Savienoties ar mums

Eiropas Parlaments

Deputāti atbalsta plānus par klimatneitrālu ēku sektoru līdz 2050. gadam 

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Parlaments otrdien, 14. martā, pieņēma pasākumu projektus, lai palielinātu renovācijas apjomu un samazinātu enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Plenārsēde, ITRE.

Ierosinātās Ēku energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanas mērķis ir līdz 2030. gadam būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un enerģijas patēriņu ES ēku sektorā un līdz 2050. gadam padarīt to klimatneitrālu. Tās mērķis ir arī palielināt enerģētikas renovācijas apjomu. -neefektīvas ēkas un uzlabot informācijas apmaiņu par energoefektivitāti.

Emisiju samazināšanas mērķi

Visām jaunbūvēm no 2028. gada jābūt nulles emisijas līmenim, un valsts iestāžu apdzīvoto, ekspluatēto vai īpašumā esošo jauno ēku termiņš ir 2026. gadā. Visas jaunās ēkas ir jāaprīko ar saules enerģijas tehnoloģijām līdz 2028. gadam, kur tas ir tehniski piemērots un ekonomiski iespējams, savukārt dzīvojamās ēkas Līdz 2032. gadam tiek veikta kapitāla atjaunošana.

Dzīvojamām ēkām līdz 2030. gadam būtu jāsasniedz vismaz E energoefektivitātes klase un līdz 2033. gadam D energoefektivitātes klase — skalā no A līdz G, kas atbilstu 15 % ēkām ar sliktāko veiktspēju dalībvalsts fondā. Valsts. Nedzīvojamām un sabiedriskām ēkām būtu jāsasniedz vienādi reitingi attiecīgi līdz 2027. un 2030. gadam. Energoefektivitātes paaugstināšana (kas var izpausties kā izolācijas darbi vai apkures sistēmas uzlabošana) notiktu, kad ēka tiek pārdota vai tai tiek veikta būtiska renovācija, vai, ja tā tiek īrēta, tad tiek parakstīts jauns līgums.

Dalībvalstis savos valsts renovācijas plānos noteiks pasākumus, kas nepieciešami šo mērķu sasniegšanai.

Atbalstīt pasākumus pret enerģētisko nabadzību

reklāma

Šajos valsts renovācijas plānos jāiekļauj atbalsta shēmas, lai atvieglotu piekļuvi dotācijām un finansējumam. Dalībvalstīm ir jāievieš bezmaksas informācijas punkti un izmaksu ziņā neitrālas renovācijas shēmas. Finansiāliem pasākumiem būtu jānodrošina ievērojama piemaksa dziļai renovācijai, jo īpaši ēkām, kurām ir vissliktākie rādītāji, un mērķdotācijas un subsīdijas būtu jādara pieejamas neaizsargātām mājsaimniecībām.

Atkāpes

Pieminekļi tiks izslēgti no jaunajiem noteikumiem, savukārt ES valstis var nolemt izslēgt arī ēkas, kas aizsargātas to īpašo arhitektonisko vai vēsturisko vērtību dēļ, tehniskās ēkas, īslaicīgi izmantotas ēkas, kā arī baznīcas un kulta vietas. Dalībvalstis var arī atbrīvot no nodokļa valsts sociālos mājokļus, kur renovācijas rezultātā pieaugtu īres maksa, ko nevar kompensēt ar enerģijas rēķinu ietaupījumiem.

Deputāti arī vēlas ļaut dalībvalstīm pielāgot jaunos mērķus ierobežotai ēku daļai atkarībā no renovācijas ekonomiskās un tehniskās iespējamības un kvalificēta darbaspēka pieejamības.

Ēku energoefektivitātes direktīvas referents Ciarán Cuffe (Zaļie/EFA, IE) teica: “Enerģijas cenu kāpums ir pielicis uzmanību energoefektivitātes un enerģijas taupīšanas pasākumiem. Eiropas ēku veiktspējas uzlabošana samazinās rēķinus un mūsu atkarību no enerģijas importa. Mēs vēlamies, lai direktīva samazinātu enerģētisko nabadzību un emisijas, kā arī nodrošinātu labāku iekštelpu vidi cilvēku veselībai. Šī ir Eiropas izaugsmes stratēģija, kas nodrošinās simtiem tūkstošu labas kvalitātes vietēju darbavietu būvniecības, renovācijas un atjaunojamās enerģijas nozarēs, vienlaikus uzlabojot miljoniem Eiropā dzīvojošo cilvēku labklājību.

Nākamie soļi

Parlaments pieņēma savu nostāju ar 343 balsīm par, 216 pret un 78 atturoties. Deputāti tagad sāks sarunas ar Padomi, lai vienotos par likumprojekta galīgo formu.

fons

Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem ēkas ES ir atbildīgas par 40% no mūsu enerģijas patēriņa un 36% no siltumnīcefekta gāzu emisijām. 15. gada 2021. decembrī Eiropas Komisija pieņēma tiesību akta priekšlikumu, lai pārskatītu Ēku energoefektivitātes direktīvu, kas ir daļa no tā sauktās “Fit for 55” paketes. Jaunais Eiropas klimata likums (2021. gada jūlijā) iekļāva gan 2030., gan 2050. gada mērķus saistošos Eiropas tiesību aktos.

Vairāk informācijas 

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending