Savienoties ar mums

Čehu Republika

NextGenerationEU: prezidents fon der Lejens Čehijā, lai iepazīstinātu ar Komisijas novērtējumu par valsts atveseļošanas plānu

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Šodien (19. jūlijā) Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leēna (attēlā) būs Čehijā, lai iesniegtu Komisijas novērtējumu par valsts atveseļošanas un noturības plānu saskaņā ar NextGenerationEU. Pirmdienas rītā prezidents fon der Lejens dosies uz Prāgu, lai tiktos ar premjerministru Andreju Babišu kopā ar viceprezidentu Vēru Jourovu. Viņa apmeklēs arī Prāgas Valsts operu, Valsts operu un Nacionālo muzeju un pārrunās ieguldījumus energoefektivitātē. 

reklāma

Čehu Republika

Čehijā pēc vilcienu sadursmes gājuši bojā divi cilvēki

Izdots

on

By

Divi cilvēki gāja bojā, septiņi bija kritiskā stāvoklī, bet 31 guvis ievainojumus divu pasažieru vilcienu sadursmē netālu no Čehijas rietumu pilsētas Domazlices, trešdien ziņoja Čehijas ziņu aģentūra CTK, raksta Jans Lopatka, Reuters.

Čehijas transporta ministrs Karels Havliceks tviterī paziņoja, ka viens no iesaistītajiem vilcieniem bija Ex 351, kas saskaņā ar Čehijas dzelzceļa vietni ir ātrs vilciens no Minhenes uz Prāgu.

reklāma

Turpināt Reading

Čehu Republika

NextGenerationEU: Eiropas Komisija apstiprina Čehijas atjaunošanas un noturības plānu 7 miljardu eiro apmērā

Izdots

on

Eiropas Komisija šodien (19. jūlijā) ir pieņēmusi pozitīvu novērtējumu par Čehijas atveseļošanās un noturības plānu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, ka ES atlīdzināšanas un noturības mehānisma (RRF) ietvaros piešķir 7 miljardu eiro dotācijas. Šis finansējums atbalstīs būtisko ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu, kas izklāstīti Čehijas atveseļošanās un noturības plānā. Tam būs galvenā loma, palīdzot Čehijai kļūt spēcīgākai no COVID-19 pandēmijas.

RRF ir NextGenerationEU centrā, kas piešķirs 800 miljardus eiro (pašreizējās cenās) ieguldījumu un reformu atbalstam visā ES. Čehijas plāns ir daļa no bezprecedenta saskaņotas ES atbildes reakcijas uz COVID-19 krīzi, lai risinātu kopējās Eiropas problēmas, iekļaujot zaļās un digitālās pārejas, stiprinātu ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komisija Čehijas plānu novērtēja, pamatojoties uz RRF regulā noteiktajiem kritērijiem. Komisijas analīzē jo īpaši tika apsvērts, vai Čehijas plānā paredzētie ieguldījumi un reformas atbalsta zaļo un digitālo pāreju; palīdzēt efektīvi risināt Eiropas pusgadā noteiktās problēmas; un stiprināt tās izaugsmes potenciālu, darbavietu radīšanu un ekonomisko un sociālo noturību.

reklāma

Nodrošināt Čehijas zaļo un digitālo pāreju  

Komisijas novērtējumā par Čehijas plānu tiek konstatēts, ka tā 42% no kopējā piešķīruma piešķir pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus. Plāns ietver investīcijas atjaunojamā enerģijā, centralizētās siltumapgādes sadales tīklu modernizācijā, ogļu katlu nomaiņā un dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošanā. Plāns ietver arī pasākumus dabas aizsardzībai un ūdens apsaimniekošanai, kā arī ieguldījumus ilgtspējīgā mobilitātē.

Komisijas novērtējumā par Čehijas plānu tiek secināts, ka tā 22% no kopējā piešķīruma velta pasākumiem, kas atbalsta digitālo pāreju. Plāns paredz ieguldījumus digitālajā infrastruktūrā, valsts pārvaldes digitalizācijā, tostarp veselības, tieslietu un būvatļauju administrēšanas jomās. Tas veicina uzņēmējdarbības digitalizāciju un digitālos projektus kultūras un radošajās nozarēs. Plāns ietver arī pasākumus digitālo prasmju uzlabošanai visos līmeņos, kā daļu no izglītības sistēmas un izmantojot īpašas kvalifikācijas paaugstināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas.

reklāma

Čehijas ekonomiskās un sociālās noturības stiprināšana

Komisija uzskata, ka Čehijas plāns efektīvi risina visas ekonomiskās un sociālās problēmas vai to būtisku apakškopu, kas izklāstītas katrai valstij adresētajos ieteikumos, ko Padome Čehijai adresēja Padome Eiropas pusgadā 2019. gadā un 2020. gadā.

Plāns paredz pasākumus, lai risinātu vajadzību pēc ieguldījumiem energoefektivitātē un atjaunojamos enerģijas avotos, ilgtspējīgā transportā un digitālajā infrastruktūrā. Vairāku pasākumu mērķis ir pievērsties vajadzībai veicināt digitālās prasmes, uzlabot izglītības kvalitāti un iekļaujošību, kā arī palielināt bērnu aprūpes iespēju pieejamību. Plāns paredz arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, galvenokārt ar plašiem e-pārvaldes pasākumiem, būvniecības atļauju piešķiršanas procedūru reformu un pretkorupcijas pasākumiem. Izaicinājumus pētniecības un attīstības jomā uzlabo ieguldījumi, kas vērsti uz valsts un privātā sektora sadarbības stiprināšanu un finansiālu un nefinansiālu atbalstu novatoriskiem uzņēmumiem.

Plāns ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota reakcija uz Čehijas ekonomisko un sociālo situāciju, tādējādi pienācīgi veicinot visus sešus pīlārus, kas minēti RRF regulā.

Atbalsts pamatinvestīcijām un reformu projektiem

Čehijas plānā ir ierosināti projekti visās septiņās Eiropas vadošajās teritorijās. Tie ir īpaši investīciju projekti, kas risina jautājumus, kas ir kopīgi visām dalībvalstīm jomās, kas rada darbavietas un izaugsmi un ir nepieciešamas pārejai no dvīņiem. Piemēram, Čehija ir ierosinājusi 1.4 miljardus eiro, lai atbalstītu ēku energoefektivitātes atjaunošanu, un 500 miljonus eiro digitālo prasmju veicināšanai, izmantojot izglītību un ieguldījumus visa darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās.  

Komisijas novērtējums atklāj, ka neviens plānā iekļautais pasākums nenodara būtisku kaitējumu videi saskaņā ar RRF regulā noteiktajām prasībām.

Atveseļošanās un noturības plānā ierosinātie pasākumi attiecībā uz kontroles sistēmām ir piemēroti, lai novērstu, atklātu un novērstu korupciju, krāpšanu un interešu konfliktus saistībā ar līdzekļu izmantošanu. Paredzams, ka ar kārtību faktiski tiks novērsta dubulta finansēšana saskaņā ar šo regulu un citām Savienības programmām. Šīs kontroles sistēmas papildina papildu revīzijas un kontroles pasākumi, kas kā atskaites punkti ir iekļauti Komisijas priekšlikumā Padomes īstenošanas lēmumam. Šie starpposmi ir jāizpilda, pirms Čehija iesniedz Komisijai pirmo maksājuma pieprasījumu.

Prezidente Urzula fon der Lejena sacīja: “Šodien Eiropas Komisija ir nolēmusi dot zaļo gaismu Čehijas atveseļošanās un noturības plānam. Šim plānam būs izšķiroša loma, atbalstot pāreju uz zaļāku un digitālāku Čehijas nākotni. Pasākumi, kas uzlabo energoefektivitāti, digitalizē valsts pārvaldi un novērš valsts līdzekļu nepareizu izmantošanu, precīzi atbilst NextGenerationEU mērķiem. Es atzinīgi vērtēju arī to, ka plāns ļoti uzsver Čehijas veselības aprūpes sistēmas izturētspējas stiprināšanu, lai sagatavotu to nākotnes izaicinājumiem. Mēs stāvēsim kopā ar jums ik uz soļa, lai nodrošinātu plāna pilnīgu īstenošanu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Čehijas atveseļošanās un noturības plāns spēcīgi stimulēs valsts centienus atgriezties kājās pēc pandēmijas izraisītā ekonomiskā šoka. 7 miljardi eiro NextGenerationEU fondos, kas nākamajos piecos gados ieplūdīs Čehijā, atbalstīs plašu reformu un ieguldījumu programmu ilgtspējīgākas un konkurētspējīgākas ekonomikas veidošanai. Tie ietver ļoti apjomīgus ieguldījumus ēku renovācijā, tīrā enerģijā un ilgtspējīgā mobilitātē, kā arī pasākumus digitālās infrastruktūras un prasmju veicināšanai un sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijai. Uzņēmējdarbības videi noderēs e-pārvaldes un pretkorupcijas pasākumu veicināšana. Plāns arī atbalstīs uzlabojumus veselības aprūpē, tostarp pastiprinātu vēža profilaksi un rehabilitācijas aprūpi. ”

Nākamie soļi

Komisija šodien ir pieņēmusi priekšlikumu Padomes Īstenošanas lēmumam piešķirt 7 miljardus euro dotācijām Čehijai saskaņā ar RRF. Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu Komisijas priekšlikumu.

Padomes apstiprināšana plānam ļautu izmaksāt Čehijai 910 miljonus eiro priekšfinansējumā. Tas veido 13% no kopējās summas, kas piešķirta Čehijai.

Ekonomika, kas strādā cilvēkiem, izpilddirektora vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Šis plāns Čehiju virzīs uz atveseļošanās ceļu un veicinās tās ekonomisko izaugsmi, Eiropai gatavojoties zaļajai un digitālajai pārejai. Čehija plāno ieguldīt atjaunojamā enerģijā un ilgtspējīgā transportā, vienlaikus uzlabojot ēku energoefektivitāti. Tās mērķis ir ieviest lielāku digitālo savienojamību visā valstī, veicināt digitālo izglītību un prasmes un digitalizēt daudzus savus sabiedriskos pakalpojumus. Un tajā uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības vides un tieslietu sistēmas uzlabošanai, ko atbalsta pasākumi korupcijas apkarošanai un e-pārvaldes veicināšanai - tas viss ir līdzsvaroti, reaģējot uz Čehijas ekonomisko un sociālo situāciju. Kad šis plāns būs pienācīgi ieviests, tas palīdzēs Čehijai likt pamatus nākotnei. ”

Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Padomes Īstenošanas lēmumā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā. 

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: Eiropas Komisija apstiprina Čehijas atveseļošanās un noturības plānu

Atveseļošanās un noturības mehānisms: jautājumi un atbildes

Faktu lapa par Čehijas atveseļošanās un noturības plānu

Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmumam par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikums priekšlikumam Padomes Īstenošanas lēmumam par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Personāla darba dokuments, kas pievienots priekšlikumam Padomes Īstenošanas lēmumam

Atjaunošanas un noturības mehānisms

Atgūšanas un noturības mehānisma regula

Turpināt Reading

Čehu Republika

Parlamenta balsojums par Andreju Babišu parāda interešu konflikta draudus ES lēmumu pieņemšanai

Izdots

on

Šodien (9. jūnijā) EP deputāti balsos par Čehijas premjerministra Andreja Babiša interešu konfliktu (attēlā). Balsojumā, kuru pieprasīja Zaļo / EFA grupa, gan Komisija, gan Padome aicina rīkoties saistībā ar notiekošo interešu konfliktu, kas saistīts ar Čehijas premjerministru un viņa Agrofert uzņēmumu grupu. Komisija nesen publicēja savu pirmo revīziju par premjerministra Babiša finansēm; turpinās otrais audits, kurā aplūkoti konflikti saistībā ar ES lauksaimniecības fondiem, un tas vēl jāpublicē.
Mikulašs Peksa, Pirātu partijas eirodeputāts un Zaļo / EFA Budžeta kontroles komitejas koordinators sacīja: "Agrofert ir lielākais kopējās lauksaimniecības politikas līdzekļu saņēmējs no visiem uzņēmumiem Eiropā, un tas pieder sēdošam ES premjerministram Andrejam Babišam. Tas nav tikai Čehijas problēma, bet milzīga problēma visai Eiropas Savienībai. Premjerministra interešu konflikts grauj ES lēmumu pieņemšanu un vājina uzticību mūsu iestādēm. Šodienas balsojums liecina, ka Parlaments skaidri apzinās šīs situācijas nopietnību un steidzamo nepieciešamību. veidot sistemātisku pieeju gan Čehijā, gan Briselē, lai apturētu šāda veida postošās situācijas atkārtošanos.

"Ir ļoti apsveicami, ka viens no pirmajiem jaunā Eiropas prokurora darbiem bija sākt izmeklēšanu pret premjerministru Babišu. It īpaši, kad Čehijā prokurors bija spiests atkāpties no politiska spiediena, satraucošā uzbrukumā Ir labi redzēt, ka mūsu Renew kolēģi tik ļoti no sirds atbalsta tiesiskuma mehānismu šonedēļ, taču mēs ceram, ka viņi atbalsta arī šo ierosinājumu, aicinot uz interešu konfliktu ap savu sabiedroto Babišu. Ētikas, uzticības un demokrātijas principu ievērošanai ir jāpārvar puse politika.

"Agrofert nesenais PR paziņojums apgalvo, ka šis interešu konflikts ir tikai" politisks jautājums ", bet realitāte ir daudz nopietnāka. Tas ir nopietns jautājums visiem Čehijas un ES pilsoņiem, kad tiesiskums ir apdraudēts; kad sēde ES Padomes loceklis ved sarunas par līdzekļiem, kas viņam var nākt par labu personīgi; un, kad nodokļu maksātājiem galu galā būs jāmaksā par šo konfliktu, Komisijai ir jāpabeidz un jāpublicē nākamā Babiša revīzija un jāapraksta, kā tā plāno aizsargāt ES līdzekļus un tiesiskumu. likums turpinās. "
Viola von Cramon, EP deputāte, Zaļo un EFA budžeta kontroles komitejas koordinatore, sacīja:
 "Ministru prezidents Babišs ir interešu konfliktā, un Padome neko nedara, lai apturētu to, ka tas ietekmē augstākajā līmenī pieņemtos lēmumus. Pašreizējās sarunās par jauno kopējo lauksaimniecības politiku Babiš kungs iebilda pret un iebilst pret jebkādu būtisku KLP reformu - ieskaitot lauksaimniecības maksājumu ierobežošanu lielajiem saņēmējiem. Čehijas premjerministram vairs nedrīkst ļaut vest sarunas par līdzekļiem un politiku, no kuriem viņš varētu gūt labumu personīgi. ES pilsoņiem jāspēj paļauties, ka viņu lēmumu pieņēmēji rīkojas valsts interesēs. cilvēki, kurus viņiem vajadzētu pārstāvēt, nevis viņu pašu kabatas. Padomei jānosaka, kā tā plāno aizsargāt sarunas par DFS un nākamās paaudzes ES no šī pastāvīgā interešu konflikta.
 
"Tā kā mēs esam liecinieki Ungārijā un Polijā, demokrātiskās institūcijas ir trauslas un tās var ātri izjaukt. To nevar pieļaut arī Čehijā, kur politiska iejaukšanās un plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesības rada bīstamu precedentu. Kas šodien notiek Čehijā ir līdzīgs tam, ko citās valstīs mēs saucam par “valsts sagrābšanu”. Mēs nedrīkstam ļaut tam ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu. Komisijai ir plašas iespējas izskatīt jaunā tiesiskuma mehānisma izmantošanu, pamatojoties uz draudiem gan Eiropas vērtībām, gan Čehijas un Eiropas pilsoņiem jāzina, ka Komisija ir viņu pusē, nevis spēcīga biznesa elite. "
vairāk:
Debates pirms šīs rezolūcijas notika pēdējā plenārsēdē. Balsojums notiks ap pusdienlaiku, un rezultāti gaidāmi šovakar. Paredzams, ka balsojums notiks ar balsu vairākumu.
Eiropas Komisija ir skaidri parādījusi, ka premjerministrs Babišs ir pārkāpis interešu konflikta noteikumus attiecībā uz kontroli pār trasta fondiem, kas saistīti ar viņa Agrofert uzņēmumu grupu. Visas ES subsīdijas, kā arī visi līdzekļi, kas kopš Čehijas valsts budžeta tika piešķirti viņa uzņēmumam Agrofert kopš 2017. gada februāra (kad stājās spēkā vietējais interešu konflikta likums), ir jāatmaksā. Zaļo / EFA grupa pirmie aicināja Komisiju izmeklēt šo konfliktu jau 2018. gada septembrī.

Turpināt Reading
reklāma
reklāma
reklāma

trending