ES paraksta jaunu atbalstu valdības reformām Haiti

20110104-haiti-zemestrīceŠodien ES apstiprinās tiešo maksājumu Haiti valdībai EUR 34 miljonu apmērā, lai atbalstītu notiekošās reformas valsts pārvaldes un valsts finanšu pārvaldības modernizēšanai. Tas tiks darīts, piemēram, ar labāku iekšējo un ārējo kontroli un pretkorupcijas pasākumiem. Reformas arī uzlabos piekļuvi pamatizglītībai un stiprinās tās kvalitāti, tostarp nodrošinot profesionālo apmācību skolotājiem.

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs komentēja: "Šodienas maksājums ir zīme, ka Haiti valdība ir guvusi panākumus valsts finanšu reformā. Jaunais ES finansējums palīdzēs nodrošināt vajadzīgos finanšu resursus un institucionālās spējas turpmākām reformām. Tas ļaus valdībai labāk pildīt savus pienākumus attiecībā uz Haiti iedzīvotājiem, īstenojot politiku sociālajā jomā un apmierinot iedzīvotāju vajadzības."

Fernando Frutuoso de Melo, Eiropas Komisijas Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors EuropeAid parakstīs 34 miljonu eiro izmaksa Haiti galvaspilsētā Port-au-Princā, piedaloties izglītības ministra premjerministram Laurentam Salvadoram Lamothe , Nesmy Manigat un finanšu sekretārs Ronalds Decembre.

Maksājums ir daļa no tā sauktā “valsts būvniecības līguma”, saskaņā ar kuru ES plāno piešķirt 100 miljonus Haiti valdības budžetam līdz 2016. Atbalsta programmu papildinās EUR 12 miljoni tehniskās palīdzības, lai atbalstītu tās Haiti iestādes, kas ir iesaistītas reformās. Turklāt valsts finanšu jomā (budžeta kontrole), valsts modernizācijā un izglītībā tiks izveidots pastāvīgs dialogs starp ES un valdību par valsts modernizācijas progresu un rezultātiem.

fons

Haiti ES ir pastāvīgi strādājusi pie valsts iestāžu stiprināšanas, lai stiprinātu labu pārvaldību un spēju izstrādāt un īstenot pareizu politiku. Turklāt ES cita starpā ir atbalstījusi ceļu un ūdens / sanitārijas infrastruktūru, kā arī risinājusi zemu izglītības līmeni un pārtikas trūkumu, lai stiprinātu neaizsargātāko iedzīvotāju izturību.

Kopējais ES attīstības finansējums Haiti no 2008 līdz 2013 sasniedza EUR 889 miljonus. Kopš 2010 zemestrīces, kas nogalināja aplēstos 265,000 cilvēkus un iznīcināja fiziskās infrastruktūras daļas, ES sadarbība ir palīdzējusi atjaunot valsti, kā arī tās ilgtermiņa attīstību.

Tā ir arī sniegusi humāno palīdzību vairākās nozarēs, tostarp pamatpakalpojumiem nometnēs iekšzemē pārvietotām personām, aizsardzību, atbalstu viņu pārvietošanai un reintegrācijai, cīņu pret holēru, katastrofu riska mazināšanu un gatavību katastrofām, kā arī nodrošinātību ar pārtiku.

Attiecībā uz 2014-2020 ES 420th Eiropas Attīstības fonda ietvaros ir paredzēts ES finansējums EUR 11 miljonu apmērā, galveno uzmanību pievēršot četrām nozarēm: atbalsts valsts reformai; izglītība; pilsētu attīstība un infrastruktūra; nodrošinātību ar pārtiku.

Daži ES sadarbības rezultāti ar Haiti (starp 2008 un 2013)

ES ir atjaunojusi 100 km autoceļus starp Port-au-Prince un Cap Haitien (otrā lielākā valsts pilsēta), ievērojami uzlabojot šīs autoceļa daļas drošību un atverot izolētus valsts centrālā reģiona apgabalus.

750,000 cilvēkiem ir uzlabota nodrošinātība ar pārtiku, atjaunojot apūdeņošanas sistēmas, atbalstot lauksaimniecības un lopkopības produkciju, pārstrādes sistēmas un mārketinga apmācību. Turklāt 3,000 lauksaimnieki ir guvuši labumu no mikro dotācijām, lai palielinātu savu produkciju (sešos valsts rajonos).

Budžeta atbalsts palīdzēja saglabāt valsts pamatdarbību pēc zemestrīces un ir palīdzējis veicināt valsts finanšu pārvaldības reformas.

Lai iegūtu vairāk informācijas

Skatīt MEMO “Četrus gadus pēc Haiti zemestrīces: ES atbilde” MEMO / 14 / 3

Tīmekļa vietne EuropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Tīmekļa vietne attīstības komisārs Andris Piebalgs Eiropas komisārs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Tags: , , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Overseas atbalsts, pasaule