#BorderManagement: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra nostiprina operatīvo sadarbību ar #Albania

| Februāris 13, 2018

Februārī 12 migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopoulos un Albānijas iekšlietu ministrs Fatmirs Khafajs parafēja projektu statusa nolīgumam operatīvai sadarbībai starp Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes aģentūru un Albāniju.

Kad nolīgums būs spēkā, nolīgums ļaus Aģentūrai sniegt palīdzību ārējo robežu pārvaldības jomā un ļaus Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes aģentūru komandām ātri tikt izvietotas Albānijas teritorijā pēkšņas migrācijas plūsmu maiņas gadījumā.

Komisārs Avramopoulos sacīja: "Es gribētu pateikties Albānijas iestādēm par auglīgām sarunām un viņu apņemšanos tik ātri panākt vienošanos. Šajā reģionā Albānija ir līderis, un šis nolīgums būs paraugs līdzīgiem pasākumiem, par kuriem mēs risinām sarunas ar citiem partneriem Rietumbalkānos. Ciešāka sadarbība starp Albāniju un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru ļaus mums ātrāk un elastīgāk rīkoties, reaģējot uz jebkādām iespējamām migrācijas problēmām. Tas ir nozīmīgs solis uz priekšu un ir Albānijas un Eiropas Savienības labā. "

Iekšlietu ministrs Khafajs sacīja: "Šis ir svarīgs nolīgums, kas mums palīdzēs saņemt kvalificētu palīdzību saistībā ar robežu pārvaldību. Tas arī ļaus Albānijai gūt labumu no projektiem, kurus Eiropas Savienība sniegs, īstenojot šo nolīgumu. Tā ir laba iespēja paplašināt pārrobežu sadarbību un sadarbību ar ES valstīm. Es arī izmantot šo iespēju, lai pateiktos Albānijas sarunu komandai par viņu profesionalitāti, apspriežot un noslēdzot šo nolīgumu. Mēs nekavējoties veiksim nepieciešamās procedūras, lai sāktu līguma izpildi. "

Izsludināts prezidents Juncker savā 2017 stāvoklī Savienības adrese un pieņemts Komisija pagājušajā nedēļā pieņēma stratēģiju "Patiesa paplašināšanās perspektīva un pastiprināta ES iesaistīšanās Rietumbalkānos", norādot uz ievērojamo progresu, ko Albānija ir panākusi tās ceļā uz Eiropas ceļu un šā reģiona Eiropas nākotni. Nolīguma projekts ir pirmā saruna, kas jānoslēdz starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un ES partneriem Rietumbalkānos.

Pastiprināta operatīvā sadarbība starp prioritārajām trešajām valstīm un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru palīdzēs uzlabot nelegālās migrācijas pārvaldību, turpināt uzlabot drošību pie ES ārējām robežām un stiprināt Aģentūras spēju darboties ES tuvākajā apkārtnē. Nolīguma statuss ar Albāniju ir vēl viens solis ceļā uz aģentūras pilnīgu darbību.

Komisija patlaban pārrunā līdzīgus nolīgumus ar Serbiju un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, un cer, ka abas sarunu kārtas tiks ātri pabeigtas. Tagad nolīgums ar Albāniju ir jāapstiprina dalībvalstīm un oficiāli tiks parakstīts vēlāk, kad abas puses izpildīs vajadzīgās juridiskās procedūras. Pēc vienošanās stāšanās spēkā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra varēs veikt operatīvas darbības un izvietot komandas Albānijas reģionos, kas robežojas ar ES, vienojoties gan ar Albānijas iestādēm, gan ar šo ES dalībvalstu iestādēm. Valstis, kas robežojas ar darbības jomu.

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Komisija, pasaule