RSSBēgļi

#Patvērums un migrācija ES: fakti un skaitļi

#Patvērums un migrācija ES: fakti un skaitļi

| Jūnijs 24, 2019

ES 2015 un 2016 migrācijas plūsmu maksimums ir samazinājies. Apskatiet jaunākos migrācijas un patvēruma numurus mūsu infographic. Noklikšķiniet šeit, lai sāktu interaktīvu infogrāfiju. Vairāk nekā viena miljona patvēruma meklētāju un migrantu ierašanās Eiropā uz 2015 atklāja nopietnus trūkumus ES patvēruma sistēmā. Lai atbildētu uz […]

Turpināt Reading

ES mehānisms #TurkeyRefugees - stabils progress bēgļu atbalstīšanā

ES mehānisms #TurkeyRefugees - stabils progress bēgļu atbalstīšanā

| Maijs 20, 2019

Eiropas Komisija ir ziņojusi par labu progresu, īstenojot un plānojot EUR 6 miljardus ES bēgļu mehānismam Turcijā. Pašlaik tiek izstrādāti vairāk nekā 80 projekti, kas sniedz taustāmus rezultātus bēgļiem un uzņemošajām kopienām, jo ​​īpaši izglītības un veselības jomā. No EUR 6bn ir piešķirti daži EUR 4.2bn, […]

Turpināt Reading

#EUFacilityForTurkeyRefugees - Trešais gada pārskats liecina par būtisku un taustāmu atbalstu bēgļiem un viņu uzņemošajām kopienām

#EUFacilityForTurkeyRefugees - Trešais gada pārskats liecina par būtisku un taustāmu atbalstu bēgļiem un viņu uzņemošajām kopienām

| Aprīlis 15, 2019

Trešajā ikgadējā ziņojumā par mehānisma īstenošanu ir sniegti stabili rezultāti par ES atbalstu bēgļiem un Turcijas kopienām, tostarp: ikmēneša pāreja uz 1.5 miljoniem bēgļu viņu pamatvajadzībām, 5 miljonu primārās veselības aprūpes konsultācijas, piekļuve skolai 470,000 bērniem . Eiropas kaimiņattiecību politika un sarunas par paplašināšanos komisārs Johannes Hahn teica: […]

Turpināt Reading

#EuropeanAgendaOnMigration - ES ir jāsaglabā pēdējo četru gadu laikā gūtie panākumi

#EuropeanAgendaOnMigration - ES ir jāsaglabā pēdējo četru gadu laikā gūtie panākumi

| Marts 8, 2019

Pirms marta Eiropadomes sanāksmes Komisija šobrīd izvērtē panākumus, kas gūti pēdējo 4 gadu laikā, un nosaka pasākumus, kas vēl ir vajadzīgi, lai risinātu tūlītējas un nākotnes migrācijas problēmas. Saskaroties ar visnopietnāko bēgļu krīzi, ko pasaule ir piedzīvojusi kopš Otrā pasaules kara, ES spēja panākt […]

Turpināt Reading

#Rohingya krīze: ES atbrīvo € 24 miljonus Bangladešai

#Rohingya krīze: ES atbrīvo € 24 miljonus Bangladešai

| Februāris 18, 2019

Eiropas Komisija ir izlaidusi papildu EUR 24 miljonu apmērā humānai palīdzībai neaizsargātiem Rohingya bēgļiem un uzņēmējām kopienām, kas dzīvo Cox Bazar rajonā, Bangladešā. Daļa finansējuma attieksies arī uz sagatavotības pasākumiem katastrofām valstī. Humānās palīdzības un krīzes pārvarēšanas komisārs Christos Stylianides teica: „Humānās palīdzības sabiedrība un Bangladešas valdība […]

Turpināt Reading

Eiropas Komisijas un Augstā pārstāvja paziņojums saistībā ar #InternationalMigrantsDay2018

Eiropas Komisijas un Augstā pārstāvja paziņojums saistībā ar #InternationalMigrantsDay2018

| Decembris 17, 2018

Starptautisko migrantu dienu 18 decembrī Eiropas Komisija un Augstā pārstāve sniedza šādu paziņojumu: "Cilvēces vēsture ir migrācijas vēsture. Tūkstošiem gadu cilvēki ir pārvietoti no vienas vietas uz otru dažādu iemeslu dēļ un turpina to darīt: šodien ir [...]

Turpināt Reading

ES reăionālais ieguldījumu fonds, reaăējot uz #Siīrijas krīzi - projekti, kuru vērtība ir € 122 miljoni, kurus pieĦēma bēgĜiem un vietējām kopienām #Jordan, #Iraq un #Turkey

ES reăionālais ieguldījumu fonds, reaăējot uz #Siīrijas krīzi - projekti, kuru vērtība ir € 122 miljoni, kurus pieĦēma bēgĜiem un vietējām kopienām #Jordan, #Iraq un #Turkey

| Decembris 17, 2018

ES Trasta fonds ir pieņēmis projektus, kuru vērtība ir EUR 122 miljoni, lai atbalstītu piekļuvi izglītībai un pamata aprūpei bēgļiem un neaizsargātām vietējām kopienām Jordānijā, lai nodrošinātu iztikas iespējas Turcijā un padarītu pieejamus kritiskos veselības aprūpes pakalpojumus Irākā. Ņemot vērā krīzes un pašreizējās 5.6 [...]

Turpināt Reading