Savienoties ar mums

Autortiesību likumdošana

Komisija aicina dalībvalstis ievērot ES noteikumus par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Komisija ir lūgusi Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Kiprai, Čehijai, Dānijai, Igaunijai, Grieķijai, Spānijai, Somijai, Francijai, Horvātijai, Īrijai, Itālijai, Lietuvai, Luksemburgai, Latvijai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Zviedrijai, Slovēnijai un Slovākijai sazināties informāciju par to, kā Direktīvā par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū (Direktīva 2019 / 790 / EU) tiek ieviesti to valsts tiesību aktos. Eiropas Komisija ir arī lūgusi Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Kiprai, Čehijai, Igaunijai, Grieķijai, Spānijai, Somijai, Francijai, Horvātijai, Īrijai, Itālijai, Lietuvai, Luksemburgai, Latvijai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai un Slovākijai paziņot informāciju par kā direktīva 2019 / 789 / EU tiešsaistes televīzijas un radio programmās ir iekļauta to nacionālajos tiesību aktos.

Tā kā iepriekš minētās dalībvalstis nav paziņojušas par valsts transponēšanas pasākumiem vai ir veikušas tos tikai daļēji, Komisija šodien nolēma sākt pārkāpuma procedūras, nosūtot oficiālas brīdinājuma vēstules. Abu direktīvu mērķis ir modernizēt ES autortiesību noteikumus un dot iespēju patērētājiem un radītājiem maksimāli izmantot digitālo pasauli. Tie nostiprina radošo industriju pozīcijas, ļauj vairāk izmantot digitāli galvenajās sabiedrības jomās un atvieglo radio un televīzijas programmu izplatīšanu visā ES. Termiņš šo direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos bija 7. gada 2021. jūnijs. Šīm dalībvalstīm tagad ir divi mēneši laika, lai atbildētu uz vēstulēm un veiktu nepieciešamos pasākumus. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var nolemt sniegt pamatotus atzinumus.

reklāma

Autortiesību likumdošana

Sāk piemērot jaunus ES autortiesību noteikumus, kas būs noderīgi radītājiem, uzņēmumiem un patērētājiem

Izdots

on

Šodien (7. jūnijā) dalībvalstīm ir noteikts termiņš jauno ES autortiesību noteikumu transponēšanai valsts tiesību aktos. Jauno Autortiesību direktīva aizsargā radošumu digitālajā laikmetā, sniedzot konkrētus ieguvumus iedzīvotājiem, radošajām nozarēm, presei, pētniekiem, pedagogiem un kultūras mantojuma institūcijām visā ES. Tajā pašā laikā jaunais Direktīva par televīzijas un radio programmām atvieglos Eiropas raidorganizācijām noteiktās tiešsaistes pakalpojumu programmās pieejamību pāri robežām. Turklāt šodien Komisija ir publicējusi savu vadība par jaunās autortiesību direktīvas 17. pantu, kas paredz jaunus noteikumus par satura koplietošanas platformām. Divu direktīvu, kas stājās spēkā 2019. gada jūnijā, mērķis ir modernizēt ES autortiesību noteikumus un dot iespēju patērētājiem un radītājiem maksimāli izmantot digitālo pasauli, kur mūzikas straumēšanas pakalpojumi, video pēc pieprasījuma platformas, satelīts un IPTV, ziņas apkopotāji un lietotāju augšupielādētas satura platformas ir kļuvušas par galvenajiem vārtiem piekļuvei radošajiem darbiem un preses rakstiem. Jaunie noteikumi stimulēs augstvērtīgāka satura izveidi un izplatīšanu un ļaus vairāk izmantot digitāli galvenajās sabiedrības jomās, vienlaikus aizsargājot vārda brīvību un citas pamattiesības. Transponējot tos nacionālā līmenī, ES pilsoņi un uzņēmumi no tiem var sākt gūt labumu. A presei, Jautājumi un atbildes par jaunajiem ES autortiesību noteikumiem un a Jautājumi un atbildes par direktīvu par televīzijas un radio programmām ir pieejami tiešsaistē.

reklāma

Turpināt Reading

Platjoslas

Laiks, kad #Eiropas savienība aizkavē ilgstošās #digitālās nepilnības

Izdots

on

Eiropas Savienība nesen nāca klajā ar savu Eiropas prasmju programmu - vērienīgu shēmu bloka darbaspēka kvalifikācijas celšanai un pārkvalificēšanai. Tiesības uz mūžizglītību, kas nostiprinātas Eiropas sociālo tiesību pīlārā, koronavīrusa pandēmijas laikā ir ieguvušas jaunu nozīmi. Kā paskaidroja nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs Nikolass Šmits: “Mūsu darbaspēka prasme ir viena no mūsu galvenajām atbildēm uz atveseļošanos, un, sniedzot cilvēkiem iespēju veidot nepieciešamos iemaņas, ir galvenā nozīme, gatavojoties zaļajai un digitālajai videi. pārejas ”.

Patiešām, lai arī Eiropas bloks bieži ir publicējis virsrakstus savām vides iniciatīvām - it īpaši Von der Leyen komisijas galvenajam virzienam - Eiropas Zaļajam darījumam -, tas ļauj digitalizācijai nedaudz samazināties. Viena aplēses liecina, ka Eiropa izmanto tikai 12% no sava digitālā potenciāla. Lai iekļūtu šajā novārtā atstātajā jomā, ES vispirms ir jānovērš digitālā nevienlīdzība bloka 27 dalībvalstīs.

2020. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI), ikgadējs apvienotais novērtējums, kurā apkopoti Eiropas digitālie rādītāji un konkurētspēja, apstiprina šo apgalvojumu. Jaunākais DESI ziņojums, kas tika publicēts jūnijā, parāda nelīdzsvarotību, kas atstājusi ES pretī digitālas nākotnes savārstījumam. DESI datu atklātais krasais dalījums - sadalījums starp vienu dalībvalsti un nākamo, starp lauku un pilsētu teritorijām, starp maziem un lieliem uzņēmumiem vai starp vīriešiem un sievietēm - padara pilnīgi skaidru, ka, lai gan dažas ES daļas ir gatavas nākamajām paaudzes tehnoloģijas, citi ievērojami atpaliek.

Apreibinoša digitālā plaisa?

DESI novērtē piecus galvenos digitalizācijas komponentus - savienojamību, cilvēkkapitālu, interneta pakalpojumu izmantošanu, digitālo tehnoloģiju integrāciju uzņēmumos un digitālo sabiedrisko pakalpojumu pieejamību. Šajās piecās kategorijās skaidri redzama plaisa starp valstīm ar visaugstāko sniegumu un tām, kas slimo paciņas apakšā. Somija, Malta, Īrija un Nīderlande izceļas kā zvaigžņu izpildītāji ar ārkārtīgi progresīvu digitālo ekonomiku, savukārt Itālijai, Rumānijai, Grieķijai un Bulgārijai ir daudz pamats, ko kompensēt.

Šis kopējais attēls par arvien pieaugošo atšķirību digitalizācijas jomā ir atspoguļots ziņojuma sīki izstrādātajās sadaļās par katru no šīm piecām kategorijām. Piemēram, tādi aspekti kā platjoslas pārklājums, interneta ātrums un nākamās paaudzes piekļuves iespējas ir kritiski personiskai un profesionālai digitālai lietošanai, tomēr Eiropas daļas visās šajās jomās ir nepilnīgas.

Mežonīgi atšķirīgā pieeja platjoslas pakalpojumiem

Platjoslas pārklājums lauku apvidos joprojām ir īpaša problēma - 10% mājsaimniecību Eiropas lauku zonās joprojām neaptver neviens fiksētais tīkls, savukārt nākamās paaudzes piekļuves tehnoloģija neattiecas uz 41% lauku māju. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka ievērojami mazāk eiropiešu, kas dzīvo laukos, ir nepieciešamās digitālās pamatprasmes, salīdzinot ar viņu tautiešiem lielākās pilsētās.

Kaut arī šīs savienojamības nepilnības lauku apvidos ir satraucošas, jo īpaši ņemot vērā to, cik svarīgi būs digitālie risinājumi, piemēram, precīzā lauksaimniecība, lai Eiropas lauksaimniecības nozari padarītu ilgtspējīgāku, problēmas neaprobežojas tikai ar lauku zonām. ES bija izvirzījusi mērķi, lai vismaz 50% mājsaimniecību līdz 100. gada beigām būtu īpaši ātras platjoslas (2020 Mb / s vai ātrākas) abonēšanas. Tomēr saskaņā ar 2020. gada DESI indeksu ES krietni pietrūkst: tikai 26 % Eiropas mājsaimniecību ir parakstījušās uz šādiem ātras platjoslas pakalpojumiem. Tā ir problēma ar ieviešanu, nevis ar infrastruktūru - 66.5% Eiropas mājsaimniecību pārklāj tīkls, kas spēj nodrošināt vismaz 100 Mb / s platjoslu.

Atkal radikāli atšķiras kontinenta digitālās sacensības starp priekšējiem un atpalikušajiem. Zviedrijā vairāk nekā 60% mājsaimniecību ir abonējušas īpaši ātru platjoslas pakalpojumu, savukārt Grieķijā, Kiprā un Horvātijā mazāk kā 10% mājsaimniecību ir tik ātrs pakalpojums.

MVU, kas atpaliek

Līdzīgs stāsts skar Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), kas pārstāv 99% no visiem uzņēmumiem ES. Tikai 17% no šiem uzņēmumiem izmanto mākoņpakalpojumus un tikai 12% izmanto lielo datu analīzi. Pieņemot tik zemu šo svarīgo digitālo rīku ieviešanas līmeni, Eiropas MVU riskē atpalikt ne tikai no citu valstu uzņēmumiem - piemēram, 74% mazo un vidējo uzņēmumu Singapūrā ir norādījuši, ka mākoņdatošana ir viena no investīcijām, kurai ir visvairāk izmērāma ietekme savu biznesu, bet zaudējot pozīciju lielākiem ES uzņēmumiem.

Lielāki uzņēmumi pārliecinoši aizēnina MVU digitālo tehnoloģiju integrāciju - aptuveni 38.5% lielo uzņēmumu jau izmanto uzlaboto mākoņpakalpojumu priekšrocības, savukārt 32.7% paļaujas uz lielo datu analīzi. Tā kā MVU tiek uzskatīti par Eiropas ekonomikas mugurkaulu, nav iespējams iedomāties veiksmīgu digitālo pāreju Eiropā, ja mazāki uzņēmumi nepaaugstinātu tempu.

Digitālā plaisa starp pilsoņiem

Pat ja Eiropai izdodas novērst šīs nepilnības digitālajā infrastruktūrā, tas tomēr nozīmē maz
bez cilvēkkapitāla, lai to atbalstītu. Apmēram 61% eiropiešu ir vismaz digitālās pamatprasmes, lai gan dažās dalībvalstīs šis skaitlis ir satraucoši zems - piemēram, Bulgārijā tikai 31% pilsoņu ir pat visvienkāršākās programmatūras prasmes.

ES joprojām ir grūtības nodrošināt savus pilsoņus ar iepriekšminētajām pamatprasmēm, kas arvien vairāk kļūst par priekšnoteikumu plaša spektra darba pienākumu veikšanai. Pašlaik tikai 33% eiropiešu ir uzlabotas digitālās prasmes. Tikmēr informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) speciālisti veido niecīgus 3.4% no ES kopējā darbaspēka un tikai 1 no 6 ir sievietes. Nepārsteidzoši, ka tas ir radījis grūtības MVU, kuri cīnās par šo speciālistu pieņemšanu darbā ar pieprasījumu. Apmēram 80% uzņēmumu Rumānijā un Čehijā ziņoja par problēmām mēģināt aizpildīt IKT speciālistu amatus, un tas neapšaubāmi palēninās šo valstu digitālās pārvērtības.

Jaunākajā DESI ziņojumā ar lielu atvieglojumu izklāstītas ārkārtējās atšķirības, kas turpinās traucēt Eiropas digitālajai nākotnei, kamēr tās netiks novērstas. Eiropas prasmju programma un citas programmas, kuru mērķis ir sagatavot ES digitālajai attīstībai, ir apsveicami soļi pareizajā virzienā, taču Eiropas politikas veidotājiem būtu jāizstrādā visaptveroša shēma, lai visā blokā paātrinātu darbību. Viņiem ir arī lieliska iespēja to izdarīt - 750 miljardu eiro lielais atveseļošanās fonds, kas ierosināts, lai palīdzētu Eiropas blokam atkal piecelties kājās pēc koronavīrusa pandēmijas. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula fon der Lejena jau ir uzsvērusi, ka šajā bezprecedenta ieguldījumā jāiekļauj noteikumi Eiropas digitalizācijai: DESI ziņojumā ir skaidri norādīts, kuras digitālās nepilnības vispirms jānovērš.

Turpināt Reading

Biznesa informācijas

#GDPR atbilstība: Manetu uz glābšanu?

Izdots

on

Zviedrijas regulatori 11. martā cirta Google ar naudas sodu 7.6 miljonu ASV dolāru apmērā par nespēju pienācīgi atbildēt uz klientu pieprasījumiem izņemt viņu personisko informāciju no meklētājprogrammas sarakstiem. Sods bija devītais lielākais kopš ES ūdensšķirtnes Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) stāšanās spēkā 2018. gada maijā - tomēr tas nobāl, salīdzinot ar 50 miljonu eiro lielo Francijas datu aizsardzības iestāžu sodu ar Google, kas 2019. gada janvārī.

Vēl sliktāk - mazāk nekā nedēļu pēc Zviedrijas lēmuma - viens no Google mazākajiem konkurentiem iesniegts GDPR sūdzība Īrijas regulatoriem. Konkurējošā firma, atvērtā koda tīmekļa pārlūkprogramma Brave apgalvo, ka tehnoloģiju gigants nav spējis savākt īpašu piekrišanu patērētāju datu kopīgošanai dažādos dienestos un ka tā privātuma politika ir “Bezcerīgi neskaidrs”. Jaunākā sūdzība nozīmē, ka Google datu vākšanas praksē pašlaik notiek trīs atklātas izmeklēšanas, ko veikušas Īrijas privātuma iestādes.

Arī Google nav vienīgais uzņēmums, kas darbojas seja pastiprināta rūpība par klientu datu pārvaldību. Lai gan līdz šim GDPR ir iekasējis apmēram 114 miljonus euro lielu soda naudu, regulatori visā Eiropas Savienībā ir nieze, lai rūpīgāk īstenotu vispārīgos privātuma noteikumus. Uzņēmumi, no savas puses, vienkārši nav gatavi. Gandrīz divus gadus pēc GDPR stāšanās spēkā, daži 30% Eiropas uzņēmumu joprojām nav pieņēmušies līdz ar regulas pieņemšanu, savukārt Eiropas un Ziemeļamerikas vadītāju aptaujas ir bijušas identificēti privātuma riska uzraudzība kā viens no nopietnākajiem jautājumiem, kas ietekmē viņu firmas.

reklāma

Neskatoties uz izdevumi miljardiem eiro juristiem un datu aizsardzības konsultantiem, daudziem uzņēmumiem, kas apstrādā un saglabā patērētāju datus - praksē gandrīz visiem uzņēmumiem - nav attīstīts skaidru plānu, lai nodrošinātu, ka tie pilnībā atbilst tādiem progresīvajiem privātuma tiesību aktiem kā GDPR. Pat lielākā daļa uzņēmumu, kas ir sertificēti kā atbilstoši, ir nobažījušies, ka nespēs ilgstoši uzturēt atbilstību.

Starp īpaši sarežģītām problēmām, ar kurām saskaras uzņēmumi, ir tas, kā apkopot visus datus, kas viņiem pieder par katru konkrēto patērētāju, un kā modificēt vai noņemt šos datus pēc klienta pieprasījuma saskaņā ar GDPR vai līdzīgiem tiesību aktiem, piemēram, Kalifornijas Likumu par patērētāju privātumu ( CCPA).

Tomēr sāk veidoties dažādi jaunuzņēmumi, kas piedāvā novatoriskus risinājumus, lai atvieglotu aizvien stingrāku privātuma likumu ievērošanu. Jaunākais, Manetu, ir paredzēts aprīlī ieviest savu Patērētāju privātuma pārvaldības (CPM) programmatūru. Programmatūra lietojumi mašīnmācīšanās un korelācijas algoritmi, lai apkopotu visu personiski identificējamo informāciju, kas ir uzņēmumu rīcībā, ieskaitot dažus datus, kurus viņi, iespējams, pat nezina. Pēc tam patērētāji var piekļūt sistēmai, lai pārvaldītu atļaujas, kuras viņi ir piešķīruši saviem datiem, tostarp ļoti detalizētā līmenī.

reklāma
Manetu pieejas centrā ir priekšstats, ka patērētājiem lielākas iespējas kontrolēt savus datus - tādu tiesību aktu pīlāru kā GDPR - ir izdevīgi gan klientiem, gan uzņēmumiem. Kā skaidroja izpilddirektors Moizs Kohari, “Patērētāju kontrolēšana nav tikai pareiza rīcība. Galu galā tas ir labs bizness. Labi izturieties pret klientiem, tā ir sena mantra, un tā joprojām ir lieliska. Bet mūsdienu pasaulē arī mums ir pareizi jāizturas pret viņu datiem. Dariet to, un jūs nopelnīsit uzticības saiti, kas ilgu laiku maksās dividendes. ”

Papildus klientu uzticības iegūšanai vairāk uz patērētāju orientēta datu pārvaldības metode var palīdzēt uzņēmumiem optimizēt laiku un resursus - gan apstrādājot datus, gan pierādot atbilstību GDPR vai citiem privātuma tiesību aktiem. Automatizējot patērētāju pieprasījumus piekļūt, mainīt vai izdzēst viņu datus, krasi samazinās izmaksas, kas uzņēmumiem pašlaik rodas, manuāli risinot šos pieprasījumus.

Līdzīgā veidā kā ar blockchain tehnoloģiju padara Pārredzamāki tirgi, ierakstot visus darījumus pastāvīgā virsgrāmatā, Manetu platforma apvieno automatizāciju ar nemainīgu žurnālu par to, kuras tieši atļaujas patērētāji ir piešķīruši, kad un kā viņi ir mainījuši šīs atļaujas.

Šī dokumentācija var būt nenovērtējama uzņēmumiem, kuriem ir jāpierāda regulatoriem, ka viņi ievēro privātuma noteikumus, piemēram, GDPR. ES noteikumi cita starpā nosaka “tiesības tikt aizmirstam”. Manetu žurnāls ļauj uzņēmumiem gan izpildīt “aizmirst mani” pieprasījumus, gan pierādīt, ka viņi to ir izdarījuši, nesaglabājot piekļuvi informācijai, kuru patērētājs ir lūdzis viņus aizmirst. Uzņēmumi varēs norādīt uz visaptverošu visu to atļauju reģistru, kuras lietotāji ir piešķīruši vai atsaukuši.

Divkāršie triecieni uzņēmumam Google - Zviedrijas varas iestāžu uzliktais GDPR naudas sods un Īrijas privātuma regulatoru svaigā izmeklēšana - apstiprina, ka datu privātums būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas pārskatāmā nākotnē saskarsies ar uzņēmumiem, kas darbojas Eiropā. Uzņēmumiem arvien vairāk būs nepieciešams pilnveidot savus datu pārvaldības procesus, lai tiem būtu tāds pārraudzības līmenis, kādu tagad sagaida gan regulatori, gan patērētāji.

Turpināt Reading
reklāma
reklāma
reklāma

trending