Savienoties ar mums

lauksaimniecība

Komisija aicina sniegt komentārus par ierosināto ES valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs

AKCIJA:

Izdots

on

Eiropas Komisija ir aicinot visus interesentus sniegt komentārus par ierosinātajiem pārskatītajiem valsts atbalsta noteikumiem lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība nozarēs. Ierosinātās pārskatīšanas mērķis ir saskaņot pašreizējos noteikumus ar pašreizējām ES stratēģiskajām prioritātēm, jo ​​īpaši Kopējā lauksaimniecības politika (KLP), Kopējā zivsaimniecības politika (KZP), kā arī uz Eiropas Zaļais darījums. Dalībvalstis un citas ieinteresētās personas var sniegt atbildes uz apspriešanos līdz 13. gada 2022. martam.

Komisija ir veikusi novērtējums lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs piemērojamo noteikumu pārskatīšanu, kā arī veic zivsaimniecības nozarei piemērojamo noteikumu izvērtējumu. Iegūtais ieguldījums ir atspoguļots apspriežamajos priekšlikumos. Pamatojoties uz to, Komisija uzskata, ka pārbaudāmie noteikumi darbojas labi un kopumā atbilst mērķim. Tajā pašā laikā novērtējums atklāja, ka tiem ir vajadzīgas noteiktas mērķtiecīgas pārskatīšanas, tostarp dažu jēdzienu precizējumi, turpmāka racionalizācija un vienkāršošana, kā arī pielāgojumi, lai vēl vairāk atspoguļotu tirgus un tehnoloģiju attīstību un pašreizējās ES stratēģiskās prioritātes.

Turklāt noteikumi ir jāpielāgo, lai dalībvalstis varētu ātri ieviest reformētos Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) un jauno Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds (EMFAF). Šajā kontekstā Komisija ierosina vairākas izmaiņas dažādos noteikumu kopās. Pārskatīto noteikumu pieņemšana plānota 2022. gada beigās.

Par konkurences politiku atbildīgā priekšsēdētāja vietniece Margrēte Vestagere norādīja: “Šodienas priekšlikumu mērķis ir nodrošināt, lai mūsu noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēm būtu piemēroti zaļajai pārejai. Pārskatītie noteikumi arī ļaus dalībvalstīm vieglāk un ātrāk nodrošināt finansējumu, neradot nepamatotus konkurences traucējumus vienotajā tirgū. Aicinām visas ieinteresētās puses dalīties savos viedokļos.”

Preses relīze ir pieejama online.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending