Savienoties ar mums

Eiropas Komisija

Sociālā Eiropa: pārredzamāki un paredzamāki darba apstākļi ES darbiniekiem

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

1. augusts bija termiņš, kurā ES dalībvalstīm bija jātransponē direktīva Direktīva par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem valsts tiesību aktos. Direktīva nodrošina plašākas un atjauninātas darba tiesības un aizsardzību 182 miljoniem darba ņēmēju ES.

Līdz ar jaunajiem noteikumiem darbiniekiem būs tiesības uz lielāku paredzamību savos darba apstākļos, piemēram, attiecībā uz norīkojumiem un darba laiku. Viņiem būs arī tiesības saņemt savlaicīgu un pilnīgāku informāciju par būtiskiem sava darba aspektiem, piemēram, darba vietu un atalgojumu. Tas iezīmē svarīgu soli spēcīgai sociālai Eiropai un veicina tās pavērsienu Eiropas Pillar Sociālo hartu cilvēkiem visā ES.

Darbavietu un sociālo tiesību komisārs Nikolass Šmits sacīja: “Direktīva par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem ir tieša atbilde uz mūsu darba tirgu strauji mainīgo realitāti. Cilvēkiem ir tiesības uz pilnīgāku informāciju par viņu nodarbinātības nosacījumiem un lielāku paredzamību savā ikdienas dzīvē. Jaunie noteikumi palīdzēs garantēt kvalitatīvas darba vietas, nodrošinās darbiniekiem stabilitāti un ļaus viņiem plānot savu dzīvi.

Darba tiesības un aizsardzība tiek paplašināta un atjaunināta jaunajai darba pasaulei

Ar direktīvu par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem darbiniekiem ES būs tiesības:

  • Pilnīgāka informācija par būtiskiem sava darba aspektiem, kas jāsaņem agri un rakstiski;
  • pārbaudes laika ilguma ierobežojums darba sākumā līdz sešiem mēnešiem;
  • uzņemties citu darbu pie cita darba devēja; jebkuri šo tiesību ierobežojumi ir jāpamato ar objektīviem iemesliem;
  • saprātīgā termiņā iepriekš jāinformē, kad darbs būs jāveic – īpaši darbiniekiem ar neparedzamiem darba grafikiem un darbu pēc pieprasījuma;
  • efektīvi pasākumi, kas novērš ļaunprātīgu izmantošanu nulles stundu līgumdarbs;
  • saņem rakstiska atbilde uz pārskaitījuma pieprasījumu uz citu drošāku darbu un;
  • saņemt bezmaksas obligātā apmācība kas saistīti ar darbu, kurā darba devējam ir pienākums to nodrošināt.

Tiek lēsts, ka papildu 2 līdz 3 miljoni darba ņēmēju, kuri strādā nestabilos un nestandarta nodarbinātības veidos, tostarp nepilnas slodzes, pagaidu un pēc pieprasījuma, tagad baudīs tiesības uz informāciju par viņu nodarbinātības nosacījumiem un jaunu aizsardzību, piemēram, tiesības uz lielāka paredzamība viņu darba laikā. Tajā pašā laikā direktīvā ir ievērota nestandarta nodarbinātības elastība, tādējādi saglabājot tās priekšrocības darba ņēmējiem un darba devējiem.

Direktīva dos labumu arī darba devējiem, nodrošinot darba ņēmēju aizsardzības atbilstību jaunākajām norisēm darba tirgos, samazinot administratīvos šķēršļus darba devējiem, piemēram, nodrošinot iespēju sniegt informāciju elektroniski, un radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus darba devējiem. ES, nodrošinot godīgu konkurenci, pamatojoties uz tādu pašu minimālo darba tiesību līmeni.

reklāma

Nākamie soļi

Dalībvalstīm direktīva ir jātransponē valsts tiesību aktos līdz šodienai. Nākamajā solī Komisija novērtēs katras dalībvalsts paziņoto valsts pasākumu pilnīgumu un atbilstību un vajadzības gadījumā veiks pasākumus.

fons

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Eiropas Pillar Sociālo hartu uzskaita “drošu un pielāgojamu nodarbinātību” un “informāciju par nodarbinātības nosacījumiem un aizsardzību atlaišanas gadījumā” kā būtiskus godīgu darba apstākļu principus. Tas nosaka, ka darba ņēmējiem ir tiesības saņemt rakstisku informāciju, uzsākot darba attiecības, par viņu tiesībām un pienākumiem, kas izriet no darba attiecībām, tostarp par pārbaudes laiku.

Jaunais Direktīva par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem (EU/2019/1152) aizstāj Rakstisku paziņojumu direktīva (91/533/EEK), kas bija spēkā kopš 1991. gada un sniedza darbiniekiem, kuri uzsāk jaunu darbu, tiesības saņemt rakstisku paziņojumu par viņu darba attiecību būtiskiem aspektiem.

Šodienas pavērsienam rīt sekos vēl viens nozīmīgs sasniegums saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. The ES mēroga noteikumi, lai uzlabotu vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvaru kas pieņemti 2019. gadā, dalībvalstīm būs jātransponē līdz 2. gada 2022. augustam.  

Vairāk informācijas

Direktīva par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem ES

Tīmekļa vietne ar jautājumiem un atbildēm par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem

Eiropas sociālo tiesību pīlāra vietne

Jaunākā informācija par Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending