RSSEiropas Revīzijas palāta

ES iestādes kopumā ir labi sagatavotas, lai risinātu #NethicalConduct, bet noteikumi būtu jāturpina uzlabot, teiksim revidenti

ES iestādes kopumā ir labi sagatavotas, lai risinātu #NethicalConduct, bet noteikumi būtu jāturpina uzlabot, teiksim revidenti

| Jūlijs 19, 2019

Kopumā saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jauno ziņojumu Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir ieviesuši atbilstošus ētikas pamatprincipus. Tomēr revidenti konstatēja arī dažas jomas, kurās varētu uzlabot un saskaņot pamatnostādņu aptvērumu, specifiku, skaidrību un līmeni, kā arī paraugprakses piemērus. Turklāt darbinieki […]

Turpināt Reading

#EBA stresa testos vairāk jākoncentrējas uz ES mēroga sistēmiskiem riskiem, piemēram, revidentiem

#EBA stresa testos vairāk jākoncentrējas uz ES mēroga sistēmiskiem riskiem, piemēram, revidentiem

| Jūlijs 11, 2019

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jauno ziņojumu Eiropas Banku iestādes (EBI) jaunākajam banku stresa testam būtu bijis vajadzīgs lielāks pieprasījums pārbaudīt banku izturību pret sistēmiskiem riskiem. Simulētie satricinājumi faktiski bija vieglāki par 2008 finanšu krīzes laikā gūto šoku, un nelabvēlīgais scenārijs […]

Turpināt Reading

ES regulējums veicina #AirTrafficManagement modernizāciju, bet ES finansējums izvietošanai lielā mērā nav nepieciešams, teiksim revidenti

ES regulējums veicina #AirTrafficManagement modernizāciju, bet ES finansējums izvietošanai lielā mērā nav nepieciešams, teiksim revidenti

| Jūnijs 26, 2019

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jauno ziņojumu ES regulējums ir veicinājis gaisa satiksmes pārvaldības modernizāciju. Tomēr ES finansējums izvēršanas projektiem lielā mērā bija nevajadzīgs, un tās pārvaldību ietekmēja nepilnības, piemēram, revidenti. 2005 ES uzsāka programmu, kas pazīstama kā SESAR, lai saskaņotu un modernizētu gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) sistēmas […]

Turpināt Reading

ES ziņojumi par ilgtspējību un #UNSustainableDevelopmentGoals joprojām trūkst, brīdina revidentus

ES ziņojumi par ilgtspējību un #UNSustainableDevelopmentGoals joprojām trūkst, brīdina revidentus

| Jūnijs 14, 2019

Neskatoties uz ES apņemšanos nodrošināt ilgtspējību un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, Eiropas Komisija neuzrāda vai neuzrauga to, kā ES budžets un politika veicina ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, saskaņā ar Eiropas Savienības jauno pārskatu. Revīzijas palāta. Būtiski ilgtspējības ziņošanas pamatelementi […]

Turpināt Reading

ES ir nepieciešams vairāk #WindPower un #SolarPower, lai sasniegtu atjaunojamo energoresursu mērķus, brīdinātu revidentus

ES ir nepieciešams vairāk #WindPower un #SolarPower, lai sasniegtu atjaunojamo energoresursu mērķus, brīdinātu revidentus

| Jūnijs 6, 2019

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jauno ziņojumu Eiropas Savienībai ir jāveic nozīmīgi pasākumi, lai radītu lielāku elektroenerģiju no vēja un saules enerģijas un sasniegtu atjaunojamo enerģijas avotu mērķus. Lai gan gan vēja, gan saules enerģija kopš 2005 ir bijusi spēcīga, kopš revidentu domām, 2014 ir palēninājies. […]

Turpināt Reading

Dalībvalstīm jāpastiprina centieni, lai apkarotu krāpšanu #EUCenessSpending, piemēram, revidentiem

Dalībvalstīm jāpastiprina centieni, lai apkarotu krāpšanu #EUCenessSpending, piemēram, revidentiem

| Maijs 17, 2019

Neskatoties uz uzlabojumiem pēdējos gados, saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jauno ziņojumu ES dalībvalstu centieni apkarot krāpšanu kohēzijas izdevumu jomā joprojām ir pārāk vāji. Dalībvalstu novērtējumi par to, kā efektīvi tiek īstenoti krāpšanas apkarošanas pasākumi, ir pārāk optimistiski, piemēram, revidenti. Atklāšana, reaģēšana un koordinācija joprojām ir būtiski jāstiprina, lai novērstu, […]

Turpināt Reading

Revidenti pārbauda, ​​vai #EURoadNetwork darbojas

Revidenti pārbauda, ​​vai #EURoadNetwork darbojas

| Maijs 8, 2019

Eiropas Revīzijas palāta veic ES atbalsta revīziju par ceļu tīklu, kas savieno dalībvalstis un reģionus. Revidenti pārbaudīs, vai Eiropas Komisijas rīcība un finansējums nodrošina to, ka dalībvalstis paliek ceļā, lai savlaicīgi pabeigtu tīklu un uzlabotu pilsoņu savienojamību. Auditoriem ir […]

Turpināt Reading