Tag: migrācija

#EuropeanAgendaOnMigration pēc četriem gadiem: ievērojamam progresam ir jākonsolidējas, ņemot vērā nepastāvīgo situāciju

#EuropeanAgendaOnMigration pēc četriem gadiem: ievērojamam progresam ir jākonsolidējas, ņemot vērā nepastāvīgo situāciju

| Oktobris 17, 2019

Pirms oktobra Eiropadomes Eiropas Komisija ziņo par galvenajiem panākumiem saskaņā ar Eiropas migrācijas programmu kopš 2015, koncentrējoties uz pasākumiem, ko ES veikusi kopš pēdējā progresa ziņojuma 2019 martā. Komisija arī noteica tās jomas, kurās jāturpina darbs, lai risinātu pašreizējo un turpmāko migrāciju […]

Turpināt Reading

#Patvērums un migrācija ES: fakti un skaitļi

#Patvērums un migrācija ES: fakti un skaitļi

| Jūnijs 24, 2019

ES 2015 un 2016 migrācijas plūsmu maksimums ir samazinājies. Apskatiet jaunākos migrācijas un patvēruma numurus mūsu infographic. Noklikšķiniet šeit, lai sāktu interaktīvu infogrāfiju. Vairāk nekā viena miljona patvēruma meklētāju un migrantu ierašanās Eiropā uz 2015 atklāja nopietnus trūkumus ES patvēruma sistēmā. Lai atbildētu uz […]

Turpināt Reading

#EuropeanDrugReport2019 palaišana

#EuropeanDrugReport2019 palaišana

| Jūnijs 4, 2019

Jūnijā migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopoulos un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) direktors Alexis Goosdeel uzsāks Eiropas Narkotiku ziņojumu 6, iepazīstinot ar jaunāko narkotiku lietošanu un tirgus tendencēm un attīstību Eiropā. . Eiropas Narkotiku ziņojums sniedz visaptverošu analīzi par nesenajiem […]

Turpināt Reading

#Migrācija - iesniegšana ICC nosoda ES par „noziegumiem pret cilvēci”

#Migrācija - iesniegšana ICC nosoda ES par „noziegumiem pret cilvēci”

| Jūnijs 3, 2019

ES Komisijas migrācijas pārstāvis Natasha Bertaud oficiāli paziņoja, ka cilvēktiesību juristi Juan Branco un Omer Shatz 245, 3, nesen iesniegto 2019 lappuses dokumentu nodod Starptautiskajai Krimināltiesai. Lieta apgalvoja, ka ES un tās dalībvalstīm jāsaskaras ar soda pasākumiem Lībijas migrantiem […]

Turpināt Reading

#EuropeanAgendaOnMigration - ES ir jāsaglabā pēdējo četru gadu laikā gūtie panākumi

#EuropeanAgendaOnMigration - ES ir jāsaglabā pēdējo četru gadu laikā gūtie panākumi

| Marts 8, 2019

Pirms marta Eiropadomes sanāksmes Komisija šobrīd izvērtē panākumus, kas gūti pēdējo 4 gadu laikā, un nosaka pasākumus, kas vēl ir vajadzīgi, lai risinātu tūlītējas un nākotnes migrācijas problēmas. Saskaroties ar visnopietnāko bēgļu krīzi, ko pasaule ir piedzīvojusi kopš Otrā pasaules kara, ES spēja panākt […]

Turpināt Reading

Ziņojums par #EUEgyptRelations - Ieguldījumi sociālekonomiskajā attīstībā un iekļaujošā izaugsmē

Ziņojums par #EUEgyptRelations - Ieguldījumi sociālekonomiskajā attīstībā un iekļaujošā izaugsmē

| Decembris 13, 2018

ES un Ēģipte uzsāka ciešu sadarbību daudzās jomās, jo īpaši sociālekonomiskās attīstības, zinātniskās pētniecības, enerģētikas, migrācijas, terorisma apkarošanas un reģionālo jautājumu jomā. Šodien tika izdots ziņojums par ES un Ēģiptes partnerību laikposmam no 2017 jūnija līdz maijam 2018 un uzsvērti galvenie notikumi ES un Ēģiptes sadarbībā ar konkrētu [...]

Turpināt Reading

#Migrācija Vidusjūras reģionā: kāpēc ES ir vajadzīgi partneri reģionā "

#Migrācija Vidusjūras reģionā: kāpēc ES ir vajadzīgi partneri reģionā "

| Novembris 28, 2018

Šodien (28 novembris 2018) Briselē organizētā nevalstiskā organizācija "Eiropas Demokrātijas fonds Eiropas Parlamentā" organizēja konferenci "Migrācija Vidusjūrā: kāpēc ES ir vajadzīgi partneri reģionā". Eiropas Parlamenta deputāts Gérard Deprez (ALDE / BE), Tunne Kelam (EPP / EE) un Geoffrey Van Orden (ECR / UK) rīkotajā konferencē pievērsās pašreizējiem izaicinājumiem [...]

Turpināt Reading