RSSImigrācija

#EuropeanAgendaOnMigration - ES ir jāsaglabā pēdējo četru gadu laikā gūtie panākumi

#EuropeanAgendaOnMigration - ES ir jāsaglabā pēdējo četru gadu laikā gūtie panākumi

| Marts 8, 2019

Pirms marta Eiropadomes sanāksmes Komisija šobrīd izvērtē panākumus, kas gūti pēdējo 4 gadu laikā, un nosaka pasākumus, kas vēl ir vajadzīgi, lai risinātu tūlītējas un nākotnes migrācijas problēmas. Saskaroties ar visnopietnāko bēgļu krīzi, ko pasaule ir piedzīvojusi kopš Otrā pasaules kara, ES spēja panākt […]

Turpināt Reading

#Migrācija un #Patvērums - ES fondi, lai veicinātu integrāciju un aizsargātu robežas

#Migrācija un #Patvērums - ES fondi, lai veicinātu integrāciju un aizsargātu robežas

| Februāris 21, 2019

EP deputāti atbalstīja otrdienu (februāris 19), palielinot ES budžetu migrācijas un patvēruma politikai un nostiprinot robežas. Pilsoņu brīvību komiteja apstiprināja atjaunoto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF), kura budžets 2021-2027 palielināsies līdz EUR 9.2 miljardiem (EUR 10.41bn pašreizējās cenās, 51% vairāk nekā iepriekšējā finanšu shēmā). […]

Turpināt Reading

#Migrācija - Komisija atzinīgi vērtē pagaidu vienošanos par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu

#Migrācija - Komisija atzinīgi vērtē pagaidu vienošanos par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu

| Februāris 21, 2019

Eiropas Parlaments un Padome ir panākuši pagaidu vienošanos par Komisijas priekšlikumu stiprināt koordināciju starp imigrācijas sadarbības koordinatoriem, kas izvietoti trešās valstīs. Jaunie tiesību akti ir daļa no ES centieniem samazināt nelegālo migrāciju un nodrošināt kārtīgu un legālu migrācijas ceļu. Apsveicot nolīgumu, migrāciju, iekšlietas un pilsonību […]

Turpināt Reading

#VisaCode - ES vēstnieki piekrīt jaunam kodeksam, lai atvieglotu ceļošanu un uzlabotu nelegālo migrantu atkārtotu uzņemšanu

#VisaCode - ES vēstnieki piekrīt jaunam kodeksam, lai atvieglotu ceļošanu un uzlabotu nelegālo migrantu atkārtotu uzņemšanu

| Februāris 20, 2019

Šodien ES vēstnieki (20 februāris) Padomes vārdā apstiprināja neoficiālo vienošanos, kas panākta starp Eiropas Parlamenta pārstāvjiem un Padomes Rumānijas prezidentūru par priekšlikumu grozīt vīzu kodeksu. Labāki apstākļi likumīgiem ceļotājiem Jaunie noteikumi nodrošinās ātrākas un skaidrākas procedūras likumīgajiem ceļotājiem, jo ​​īpaši: ļaujot […]

Turpināt Reading

#Rohingya krīze: ES atbrīvo € 24 miljonus Bangladešai

#Rohingya krīze: ES atbrīvo € 24 miljonus Bangladešai

| Februāris 18, 2019

Eiropas Komisija ir izlaidusi papildu EUR 24 miljonu apmērā humānai palīdzībai neaizsargātiem Rohingya bēgļiem un uzņēmējām kopienām, kas dzīvo Cox Bazar rajonā, Bangladešā. Daļa finansējuma attieksies arī uz sagatavotības pasākumiem katastrofām valstī. Humānās palīdzības un krīzes pārvarēšanas komisārs Christos Stylianides teica: „Humānās palīdzības sabiedrība un Bangladešas valdība […]

Turpināt Reading

Eiropas Komisijas un Augstā pārstāvja paziņojums saistībā ar #InternationalMigrantsDay2018

Eiropas Komisijas un Augstā pārstāvja paziņojums saistībā ar #InternationalMigrantsDay2018

| Decembris 17, 2018

Starptautisko migrantu dienu 18 decembrī Eiropas Komisija un Augstā pārstāve sniedza šādu paziņojumu: "Cilvēces vēsture ir migrācijas vēsture. Tūkstošiem gadu cilvēki ir pārvietoti no vienas vietas uz otru dažādu iemeslu dēļ un turpina to darīt: šodien ir [...]

Turpināt Reading

ES reăionālais ieguldījumu fonds, reaăējot uz #Siīrijas krīzi - projekti, kuru vērtība ir € 122 miljoni, kurus pieĦēma bēgĜiem un vietējām kopienām #Jordan, #Iraq un #Turkey

ES reăionālais ieguldījumu fonds, reaăējot uz #Siīrijas krīzi - projekti, kuru vērtība ir € 122 miljoni, kurus pieĦēma bēgĜiem un vietējām kopienām #Jordan, #Iraq un #Turkey

| Decembris 17, 2018

ES Trasta fonds ir pieņēmis projektus, kuru vērtība ir EUR 122 miljoni, lai atbalstītu piekļuvi izglītībai un pamata aprūpei bēgļiem un neaizsargātām vietējām kopienām Jordānijā, lai nodrošinātu iztikas iespējas Turcijā un padarītu pieejamus kritiskos veselības aprūpes pakalpojumus Irākā. Ņemot vērā krīzes un pašreizējās 5.6 [...]

Turpināt Reading