Savienoties ar mums

kultūra

ES stimuls kultūrai

Izdots

on

Deputāti ir apstiprinājuši visu laiku lielāko budžetu ES kultūras un radošajām nozarēm - 2.5 miljardus eiro 2021. – 2027. Sabiedrība 

Radošā Eiropa ir vienīgā ES programma, kas atbalsta tikai kultūras un audiovizuālās nozares. Pēc COVID-19 pandēmijai saistīto ierobežojumu dēļ māksliniekiem un visai nozarei veltītā laika perioda Parlaments un Padome 2.5. gada decembrī vienojās par 2021 miljardu eiro budžetu laika posmam no 2027. līdz 2020. gadam. apstiprināja līgumu plenārsēdes laikā 2021. gada maijā.

Labāka reakcija uz dažādām nozarēm un to vajadzībām

Lai varētu respektēt dažādu nozaru specifiku un labāk reaģēt uz to vajadzībām, programma Radošā Eiropa ir sadalīta trīs dažādās jomās:

kultūra koncentrējas uz tīklu veidošanu, starpvalstu un daudznozaru sadarbību kultūras un radošajās nozarēs un spēcīgākas Eiropas identitātes un vērtību veicināšanu, īpašu uzmanību pievēršot mūzikas nozarei, par ko vienojušies EP deputāti.

Mediji ir veltīts pārrobežu sadarbības, mobilitātes un inovāciju stimulēšanai; palielināt Eiropas audiovizuālo darbu redzamību jaunajā vidē; un padarot to pievilcīgu dažādām auditorijām, īpaši jauniešiem.

Starpnozaru mērķis ir veicināt inovāciju, atbalstīt starpnozaru projektus, paraugprakses apmaiņu un risināt kopīgas problēmas. Radošā Eiropa atbalsta arī: 

  • Eiropas mantojuma zīme 
  • Eiropas kultūras mantojuma dienas 
  • Eiropas balvas par mūziku, literatūru, mantojumu un arhitektūru  
  • Eiropas Kultūras galvaspilsētas  
Atbalsts darbībām ar ES pievienoto vērtību

Radošā Eiropa atbalstīs darbības, kas veicina kopīgas ES saknes, kultūras daudzveidību un pārrobežu sadarbību.

Iekļaušanas un dzimumu līdztiesības veicināšana

Deputāti nodrošināja fokusu uz iekļaušanu un dzimumu līdztiesību, veicinot cilvēku ar invaliditāti, minoritāšu un nelabvēlīgas vides līdzdalību, kā arī atbalstot sieviešu talantus.

Radošā Eiropa 

kultūra

Komisija izsludina “Radošās Eiropas” uzaicinājumus atbalstīt kultūras un radošās nozares

Izdots

on

Komisija ir izsludinājusi atlikušos uzaicinājumus uz kultūras un radošajām nozarēm Programma "Radošā Eiropa", padarot pieejamu kopējo summu 88 miljoni eiro. Šis budžets segs Eiropas sadarbības projektus kultūras jomā, Eiropas literāro darbu apriti un pieaugošo daudzveidību, kā arī nodrošinās apmācības un uzstāšanās iespējas jaunajiem mūziķiem.

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela sacīja: “Kultūra un radīšana ir dinamiskas nozares, kuras pandēmija ir smagi skārusi. Tagad, kad ierobežojumi tiek atcelti, ir pienācis laiks koncentrēties uz ilgtspējīgu kultūras aktivitāšu un vietu atjaunošanu. Radošās Eiropas budžets nākamajiem septiņiem gadiem ir ievērojami pieaudzis, un šim gadam jau būs pieejami 88 miljoni eiro, lai atbalstītu māksliniekus, autorus un izpildītājus, kas atkal sazinās ar auditoriju visā Eiropā. Es aicinu visas puses pārbaudīt zvanu nosacījumus un izmantot šo iespēju. ”

Uzaicinājumi cita starpā koncentrējas uz Eiropas māksliniecisko sadarbību un jauninājumiem tādās tēmās kā auditorijas iesaistīšanās, sociālās kohēzijas digitalizācija un ieguldījums Eiropas Zaļais darījums. Eiropas platformām veltītais uzaicinājums īpaši veicinās topošo mākslinieku atpazīstamību, plānošanu un popularizēšanu. Ieinteresētās organizācijas tagad var iesniegt pieteikumus, un termiņi ir no augusta beigām līdz septembra beigām atkarībā no uzaicinājumiem. Plašāka informācija un norādījumi par dažādiem zvaniem ir pieejami vietnē Šajā mājas lapā.

Turpināt Reading

kultūra

Radošā Eiropa: vairāk nekā 2 miljardi eiro kultūras un radošo nozaru atveseļošanās, noturības un daudzveidības atbalstam

Izdots

on

Pēc pirmās pieņemšanas Komisija ir uzsākusi jaunas darbības, lai atbalstītu kultūras un radošās nozares Eiropā un ārpus tās gada darba programma “Radošā Eiropa 2021. – 2027. 2021. gadā Radošā Eiropa piešķirs nepieredzētu budžetu aptuveni 300 miljonu eiro apmērā, lai palīdzētu kultūras profesionāļiem un māksliniekiem sadarboties dažādās disciplīnās un robežās, lai rastu vairāk iespēju un sasniegtu jaunu auditoriju.

Pieņemšana ir pamats pirmajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saskaņā ar jauno programmu. Šajos uzaicinājumos varēs piedalīties visas organizācijas, kas darbojas attiecīgajās kultūras un radošajās nozarēs. Kopējais septiņu gadu budžets 2.4 miljardu eiro apmērā ir palielinājies par 63%, salīdzinot ar iepriekšējo. Radošās Eiropas mērķis ir arī palielināt kultūras nozares konkurētspēju, vienlaikus atbalstot viņu centienus kļūt videi draudzīgākiem, digitālākiem un iekļaujošākiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kultūras un radošo nozaru noturības un atjaunošanās stiprināšanai, ņemot vērā pandēmiju.

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela sacīja: “Vairāk nekā 8 miljoni cilvēku visā ES strādā kultūras pasākumos. Kultūrai nav robežu un tautību. Māksla ir logs uz pasauli un palīdz veidot tiltus starp mums visiem. Laikā, kad muzeji, kinoteātri, kultūras mantojuma objekti, teātri visi atkal sāk darboties, es vēlos atkārtot Komisijas atbalstu kultūras un radošajām nozarēm. Ar palielinātu budžetu Radošā Eiropa centīsies stiprināt nozaru atveseļošanos, vienlaikus veicinot milzīgo daudzveidību un radošumu, ko tās mums piedāvā. ”

Iekšējā tirgus komisārs Tjerijs Bretons sacīja: "Mākslinieciskā un radošā izpausme ir kultūras un radošo industriju un mūsu Eiropas identitātes pamatā. Atjaunotā programma" Radošā Eiropa "dos impulsu Eiropas stāstiem, kas atbalsojas visā pasaulē un audzina Eiropas radītājus, producentus , izplatītājus un izstādes dalībniekus, kurus pandēmija ir tik smagi skārusi. Atbalstot sadarbību visā vērtību ķēdē un valodu robežās, kā arī jaunus novatoriskus uzņēmējdarbības modeļus, MEDIA stiprinās dinamisku un kulturāli daudzveidīgu audiovizuālo ekosistēmu. pieaugošo draudu laikā plašsaziņas līdzekļu plurālismam, Radošā Eiropa arī visā Savienībā veicinās veselīgu un ilgtspējīgu ziņu mediju nozari. ”

A presei ir pieejams tiešsaistē.

Turpināt Reading

Apbalvojumi

10 pilsētas, kas konkurē par 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism titulu

Izdots

on

Desmit Eiropas pilsētas ir iekļautas 2020 sarakstā Eiropas viedā tūrisma galvaspilsēta konkurss (pasniegts alfabētiskā secībā): Bratislava (Slovākija), Breda (Nīderlande), Brēmerhāfene (Vācija), Gēteborga (Zviedrija), Karlsrūe (Vācija), Ļubļana (Slovēnija), Malaga (Spānija), Nica (Francija), Ravenna (Itālija) un Torino (Itālija). Finālistu pilsētas tika atlasītas no 35 pieteikumiem no 17 ES dalībvalstīm.

Eiropas Viedā tūrisma galvaspilsēta kā sagatavošanās darbība tika ierosināta Eiropas Parlamentā, un to īsteno Eiropas Komisija. Tā mērķis ir veicināt viedo tūrismu ES, veicināt novatorisku, ilgtspējīgu un iekļaujošu tūrisma attīstību, kā arī izplatīt un atvieglot paraugprakses apmaiņu. Šī ES iniciatīva atzīst izcilos sasniegumus, ko Eiropas pilsētas kā tūrisma galamērķi sniedz četrās kategorijās: pieejamība, ilgtspējība, digitalizācija, kā arī kultūras mantojums un radošums.

Pagājušajā gadā Helsinki un Liona uzvarēja atklāšanas konkursā, un abas pilsētas kopīgi ieguva Eiropas viedā tūrisma galvaspilsētu titulus 2019.

Šis ir otrais konkursa izdevums, kurā divas pilsētas tiek apbalvotas kā Eiropas viedā tūrisma galvaspilsētas 2020. Divas pilsētas, kuras uzvarēja, gadu no gada gūs labumu no saziņas un zīmola veidošanas. Tas ietvers; reklāmas video, mērķtiecīgi veidota skulptūra viņu pilsētas centriem, kā arī īpašas reklāmas aktivitātes.

Turklāt tiks pasniegtas arī četras balvas, lai atzītu sasniegumus atsevišķās konkursa kategorijās (pieejamība, ilgtspējība, digitalizācija un kultūras mantojums un radošums).

Visas uzvarošās pilsētas tiks paziņotas un apbalvotas balvu pasniegšanas ceremonijā, kas notiek kā daļa no Eiropas tūrisma foruma Helsinkos 9-10 oktobra 2019 ietvaros.

fons

Konkursa pirmajā posmā pieteikumus vērtēja neatkarīga ekspertu grupa. Visas finālistu pilsētas demonstrēja izcilību četrās sacensību kategorijās kopā.

Otrajā posmā 10 finālistu pilsētu pārstāvji dosies uz Helsinkiem, lai Eiropas žūrijas priekšā prezentētu savas kandidatūras un 2020. gadā plānoto aktivitāšu programmu. Eiropas žūrija sanāks 8. gada 2019. oktobrī un izvēlēsies divas pilsētas, kas 2020. gadā kļūs par Eiropas viedā tūrisma galvaspilsētām.

Novatoriskāko projektu, ideju un iniciatīvu atlase, kuras pilsētas iesniedza pagājušā gada konkursam, ir atrodama Labākās prakses apkopojums, ceļvedis gudrajam tūrismam ES. Par visām jaunākajām ziņām vietnē Eiropas viedā tūrisma galvaspilsēta, pierakstieties biļetens, vai sekojiet tālāk Facebook or Twitter.

Turpināt Reading
reklāma
reklāma

trending