Savienoties ar mums

Eiropas Komisija

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Ungārijas ieguldījumu atbalstu 89.6 miljonu eiro apmērā Samsung SDI elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru rūpnīcai

AKCIJA:

Izdots

on

Eiropas Komisija atzinusi, ka Ungārijas 89.6 miljonu eiro pasākums par labu Samsung SDI atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Investīciju atbalsts atbalstīs Samsung SDI elektrisko transportlīdzekļu (“EV”) akumulatoru elementu ražošanas iekārtas paplašināšanu Gedē. Atbalsts veicinās reģiona attīstību un darba vietu radīšanu, vienlaikus saglabājot konkurenci.

Ungārijas pasākums

Samsung SDI ir viens no galvenajiem spēlētājiem strauji augošajā litija jonu akumulatoru tirgū. 2017. gada decembrī Samsung SDI nolēma ieguldīt 1.2 miljardus eiro, lai paplašinātu savas esošās elektromobiļu bateriju elementu ražotnes ražošanas jaudu Gedas reģionā.

Pilnu ražošanas jaudu rūpnīca sasniedza 2022. gada janvārī, piegādājot vairāk nekā 6 miljonus akumulatoru elementu mēnesī klientiem galvenokārt Eiropas Ekonomikas zonā un radot 1,200 jaunas tiešās darbavietas.

Ražotne atrodas Gödā, Pestas reģionā (Ungārijas vidienē) — reģionā, kas ir tiesīgs saņemt reģionālo atbalstu saskaņā ar Art. 107. panta 3. punkta a) apakšpunkts Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Ungārija 2018. gadā informēja Komisiju par saviem plāniem piešķirt projektam publisku atbalstu 108 miljonu eiro apmērā. In oktobris 2019gadā Komisija uzsāka padziļinātu izmeklēšanu, lai novērtētu, vai pasākums ir saderīgs ar Pamatnostādnēm par reģionālo valsts atbalstu 2014.–2021. jūnijs 2021, Komisija paplašināja savas izmeklēšanas jomu. Jo īpaši Komisija centās noskaidrot, vai:

 • atbalstam ir “stimulējoša ietekme”, ti, vai Samsung SDI lēmumu paplašināt akumulatoru ražošanas jaudu Ungārijā tieši izraisīja valsts atbalsts, vai arī tas būtu veikts šajā jomā pat bez atbalsta;
 • publiskais atbalsts veicinātu reģionālo attīstību un vai tas bija piemērots un samērīgs;
 • valsts atbalsts varētu novest pie darbavietu pārvietošanas no citām ES dalībvalstīm uz Ungāriju.

Atbalsts tika piešķirts 2021. gada decembrī, saņemot Komisijas apstiprinājumu.

reklāma

Komisijas novērtējums

Padziļinātās izmeklēšanas laikā Komisija saņēma un analizēja Ungārijas un Samsung SDI iesniegtās atsauksmes. Komisijas izmeklēšana parādīja, ka:

 • bez valsts finansējuma projekts nebūtu īstenots Ungārijā vai jebkurā citā ES valstī, bet tas būtu noticis trešā valstī, jo Samsung SDI būtu bijis izdevīgāk tur ražot akumulatoru elementus un eksportēt gatavo produktu uz Eiropu; 
 • atbalsts ir ierobežots līdz minimumam, kas nepieciešams, lai stimulētu Samsung SDI veikt ieguldījumu Ungārijā, ja tas nepārsniedz 89.6 miljonus eiro. Izmeklēšanas rezultātā Komisija konstatēja, ka sākotnēji paziņotais atbalsts EUR 108 miljonu apmērā pārsniedza minimālo summu, kas nepieciešama, lai stimulētu ieguldījumus;
 • reģionālais investīciju atbalsts veicinās darba vietu radīšanu, kā arī ekonomisko attīstību un konkurētspēju nelabvēlīgā reģionā.

Pamatojoties uz to, Komisija secināja, ka projekta pozitīvā ietekme uz reģionālo attīstību nepārprotami atsver visus valsts atbalsta radītos konkurences traucējumus. Tāpēc Komisija apstiprināja Ungārijas pasākumu saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem.

fons

Saskaņā ar Pamatnostādnēm par reģionālo valsts atbalstu 2014.–2020. gadam atbalsta pasākumam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem, lai Komisija to apstiprinātu:

 • Atbalstam ir jābūt reālam “stimulējošam efektam”, citiem vārdiem sakot, tam ir efektīvi jāmudina atbalsta saņēmējs veikt ieguldījumus konkrētā reģionā;
 • Atbalsts jāsamazina līdz minimumam, kas nepieciešams, lai piesaistītu ieguldījumu nelabvēlīgā reģionā;
 • Atbalstam nedrīkst būt nepamatoti negatīva ietekme, piemēram, jaudas pārpalikuma radīšana lejupslīdošā tirgū;
 • Atbalsts nedrīkst pārsniegt reģionālā atbalsta griestus, kas piemērojami attiecīgajam reģionam;
 • Atbalsts nedrīkst tieši izraisīt esošo vai slēgto darbību pārvietošanu no citurienes ES uz atbalstāmo uzņēmumu; un
 • Atbalsts nedrīkst novirzīt ieguldījumus no cita ES reģiona, kura ekonomiskās attīstības līmenis ir tāds pats vai zemāks nekā reģionā, kurā tiek veikts atbalstāmais ieguldījums.

2021. gada aprīlī pēc 2014. gadā veiktā Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādņu 2021.–2019. gadam novērtējuma un plašas apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām par teksta projektu Komisija pieņēma pārskatīto Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2022.–2027. gadam. Lai gan galvenie noteikumu elementi palika nemainīgi, pārskatītajās reģionālā atbalsta pamatnostādnēs ir iekļauti vairāki mērķtiecīgi pielāgojumi, lai vienkāršotu un atspoguļotu pieredzi, kas gūta, piemērojot iepriekšējos noteikumus, kā arī lai atspoguļotu jaunas politikas prioritātes saistībā ar Eiropas Zaļo kursu un Eiropas rūpniecības un digitālās stratēģijas. Saskaņā ar pārskatītajām reģionālā atbalsta pamatnostādnēm, par 16 septembrī 2021, Komisija saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem apstiprināja Ungārijas karti reģionālā atbalsta piešķiršanai no 1. gada 2022. janvāra līdz 31. gada 2027. decembrim.

Pārskatītās pamatnostādnes sāka piemērot no 1. gada 2022. janvāra. Tās neattiecas uz atbalstu, kas piešķirts pirms 1. gada 2022. janvāra (kā konkrētajā gadījumā), kas tāpēc ir novērtēts saskaņā ar Pamatnostādnēm par reģionālo valsts atbalstu 2014.–2021. gadam.

Nekonfidenciālā versija lēmuma būs pieejama ar lietas numuru SA.48556 iekš valsts atbalsta reģistrs par Komisijas konkurss mājas lapa, kad ar konfidencialitāti saistītie jautājumi ir atrisināti. Jaunas publikācijas par pieņemtajiem lēmumiem interneta un Oficiālā Vēstneša valsts atbalsta jomā ir minēti sadaļā State Aid Weekly e-News.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending