Savienoties ar mums

Eiropas Komisija

ES sāk piemērot jaunas tiesības uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

No 2. augusta visām dalībvalstīm jāpiesakās ES mēroga noteikumi, lai uzlabotu vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvaru Šie noteikumi nosaka minimālos standartus paternitātes, bērna kopšanas un aprūpētāju atvaļinājumam un nosaka papildu tiesības, piemēram, tiesības pieprasīt elastīgu darba kārtību, kas palīdzēs cilvēkiem attīstīt karjeru un ģimenes dzīvi, neupurējot ne vienu, ne otru. Šīs tiesības, kas ir papildus esošajām grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma tiesībām, tika iegūtas saskaņā ar Eiropas Pillar Sociālo hartu un tas ir galvenais pavērsiens ceļā uz Vienlīdzības savienības veidošanu.

Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem

Direktīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru mērķis ir gan palielināt i) sieviešu līdzdalību darba tirgū, gan ii) ar ģimeni saistītu atvaļinājumu un elastīgu darba režīmu izmantošanu. Kopumā sieviešu nodarbinātības līmenis ES ir par 10.8 procentpunktiem zemāks nekā vīriešu nodarbinātības līmenis. Turklāt tikai 68% sieviešu, kurām ir aprūpes pienākumi, strādā, salīdzinot ar 81% vīriešu ar tādiem pašiem pienākumiem. Direktīva pieļauj darba ņēmēju atvaļinājumu, lai rūpētos par radiniekiem, kuriem nepieciešams atbalsts, un kopumā nozīmē, ka vecāki un aprūpētāji var saskaņot profesionālo un privāto dzīvi.

  • Paternitātes atvaļinājums: Strādājošiem tēviem pienākas vismaz 10 darba dienu paternitātes atvaļinājums ap bērna piedzimšanas laiku. Paternitātes atvaļinājums ir jākompensē vismaz slimības naudas apmērā;
  • Bērna kopšanas atvaļinājumu: Katram vecākam pienākas vismaz četri mēneši bērna kopšanas atvaļinājuma, no kuriem divi mēneši tiek apmaksāti un nav nododami tālāk. Vecāki var pieprasīt atvaļinājumu izmantot elastīgā veidā – pilna laika, nepilna laika vai pa daļām;
  • Aprūpes atvaļinājums: Visiem darbiniekiem, kuri sniedz personīgo aprūpi vai atbalstu radiniekam vai personai, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, ir tiesības uz vismaz piecu darba dienu aprūpētāju atvaļinājumu gadā;
  • Elastīgs darba režīms: Visiem strādājošiem vecākiem ar bērniem līdz astoņu gadu vecumam un visiem aprūpētājiem ir tiesības pieprasīt saīsinātu darba laiku, elastīgu darba laiku un elastību darba vietā.

Nākamie soļi

Kā norādījis prezidents von der Leyen viņā Politiskās pamatnostādnes, Komisija nodrošinās Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvas pilnīgu īstenošanu, kas palīdzēs iesaistīt darba tirgū vairāk sieviešu un palīdzēs cīnīties pret bērnu nabadzību. Komisija atbalstīs dalībvalstis jauno noteikumu piemērošanā, tostarp izmantojot Eiropas Sociālais fonds + uzlabot pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmu kvalitāti un pieejamību.

Dalībvalstīm direktīva ir jātransponē valsts tiesību aktos līdz šodienai. Nākamajā solī Komisija novērtēs katras dalībvalsts paziņoto valsts pasākumu pilnīgumu un atbilstību un vajadzības gadījumā veiks pasākumus.

Kolēģijas locekļi sacīja

reklāma

Vērtību un pārredzamības viceprezidente Vera Jourova sacīja: “Pēdējo divu gadu laikā daudzi eiropieši ir veikuši pasākumus, lai koncentrētos uz to, kas viņiem patiešām ir svarīgs. Ar lielāku elastību un jaunām tiesībām Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīva nodrošina viņiem drošības tīklu, lai to darītu bez raizēm. Visā ES vecākiem un aprūpētājiem tagad ir vairāk garantēta atvaļinājuma ar taisnīgu atlīdzību. Tas nozīmē, ka mēs varam rūpēties par cilvēkiem, kurus mīlam, neupurējot mīlestību pret savu darbu.

Demokrātijas un demogrāfijas viceprezidente Dubravka Šuica sacīja: “Ar darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu ES pilsoņiem tagad būs vairāk laika, lai rūpētos par tiem neaizsargātajiem ģimenes locekļiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Aprūpētāju atvaļinājuma ieviešana ir svarīgs solis, kas parāda, ka ES rūpējas par saviem pilsoņiem visos dzīves posmos. Mums kā sabiedrībai ir jārūpējas. Mēs nesen esam redzējuši, cik trausla var būt veselība un cik svarīga ir sabiedrības solidaritāte. Elastīga darba kārtība un iespēja vajadzības gadījumā atvaļinājumu vairumā gadījumu parāda, ka ES ir patiesa solidāra sabiedrība. Mēs liekam pamatus mūsdienīgas darba vietas izveidei, kas piemērota iedzīvotājiem un visiem ģimenes locekļiem.

Līdztiesības komisāre Helēna Dalli sacīja: “ES Direktīva par darba un privātās dzīves līdzsvaru mudina vīriešus un sievietes labāk sadalīt vecāku un aprūpes pienākumus. Gan vīrieši, gan sievietes ir pelnījuši vienlīdzīgas iespējas izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu un aprūpētāju atvaļinājumu, kā arī vienlīdzīgas iespējas būt daļai no darba tirgus un attīstīties tajā. Šī direktīva sniedz cilvēkiem rīkus, lai godīgi sadalītu savus mājsaimniecības un aprūpes pienākumus.

fons

Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīva ir Komisijas vairāku gadu darba rezultāts, lai mudinātu dalībvalstis un Eiropas Parlamentu uzlabot tiesību aktus par vecākiem pieejamo atvaļinājumu un pirmo reizi ES tiesību aktos ieviest tiesības uz aprūpētāju atvaļinājumu. Komisija vispirms iesniedza priekšlikums 2008. gadā, lai reformētu vecākus tiesību aktus par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, ko tā atsauca 2015. gadā pēc sarunu apstādināšanas. Lai plaši risinātu jautājumu par sieviešu nepietiekamo pārstāvniecību darba tirgū, tiesības uz piemērotu atvaļinājumu, elastīgu darba kārtību un piekļuvi aprūpes pakalpojumiem tika iekļautas 9. principā. Eiropas Pillar Sociālo hartu, ko 2017. gada novembrī Gēteborgā kopīgi pasludināja Eiropas Parlaments, Padome visu dalībvalstu vārdā un Komisija. Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīva ir viens no pasākumiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns turpināt īstenot pīlāra principus. Direktīvas priekšlikums tika pieņemts 13. gada 2019. jūnijā, un dalībvalstīm bija trīs gadi līdz 2. augustam, lai to ieviestu valsts tiesību aktos. Jaunie noteikumi ir papildus tiesībām saskaņā ar Direktīva 92 / 85 par grūtniecēm, saskaņā ar kuru sievietēm ir tiesības uz vismaz 14 nedēļu ilgu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, no kura vismaz divas nedēļas ir obligātas. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums tiek kompensēts vismaz valsts slimības naudas līmenī.

Tas arī iet roku rokā ar Direktīva par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem, kas dalībvalstīm bija jātransponē savos tiesību aktos līdz 1. augustam (presei). Direktīva atjaunina un paplašina 182 miljonu darba ņēmēju tiesības ES, jo īpaši pievēršoties nepietiekamai aizsardzībai darba ņēmējiem, kuri strādā nedrošākos darbos, vienlaikus ierobežojot darba devēju slogu un saglabājot elastību, lai pielāgotos mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.

Vairāk informācijas

Faktu lapa - Jaunas tiesības uz līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi

Vietne - Darba un privātās dzīves līdzsvars

Vietne - Sieviešu situācija darba tirgū

Eurostat — Statistika par nodarbinātības rādītājiem pēc dzimuma, vecuma un izglītības līmeņa

Eurostat — Nepilna laika nodarbinātības statistika procentos no kopējās nodarbinātības

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.
reklāma

trending