022 Savienības valsts speech, where she called to address the EU’s dependency on imported critical raw materials by diversifying and securing a domestic and sustainable supply of critical raw materials. It responds to the 2022. gada Versaļas deklarācija adopted by the European Council which outlined the strategic importance of critical raw materials to guarantee the Union’s strategic autonomy and European sovereignty. It also responds to the conclusions of the Conference on the Future of Europe and to the November 2021 resolution of the European Parliament for an EU critical raw materials’ strategy.

The measures build upon the 2023 criticality assessment, the foresight report focusing on strategic technologies, and the actions initiated under the 2020 Action Plan on critical raw materials. Today’s proposal is underpinned by the scientific work of the Commission’s Joint Research Centre (JRC). Together with the JRC Foresight study, the JRC also revamped the Izejvielu informācijas sistēma kas sniedz zināšanas par izejvielām, gan primārajām (iegūtajām/novāktajām), gan sekundārajām, piemēram, no otrreizējās pārstrādes. Šis rīks sniedz informāciju par konkrētiem materiāliem, valstīm, kā arī dažādām nozarēm un tehnoloģijām un ietver gan piedāvājuma, gan pieprasījuma analīzi, pašreizējo un nākotni. 

The Critical Raw Material Act is presented in parallel to the EU’s Net Zero Industry Act, which aims to scale up the EU manufacture of key carbon neutral or “net-zero” technologies to ensure secure, sustainable and competitive supply chains for clean energy in view of reaching the EU’s climate and energy ambitions.

Lai iegūtu vairāk informācijas

Eiropas kritisko izejvielu regula

Sakari

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Kritiskās izejvielas un tirdzniecība — infografika

Actions on Four Critical Raw Materials – Infographic

Izejvielu informācijas sistēma

JRC Foresight ziņojums

Kritisko izejvielu likums – video animācija

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending