Savienoties ar mums

Āfrika

Investīcijas, savienojamība un sadarbība: kāpēc mums ir nepieciešama lielāka ES un Āfrikas sadarbība lauksaimniecībā

Izdots

on

Pēdējo mēnešu laikā Eiropas Savienība ir pierādījusi savu vēlmi veicināt un atbalstīt lauksaimniecības uzņēmumus Āfrikā, vadot Eiropas Komisiju Āfrikas un ES partnerība. Partnerības, kurā uzsvērta ES un Āfrikas sadarbība, jo īpaši pēc pandēmijas COVID-19, mērķis ir veicināt ilgtspējību un bioloģisko daudzveidību, un tā ir atbalstījusi publiskā un privātā sektora attiecību veicināšanu visā kontinentā, raksta African Green Resources priekšsēdētājs Zuneids Jusufs.

Lai gan šīs saistības attiecas uz visu kontinentu, es vēlētos koncentrēties uz to, kā pastiprināta Āfrikas un ES sadarbība ir palīdzējusi manai valstij Zambijai. Pagājušajā mēnesī Eiropas Savienības vēstnieks Zambijā Jacek Jankowski paziņoja ENTERPRISE Zambia Challenge Fund (EZCF), ES atbalstīta iniciatīva, kas piešķirs dotācijas lauksaimniecības uzņēmējdarbības operatoriem Zambijā. Plāna kopējā vērtība ir 25.9 miljoni eiro, un tas jau ir izsludinājis pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Laikā, kad cīnās Zambija, mana valsts nopietnas ekonomiskas problēmas šī ir ļoti vajadzīgā iespēja Āfrikas lauksaimniecības uzņēmējdarbībai. Pavisam nesen, tikai pagājušajā nedēļā, ES un Zambija vienojās diviem finansēšanas līgumiem, kas cer palielināt investīcijas valstī saskaņā ar Ekonomikas valdības atbalsta programmu un Zambijas energoefektivitātes ilgtspējīgas pārveidošanas programmu.

Eiropas sadarbība un apņemšanās veicināt Āfrikas lauksaimniecību nav jauna. Mūsu Eiropas partneri jau sen ir ieguldīti, lai veicinātu un palīdzētu Āfrikas lauksaimniecības uzņēmējdarbībai pilnībā izmantot savu potenciālu un dot iespēju nozarei. Šī gada jūnijā Āfrikas un Eiropas savienības uzsāka kopīga lauksaimniecības un pārtikas platforma, kuras mērķis ir sasaistīt Āfrikas un Eiropas privāto sektoru, lai veicinātu ilgtspējīgus un jēgpilnus ieguldījumus.

Platforma tika izveidota, balstoties uz “Āfrikas un Eiropas aliansi ilgtspējīgiem ieguldījumiem un darbavietām”, kas bija daļa no Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera 2018. gada Savienības adreses stāvoklis, kur viņš aicināja izveidot jaunu “Āfrikas un Eiropas aliansi” un parādīja, ka Āfrika ir Savienības ārējo attiecību centrā.

Zambijas un, iespējams, Āfrikas lauksaimniecības vidē galvenokārt dominē mazas un vidējas saimniecības, kurām šo problēmu risināšanai nepieciešams gan finansiāls, gan institucionāls atbalsts. Turklāt nozarē trūkst savienojamības un savstarpējas savienojamības, kas liedz lauksaimniekiem izveidot savienojumu savā starpā un sadarbībā realizēt visu savu potenciālu.

Kas padara EZCF par unikālu Eiropas lauksaimniecības uzņēmējdarbības iniciatīvu vidū Āfrikā, ir tā īpašā uzmanība Zambijai un Zambijas lauksaimnieku pilnvarošana. Dažu pēdējo gadu laikā Zambijas lauksaimniecības nozare ir cīnījusies ar sausumu, uzticamas infrastruktūras trūkumu un bezdarbu. Patiesībā, viscaur Tiek lēsts, ka 2019. gadā smagā sausuma dēļ Zambijā 2.3 miljoniem cilvēku bija nepieciešama ārkārtas palīdzība ar pārtiku.

Tāpēc tikai Zambijā vērsta iniciatīva, kuru atbalsta Eiropas Savienība un kura ir saskaņota ar lielāku saiknes un ieguldījumu veicināšanu lauksaimniecībā, ne tikai stiprina Eiropas ciešo saikni ar Zambiju, bet arī sniegs nozarei tik ļoti nepieciešamo atbalstu un iespējas. Tas neapšaubāmi ļaus mūsu vietējiem lauksaimniekiem atbrīvot un piesaistīt plašu finanšu resursu klāstu.

Vēl svarīgāk ir tas, ka EZCF nedarbojas viens pats. Līdztekus starptautiskām iniciatīvām Zambijā jau dzīvo vairāki iespaidīgi un nozīmīgi agrobiznesa uzņēmumi, kas strādā, lai lauksaimniekiem dotu iespējas un nodrošinātu piekļuvi finansējumam un kapitāla tirgiem.

Viens no tiem ir Āfrikas zaļie resursi (AGR) - pasaules līmeņa lauksaimniecības uzņēmējdarbības uzņēmums, kura priekšsēdētājs esmu lepns būt. AGR mērķis ir veicināt pievienoto vērtību visos lauksaimniecības vērtību ķēdes līmeņos, kā arī meklēt ilgtspējīgas stratēģijas lauksaimniekiem, lai maksimāli palielinātu ražu. Piemēram, šī gada martā AGR apvienojās ar vairākiem komerciāliem lauksaimniekiem un daudzpusējām aģentūrām, lai izveidotu privātā sektora finansētu apūdeņošanas shēmu un aizsprostotu un ārpus tīkla izveidotu saules apgādi, kas atbalstīs vairāk nekā 2,400 dārzkopju lauksaimnieku, kā arī paplašinās graudu ražošanu un jaunas augļu plantācijas lauksaimniecības kvartāls Mkushi Zambijas centrālajā daļā. Dažu nākamo gadu laikā mūsu uzmanības centrā būs turpināt ilgtspējības veicināšanu un līdzīgu iniciatīvu īstenošanu, un mēs esam gatavi ieguldīt kopā ar citiem lauksaimniecības uzņēmējdarbības uzņēmumiem, kuri cenšas paplašināt, modernizēt vai dažādot savu darbību.

Lai gan šķiet, ka nākamajos gados lauksaimniecības nozarei Zambijā var nākties saskarties ar izaicinājumiem, optimistiskumam un iespējām ir daži ļoti svarīgi pagrieziena punkti un iemesli. Palielināta sadarbība ar Eiropas Savienību un Eiropas partneriem ir svarīgs veids, kā izmantot iespējas un nodrošināt, ka mēs visi darām pēc iespējas vairāk, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem visā valstī.

Palielinātas savstarpējās saiknes veicināšana privātajā sektorā palīdzēs nodrošināt, ka mazie lauksaimnieki, kas ir mūsu nacionālās lauksaimniecības nozares pamats, tiek atbalstīti un pilnvaroti sadarboties un dalīties savos resursos ar lielākiem tirgiem. Es uzskatu, ka gan Eiropas, gan vietējie lauksaimniecības uzņēmējdarbības uzņēmumi iet pareizajā virzienā, meklējot veidus, kā veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbību, un es ceru, ka mēs visi kopā varam ilgtspējīgi veicināt šos mērķus reģionālajā un starptautiskajā arēnā.

Āfrika

Eiropas komanda: ES noslēdz līgumus, lai iegūtu 10 miljardus eiro lielu ieguldījumu Āfrikā un ES kaimiņvalstīs un stimulētu pasaules atveseļošanos

Izdots

on

Finanses kopējā samita laikā Eiropas Komisija spēra lielu soli uz priekšu investīciju veicināšanā Āfrikā un ES kaimiņvalstīs, palīdzot stimulēt pasaules atveseļošanos pēc pandēmijas, noslēdzot desmit finanšu garantiju līgumus 990 miljonu eiro vērtībā ar partnera finanšu institūcijām, kuras pabeidz Eiropas Ilgtspējīgas attīstības fonds (EFSD), Ārējo investīciju plāna (EIP) finansēšanas daļa.

Paredzams, ka šīs garantijas kopumā radīs līdz pat 10 miljardiem eiro. Starptautisko partnerību komisāre Jutta Urpilainena sacīja: “Parakstot šos līgumus šodien, ES gandrīz divu mēnešu laikā ir pabeigusi Ārējo ieguldījumu plāna vispārējās garantijas īstenošanu. Tagad mūsu partneru finanšu iestādes var izmantot visas plāna individuālās garantijas, lai radītu miljardiem eiro tik ļoti nepieciešamajiem ieguldījumiem, it īpaši visā Āfrikā. Šie nolīgumi tieši atbalstīs cilvēkus, kuri sastopas ar lielākajām problēmām COVID-19 dēļ: mazo uzņēmumu īpašniekus, pašnodarbinātās sievietes, uzņēmējas sievietes un uzņēmumus, kurus vada jaunieši. Tie arī palīdzēs finansēt lielu atjaunojamās enerģijas ražošanas paplašināšanu, nodrošinot, ka atveseļošanās pēc pandēmijas ir zaļa, digitāla, taisnīga un izturīga.

Kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivér Várhelyi sacīja: “Garantijas nolīgumi, kurus mēs šodien parakstām, skaidri parāda efektīvu partnerību, kas izveidojusies starp Eiropas Komisiju un Starptautiskajām finanšu institūcijām mūsu partnervalstu atbalstam. Investīcijas, ņemot vērā pandēmiju, ir kļuvušas vēl vajadzīgākas. Ar šodienas parakstu Eiropas Komisija nodrošina vairāk nekā 500 miljonus eiro, lai atbalstītu ES kaimiņvalstis. Šie garantijas līgumi stimulēs to ekonomikas atveseļošanos un padarīs viņus izturīgākus pret turpmākajām krīzēm. ”

Garantiju līgumos ietilpst iepriekš izsludinātā garantija 400 miljonu eiro apmērā - tas papildina šodien paziņoja par papildu EUR 100 miljonu ES dotāciju - COVAX mehānismam izstrādāt COVID-19 vakcīnas un nodrošināt taisnīgu piekļuvi, tiklīdz tās būs pieejamas. Citi līgumi par garantijām 370 miljonu eiro apmērā palīdzēs mazajiem uzņēmumiem noturēties virs ūdens un turpināt augt, saskaroties ar pandēmiju COVID-19. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet visu preses relīzese.

Turpināt Reading

Āfrika

ES trasta fonds Āfrikai mobilizē vēl 22.6 miljonus eiro, lai veicinātu stabilitāti un drošību Sāhelas un Čadas ezera reģionā

Izdots

on

Eiropas Savienība ir paziņojusi par vēl 22.6 miljoniem eiro piecām jaunām programmām Eiropas Savienības Āfrikas ārkārtas trasta fonda (EUTF) ietvaros, lai veicinātu stabilitāti un drošību Sāhelas un Čadas ezera reģionā.

Starptautisko partnerību komisāre Jutta Urpilainena sacīja: “Šīs piecas programmas dažādos veidos palīdz risināt ieilgušo krīzi Sāhelas reģionā un sekmēt tā ilgtermiņa stabilitāti un labklājību. Tie vērsti uz terorisma draudiem, noziedznieku uztverto nesodāmību un palīdz uzlabot pārvaldību, bet piedāvās arī lielākas radošās un ekonomiskās iespējas reģiona jauniešiem un uzlabos piekļuvi internetam. ”

ESTF apstiprinātā programma 10 miljonu euro apmērā atbalstīs cīņu pret nesodāmību Burkinafaso, padarot tieslietu sistēmu pieejamāku un efektīvāku, piemēram, uzlabojot sodu ķēdes darbību un atbalstot prioritāros projektus tieslietu sistēmā.

ESTF atbalstīs arī Nigērijas Nacionālās gvardes daudzfunkcionālas eskadras izveidošanu, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību un stabilizētu reģionu. Šī 4.5 miljonu eiro lielā programma, ko pieprasīja Nigēras Iekšlietu ministrija, ietvers spēju veidošanas pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot cilvēktiesību aizsardzībai, kā arī materiālu, tostarp transportlīdzekļu, sakaru aprīkojuma, ložu necaurlaidīgu vestu, piegādei. medicīniski aprīkota ātrā palīdzība, lai labāk pārvarētu terorisma draudus.

Trešā programma, kuras vērtība ir nedaudz virs 2 miljoniem eiro, veicinās Radio Jeunesse Sahel radīšanu - starptautisku platformu, kas ļaus jauniešiem vecumā no 15 līdz 35 gadiem izpausties Mauritānijā, Mali, Burkinafaso, Nigērā un Čadā. Radio piedāvās novatorisku saturu par dažādām problēmām, ar kurām saskaras jaunieši, un dos viņiem iespēju iesaistīties diskusijās, veicinot kopības izjūtu.

ES ar nedaudz vairāk nekā 1 miljonu eiro atbalstīs tehniskās palīdzības programmu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares stiprināšanai Gambijā. Šis ir pirmais posms, lai izveidotu universālu piekļuvi internetam Gambijā, papildinot esošo interneta infrastruktūru ar 4G bezvadu tehnoloģiju un veicot papildu sociālās iekļaušanas pasākumus.

Visbeidzot, jaudas palielināšanas izmēģinājuma projekts 5 miljonu eiro apmērā pavērs ceļu Gvinejas civilās reģistrācijas sistēmas digitalizācijai un pilsoņu elektroniskai identifikācijai. Pašreizējais juridiski apliecinātu personu apliecinošu dokumentu trūkums rada daudz problēmu, tostarp migrantus padara neaizsargātākus pret cilvēku tirdzniecību.

fons

ES Ārkārtas trasta fonds Āfrikai tika izveidots 2015. gadā, lai novērstu nestabilitātes, piespiedu pārvietošanas un nelegālās migrācijas pamatcēloņus un palīdzētu uzlabot migrācijas pārvaldību. ES iestādes, dalībvalstis un citi līdzekļu devēji līdz šim ir piešķīruši resursus EUR 5 miljardu apmērā ESTF.

Vairāk informācijas

ES Ārkārtas trasta fonds Āfrikas

 

Turpināt Reading

Āfrika

Telekomunikāciju nozares politizēšana var palielināt patērētāju izmaksas

Izdots

on

Huawei galvenais ES pārstāvis Ābrahams Liukangs

Huawei galvenais ES pārstāvis Ābrahams Liukangs

Šajā pēcpusdienā (21. oktobrī) Āfrikas Savienības (ĀS) un Eiropas Savienības (ES) tīmekļa seminārā runājot par ES un ĀS sadarbības nozīmi pētniecībā, Huawei galvenais ES pārstāvis Ābrahams Liukangs brīdināja, ka politizēt telekomunikāciju nozares turpmāko attīstību tikai palielinās patērētāja izmaksas. “Būtībā 4G un 5G tika veidoti, pamatojoties uz kopīgiem tehnoloģiju standartiem. Tas patērētājiem sniedza labumu gan attiecībā uz jauno tehnoloģiju produktu kvalitāti, kas kļuva pieejami, gan arī par izmaksu samazināšanu galalietotājam. Šis uzlabotās digitalizācijas process ir noticis globālās sadarbības dēļ pētniecībā un zinātnē.

"Pēdējā lieta, kas pasaulei šobrīd nepieciešama, ir atsaistīšanās, kad rodas jauni tehnoloģiju risinājumi. Pasaulei vajadzētu būt apvienotai cīņai ar tādiem jautājumiem kā COVID-19 un klimata pārmaiņas.

"Huawei ir spēcīga vēsture, piedaloties ES pētniecības projektos, un mēs esam arī izvērsuši platjoslas pakalpojumus daudzos Āfrikas lauku rajonos, tostarp ar mūsu novatoriskā Rural Star projekta starpniecību."

Deputāts Karloss Zorrinju, kurš ir arī ES un ĀKK Apvienotās parlamentārās asamblejas priekšsēdētājs, sacīja: “Vienlīdzīgu partnerība starp ES un Āfriku ir tieši tāda.

"ĀS un ES attiecībās jābūt vienādam spēles laukumam gan attiecībā uz pētnieku brīvu pārvietošanos, gan ideju brīvu pārvietošanos. Āfrikas valdībām vairāk jāiesaista pilsoniskā sabiedrība Āfrikā pētniecības jautājumos. Zinātnei ir būt par galveno problēmu risinājumiem, un tas nevar būt par dzīves kontroli.

"ES būtu jāatbalsta jauna Wifi visiem iniciatīva Āfrikā."

Annelisa Primi no OECD sacīja, ka “laba zinātne jebkur ir laba zinātne visur. Veidojiet zinātni, nepērciet to.

"Āfrika palīdz pasaulei cīnīties ar Covid-19. Ebolas pieredzes dēļ Āfrika zina prioritātes, kas jānosaka, rīkojoties ar šo pandēmiju."

Āfrikas Savienības IKT vadītājs Moctar Yedaly šodien sacīja: “Āfrikas valdībām ir jāiegulda [e-pasts aizsargāts] vai arī viņi zaudēs no digitalizācijas priekšrocībām.

"Āfrikas valdībām šajā investīciju jautājumā ir jābūt paradigmas maiņai.

"Galvenais ir ieguldījums tīrās un videi draudzīgās tehnoloģijās - ja grib sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus.

"Kiberdrošība un datu projekti ir ļoti svarīgi, jo cilvēki visā pasaulē vēlas veikt darījumus bez jebkādām briesmām."

ISC Intelligence rīkotājdirektors Deklans Kirrāns sacīja: “Āfrikā jau notiek revolucionāri pētījumi.

"Kvadrātkilometru masīva (SKA) astronomijas projekts ir globāla zinātniska iniciatīva. Arī Āfrikas pētnieki ir ļoti spēcīgi datu un skaitļošanas zinātņu jomā.

"Ja Āfrikas pētnieki vēlas pilnībā gūt labumu no programmas" Apvārsnis Eiropa ", ir jāuzlabo spēju veidošana Āfrikā, un starp Āfriku un ES būtu jāsaskaņo arī GDPR un ar to saistītie politikas jautājumi, piemēram, veselības nozare. Eiropas un jaunattīstības valstu partnerība klīnisko pētījumu jomā ir arī panākumi HIV, AIDS un malārijas apkarošanā. ”

Turpināt Reading
reklāma

Facebook

Twitter

trending