Savienoties ar mums

EU

Komisija un rūpniecība iegulda 22 miljardus eiro jaunās Eiropas partnerībās, lai rastu risinājumus galvenajām sabiedrības problēmām

Izdots

on

Komisija kopā ar rūpniecību ir uzsākusi 11 jaunas Eiropas partnerības, lai veicinātu ieguldījumus pētniecībā un inovācijā un pārvarētu galvenās klimata un ilgtspējības problēmas, lai Eiropa kļūtu par pirmo klimata neitrālu ekonomiku un nodrošinātu Eiropas Zaļais darījums. Saskaņā ar “dvīņu” zaļās un digitālās pārejas mērķiem partnerattiecības arī īstenos ES digitālās ambīcijas nākamajai desmitgadei, Eiropas digitālā desmitgade. Viņi saņems vairāk nekā 8 miljardus eiro no Horizon Europe, jaunā ES pētniecības un inovācijas programma 2021. – 2027. Kopējās saistības, ieskaitot privāto partneru un dalībvalstu saistības, ir aptuveni 22 miljardi euro.

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela sacīja: “Šīs partnerības ir saistītas ar pētniecības un inovācijas resursu apvienošanu un nodrošināšanu, ka pētījumu rezultāti tiek pārvērsti par iedzīvotājiem noderīgām inovācijām. Izmantojot programmu Horizon Europe, mēs esam apņēmušies izkļūt no klimata krīzes, piedāvāt ilgtspējīgus risinājumus galvenajām vides problēmām un paātrināt ilgtspējīgu atveseļošanos. Tas nāks par labu visiem eiropiešiem. ”

Šī kritiskā finansējuma masa ļauj partnerībām plaši meklēt novatoriskus risinājumus, piemēram, lai risinātu emisijas no energoietilpīgām nozarēm un grūti dekarbonizējamām nozarēm, piemēram, kuģniecības un tērauda ražošanas, kā arī lai izstrādātu un izvērstu augstas veiktspējas akumulatori, ilgtspējīga degviela, mākslīgā intelekta rīki, datu tehnoloģijas, robotika un daudz ko citu. Pūles, resursu un ieguldījumu apvienošana kopīgi un plašā mērogā saskaņā ar partnerībām arī radīs ilgtermiņa pozitīvu ietekmi, veicinās Eiropas konkurētspēju un tehnoloģisko suverenitāti un radīs darbavietas un izaugsmi.

Vienpadsmit Eiropas partnerības ir:

 1. Eiropas partnerība Eiropas atvērtās zinātnes mākonim. Tās mērķis ir līdz 2030. gadam izvietot un konsolidēt atvērtu, uzticamu virtuālo vidi, lai aptuveni 2 miljoni Eiropas pētnieku dotu iespēju uzglabāt, koplietot un atkārtoti izmantot pētniecības datus pāri robežām un disciplīnās.
 2. Eiropas partnerība mākslīgā intelekta, datu un robotikas jomā. Lai Eiropai sniegtu vislielāko labumu no mākslīgā intelekta (AI), datiem un robotikas, šī partnerība veicinās šo tehnoloģiju jauninājumus, pieņemšanu un ieviešanu iedzīvotāju un uzņēmumu labā.
 3. Eiropas fotonikas partnerība (uz gaismu balstītas tehnoloģijas). Tās mērķis ir paātrināt fotoniskās inovācijas, nodrošinot Eiropas tehnoloģisko suverenitāti, paaugstinot Eiropas ekonomikas konkurētspēju un veicinot ilgtermiņa darba vietu radīšanu un labklājību.
 4. Eiropas partnerība tīram tēraudam - tērauda ražošana ar zemu oglekļa saturu. Tas atbalsta ES vadību tērauda rūpniecības pārveidošanā par oglekļa neitrālu, kas kalpo kā katalizators citām stratēģiskajām nozarēm.
 5. Eiropas partnerība izveidota Eiropā. Tas būs virzītājspēks Eiropas līderībai ilgtspējīgā ražošanā Eiropā, piemērojot aprites ekonomikas principus (bez atkritumiem un citi), digitālo pārveidi un klimatneitrālu ražošanu.
 6. Eiropas partnerības procesi4Planet. Tās vīzija ir tāda, ka Eiropas procesu nozares visā pasaulē ir izvirzījušās vadošo lomu 2050. gada klimata neitralitātes mērķa sasniegšanā, galveno uzmanību pievēršot tehnoloģijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, aprites veidiem, piemēram, aprites centriem un konkurētspējai.
 7. Eiropas partnerība uz cilvēkiem orientētai ilgtspējīgai būvētai videi (Built4People). Tās vīzija ir kvalitatīva, zema oglekļa satura, enerģijas un resursu ziņā efektīva būvēta vide, piemēram, ēkas, infrastruktūra un citas, kas veicina pāreju uz ilgtspējību.
 8. Eiropas partnerība ceļā uz nulles emisijas autotransportu (2Zero). Tās mērķis ir paātrināt bezemisiju transporta attīstību, izmantojot sistēmu pieeju, atbalstot klimatneitrālu un tīru autotransporta sistēmu.
 9. Eiropas partnerība savienotai, kooperatīvai un automatizētai mobilitātei. Tās mērķis ir paātrināt novatorisku, savienotu, kooperatīvu un automatizētu mobilitātes tehnoloģiju un pakalpojumu ieviešanu.
 10. Eiropas partnerība akumulatoru jomā: Ceļā uz konkurētspējīgu Eiropas rūpniecisko akumulatoru vērtību ķēdi. Tās mērķis ir atbalstīt pasaules līmeņa Eiropas pētījumu un inovāciju ekosistēmas attīstību attiecībā uz akumulatoriem un veicināt Eiropas rūpniecības līderpozīciju bateriju projektēšanā un ražošanā gan stacionāro, gan mobilo lietojumu nākamajai paaudzei.
 11. Eiropas partnerība nulles emisijas ūdens transporta jomā. Tās mērķis ir ES vadīt un paātrināt jūras un iekšējo ūdensceļu transporta pārveidošanu, lai ar novatorisku tehnoloģiju un darbības palīdzību novērstu visas kaitīgās vides emisijas, tostarp siltumnīcefekta gāzes, gaisa un ūdens piesārņotājus.

Komisija šodien pieņēma saprašanās memorandus, lai uzsāktu partnerības, kuras nekavējoties sāks to darbību. Saprašanās memorandu parakstīšanas ceremonija notiks plkst Eiropas Pētniecības un jauninājumu dienas 23 jūnijā.

Digitālā laikmeta Eiropai piemērotā priekšsēdētāja vietniece Margrēte Vestagere sacīja: „Sadarbība ir galvenā, lai pārvarētu Eiropas zaļās un digitālās pārejas problēmas. Digitālās tehnoloģijas virza šo pāreju uz klimatneitrālu, apļveida un noturīgāku ekonomiku. Vienpadsmit partnerības, kuras Komisija un nozare šodien ir ierosinājušas kopā, mobilizēs ievērojamus resursus, aptuveni EUR 22 miljardus, lai mēs varētu kopīgi identificēt uzticamu mākslīgo intelektu, datus, robotiku un daudzus citus tehnoloģiskos rīkus, lai sasniegtu mūsu mērķus vides un klimata jomā. tīrākai un veselīgākai nākotnei. "

fons

Vienpadsmit partnerības, attiecībā uz kurām šodien ir pieņemti saprašanās memorandi, ir tā sauktās „līdzprogrammētās” Eiropas partnerības - partnerattiecības starp Komisiju un galvenokārt privātiem, bet dažreiz arī publiskiem partneriem. Tie darbosies no 2021. līdz 2030. gadam, ļaujot viņiem sniegt ieguldījumu pēdējos programmas “Apvārsnis Eiropa” uzaicinājumos un pēc tam pabeigt savas pēdējās darbības.

Saprašanās memorands ir partnerības sadarbības pamats, jo tas nosaka tā mērķus, abu pušu saistības un pārvaldības struktūru. Partnerības arī sniedz Komisijai ieguldījumu attiecīgajās tēmās, kas jāiekļauj programmas “Apvārsnis Eiropa” darba programmās. Īstenošana vispirms notiek ar programmas “Apvārsnis Eiropa” darba programmām un to uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Privātie partneri izstrādā papildu darbības, kuras netiek finansētas no programmas Horizon Europe, bet kuras ir iekļautas partnerības stratēģiskajās pētniecības un inovācijas programmās un koncentrējas uz tādiem jautājumiem kā tirgus ieviešana, prasmju attīstīšana vai regulatīvie aspekti.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerijs Bretons sacīja: “Līdz ar jaunajām partnerattiecībām Eiropa ir pasaules tehnoloģiju attīstības priekšgalā, veidojot galvenās rūpnieciskās spējas un paātrinot tās zaļās un digitālās pārejas. Tas palīdzēs virzīt Eiropu uz klimata neitralitāti līdz 2050. gadam un aprites ekonomiku. Ar savu darbu partnerattiecībās tiks uzsvērta arī digitālo tehnoloģiju attīstība, kas vajadzīga, lai atbalstītu Eiropas rūpniecisko vadību. ”

Šīs „līdzprogrammētās” Eiropas partnerības ir atšķirīgas, taču tās papildina arī sarežģītākas, tā sauktās, „institucionalizētās” Eiropas partnerības, kuras balstās uz Komisijas likumdošanas priekšlikumu un kurām ir „īpaša īstenošanas struktūra”. Šā gada sākumā, februārī, Komisija ierosināts izveidot 10 jaunas “institucionalizētas” Eiropas partnerības starp Eiropas Savienību, dalībvalstīm un / vai nozari. Ieguldot gandrīz 10 miljardus eiro, ko partneri pieskaņos vismaz līdzvērtīgai summai, viņu mērķis ir paātrināt pāreju uz zaļu, klimatneitrālu un digitālu Eiropu un padarīt Eiropas rūpniecību izturīgāku un konkurētspējīgāku.

Vairāk informācijas

Eiropas partnerības

Bieži uzdotie jautājumi - Eiropas partnerība

Faktu lapa

infographic

Beļģija

Automašīnas un ietves nomazgājās, kad Beļģijas pilsētu skāra vissmagākie plūdi pēdējo gadu desmitu laikā

Izdots

on

By

Beļģijas dienvidu pilsētu Dinantu sestdien (24. jūlijā) piemeklēja vissmagākie plūdi pēdējo desmitgažu laikā pēc tam, kad divu stundu negaiss pārvērta ielas par straumēm, kas izskaloja automašīnas un ietves, bet nevienu nenogalināja., raksta Jans Strupčevskis, Reuters.

Dinantam pirms 10 dienām tika saudzēti nāvējošie plūdi, kas nogalināja 37 cilvēkus Beļģijas dienvidaustrumos un daudzus citus Vācijā, taču sestdienas vētras vardarbība pārsteidza daudzus.

"Es dzīvoju Dinantā 57 gadus, un nekad neko tādu neesmu redzējis," sacīja Ričards Fournaux, bijušais Meusas upes pilsētas mērs un 19. gadsimta saksofona izgudrotāja Adolfa Saksa dzimtene. sociālajos tīklos.

Sieviete strādā, lai atgūtu mantas pēc spēcīgām lietavām Dinantā, Beļģijā, 25. gada 2021. jūlijā. REUTERS / Johanna Geron
Sieviete staigā intensīvu nokrišņu skartajā apgabalā Dinantā, Beļģijā, 25. gada 2021. jūlijā. REUTERS / Johanna Geron

Lietus ūdens, kas plūst pa stāvām ielām, aizslaucīja desmitiem automašīnu, sakraujot tos krāvumā pie krustojuma, un izskaloja bruģakmeņus, ietves un veselus asfalta gabalus, kad iedzīvotāji šausmās vēroja logus.

Nebija precīzi aprēķināts kaitējums, pilsētas iestādes prognozēja tikai to, ka tas būs "ievērojams", norāda Beļģijas RTL TV.

Vētra izraisīja līdzīgu postījumu, arī bez dzīvības zaudēšanas, nelielajā Anhee pilsētā dažus kilometrus uz ziemeļiem no Dinant.

Turpināt Reading

Čehu Republika

NextGenerationEU: Eiropas Komisija apstiprina Čehijas atjaunošanas un noturības plānu 7 miljardu eiro apmērā

Izdots

on

Eiropas Komisija šodien (19. jūlijā) ir pieņēmusi pozitīvu novērtējumu par Čehijas atveseļošanās un noturības plānu. Tas ir svarīgs solis ceļā uz to, ka ES atlīdzināšanas un noturības mehānisma (RRF) ietvaros piešķir 7 miljardu eiro dotācijas. Šis finansējums atbalstīs būtisko ieguldījumu un reformu pasākumu īstenošanu, kas izklāstīti Čehijas atveseļošanās un noturības plānā. Tam būs galvenā loma, palīdzot Čehijai kļūt spēcīgākai no COVID-19 pandēmijas.

RRF ir NextGenerationEU centrā, kas piešķirs 800 miljardus eiro (pašreizējās cenās) ieguldījumu un reformu atbalstam visā ES. Čehijas plāns ir daļa no bezprecedenta saskaņotas ES atbildes reakcijas uz COVID-19 krīzi, lai risinātu kopējās Eiropas problēmas, iekļaujot zaļās un digitālās pārejas, stiprinātu ekonomisko un sociālo noturību un vienotā tirgus kohēziju.

Komisija Čehijas plānu novērtēja, pamatojoties uz RRF regulā noteiktajiem kritērijiem. Komisijas analīzē jo īpaši tika apsvērts, vai Čehijas plānā paredzētie ieguldījumi un reformas atbalsta zaļo un digitālo pāreju; palīdzēt efektīvi risināt Eiropas pusgadā noteiktās problēmas; un stiprināt tās izaugsmes potenciālu, darbavietu radīšanu un ekonomisko un sociālo noturību.

Nodrošināt Čehijas zaļo un digitālo pāreju  

Komisijas novērtējumā par Čehijas plānu tiek konstatēts, ka tā 42% no kopējā piešķīruma piešķir pasākumiem, kas atbalsta klimata mērķus. Plāns ietver investīcijas atjaunojamā enerģijā, centralizētās siltumapgādes sadales tīklu modernizācijā, ogļu katlu nomaiņā un dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošanā. Plāns ietver arī pasākumus dabas aizsardzībai un ūdens apsaimniekošanai, kā arī ieguldījumus ilgtspējīgā mobilitātē.

Komisijas novērtējumā par Čehijas plānu tiek secināts, ka tā 22% no kopējā piešķīruma velta pasākumiem, kas atbalsta digitālo pāreju. Plāns paredz ieguldījumus digitālajā infrastruktūrā, valsts pārvaldes digitalizācijā, tostarp veselības, tieslietu un būvatļauju administrēšanas jomās. Tas veicina uzņēmējdarbības digitalizāciju un digitālos projektus kultūras un radošajās nozarēs. Plāns ietver arī pasākumus digitālo prasmju uzlabošanai visos līmeņos, kā daļu no izglītības sistēmas un izmantojot īpašas kvalifikācijas paaugstināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas.

Čehijas ekonomiskās un sociālās noturības stiprināšana

Komisija uzskata, ka Čehijas plāns efektīvi risina visas ekonomiskās un sociālās problēmas vai to būtisku apakškopu, kas izklāstītas katrai valstij adresētajos ieteikumos, ko Padome Čehijai adresēja Padome Eiropas pusgadā 2019. gadā un 2020. gadā.

Plāns paredz pasākumus, lai risinātu vajadzību pēc ieguldījumiem energoefektivitātē un atjaunojamos enerģijas avotos, ilgtspējīgā transportā un digitālajā infrastruktūrā. Vairāku pasākumu mērķis ir pievērsties vajadzībai veicināt digitālās prasmes, uzlabot izglītības kvalitāti un iekļaujošību, kā arī palielināt bērnu aprūpes iespēju pieejamību. Plāns paredz arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, galvenokārt ar plašiem e-pārvaldes pasākumiem, būvniecības atļauju piešķiršanas procedūru reformu un pretkorupcijas pasākumiem. Izaicinājumus pētniecības un attīstības jomā uzlabo ieguldījumi, kas vērsti uz valsts un privātā sektora sadarbības stiprināšanu un finansiālu un nefinansiālu atbalstu novatoriskiem uzņēmumiem.

Plāns ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota reakcija uz Čehijas ekonomisko un sociālo situāciju, tādējādi pienācīgi veicinot visus sešus pīlārus, kas minēti RRF regulā.

Atbalsts pamatinvestīcijām un reformu projektiem

Čehijas plānā ir ierosināti projekti visās septiņās Eiropas vadošajās teritorijās. Tie ir īpaši investīciju projekti, kas risina jautājumus, kas ir kopīgi visām dalībvalstīm jomās, kas rada darbavietas un izaugsmi un ir nepieciešamas pārejai no dvīņiem. Piemēram, Čehija ir ierosinājusi 1.4 miljardus eiro, lai atbalstītu ēku energoefektivitātes atjaunošanu, un 500 miljonus eiro digitālo prasmju veicināšanai, izmantojot izglītību un ieguldījumus visa darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās.  

Komisijas novērtējums atklāj, ka neviens plānā iekļautais pasākums nenodara būtisku kaitējumu videi saskaņā ar RRF regulā noteiktajām prasībām.

Atveseļošanās un noturības plānā ierosinātie pasākumi attiecībā uz kontroles sistēmām ir piemēroti, lai novērstu, atklātu un novērstu korupciju, krāpšanu un interešu konfliktus saistībā ar līdzekļu izmantošanu. Paredzams, ka ar kārtību faktiski tiks novērsta dubulta finansēšana saskaņā ar šo regulu un citām Savienības programmām. Šīs kontroles sistēmas papildina papildu revīzijas un kontroles pasākumi, kas kā atskaites punkti ir iekļauti Komisijas priekšlikumā Padomes īstenošanas lēmumam. Šie starpposmi ir jāizpilda, pirms Čehija iesniedz Komisijai pirmo maksājuma pieprasījumu.

Prezidente Urzula fon der Lejena sacīja: “Šodien Eiropas Komisija ir nolēmusi dot zaļo gaismu Čehijas atveseļošanās un noturības plānam. Šim plānam būs izšķiroša loma, atbalstot pāreju uz zaļāku un digitālāku Čehijas nākotni. Pasākumi, kas uzlabo energoefektivitāti, digitalizē valsts pārvaldi un novērš valsts līdzekļu nepareizu izmantošanu, precīzi atbilst NextGenerationEU mērķiem. Es atzinīgi vērtēju arī to, ka plāns ļoti uzsver Čehijas veselības aprūpes sistēmas izturētspējas stiprināšanu, lai sagatavotu to nākotnes izaicinājumiem. Mēs stāvēsim kopā ar jums ik uz soļa, lai nodrošinātu plāna pilnīgu īstenošanu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni sacīja: “Čehijas atveseļošanās un noturības plāns spēcīgi stimulēs valsts centienus atgriezties kājās pēc pandēmijas izraisītā ekonomiskā šoka. 7 miljardi eiro NextGenerationEU fondos, kas nākamajos piecos gados ieplūdīs Čehijā, atbalstīs plašu reformu un ieguldījumu programmu ilgtspējīgākas un konkurētspējīgākas ekonomikas veidošanai. Tie ietver ļoti apjomīgus ieguldījumus ēku renovācijā, tīrā enerģijā un ilgtspējīgā mobilitātē, kā arī pasākumus digitālās infrastruktūras un prasmju veicināšanai un sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijai. Uzņēmējdarbības videi noderēs e-pārvaldes un pretkorupcijas pasākumu veicināšana. Plāns arī atbalstīs uzlabojumus veselības aprūpē, tostarp pastiprinātu vēža profilaksi un rehabilitācijas aprūpi. ”

Nākamie soļi

Komisija šodien ir pieņēmusi priekšlikumu Padomes Īstenošanas lēmumam piešķirt 7 miljardus euro dotācijām Čehijai saskaņā ar RRF. Padomei parasti būs četras nedēļas, lai pieņemtu Komisijas priekšlikumu.

Padomes apstiprināšana plānam ļautu izmaksāt Čehijai 910 miljonus eiro priekšfinansējumā. Tas veido 13% no kopējās summas, kas piešķirta Čehijai.

Ekonomika, kas strādā cilvēkiem, izpilddirektora vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Šis plāns Čehiju virzīs uz atveseļošanās ceļu un veicinās tās ekonomisko izaugsmi, Eiropai gatavojoties zaļajai un digitālajai pārejai. Čehija plāno ieguldīt atjaunojamā enerģijā un ilgtspējīgā transportā, vienlaikus uzlabojot ēku energoefektivitāti. Tās mērķis ir ieviest lielāku digitālo savienojamību visā valstī, veicināt digitālo izglītību un prasmes un digitalizēt daudzus savus sabiedriskos pakalpojumus. Un tajā uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības vides un tieslietu sistēmas uzlabošanai, ko atbalsta pasākumi korupcijas apkarošanai un e-pārvaldes veicināšanai - tas viss ir līdzsvaroti, reaģējot uz Čehijas ekonomisko un sociālo situāciju. Kad šis plāns būs pienācīgi ieviests, tas palīdzēs Čehijai likt pamatus nākotnei. ”

Komisija atļaus veikt turpmākus maksājumus, pamatojoties uz Padomes Īstenošanas lēmumā noteikto starpposma mērķu un mērķu apmierinošu izpildi, atspoguļojot progresu ieguldījumu un reformu īstenošanā. 

Vairāk informācijas

Jautājumi un atbildes: Eiropas Komisija apstiprina Čehijas atveseļošanās un noturības plānu

Atveseļošanās un noturības mehānisms: jautājumi un atbildes

Faktu lapa par Čehijas atveseļošanās un noturības plānu

Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmumam par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikums priekšlikumam Padomes Īstenošanas lēmumam par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Personāla darba dokuments, kas pievienots priekšlikumam Padomes Īstenošanas lēmumam

Atjaunošanas un noturības mehānisms

Atgūšanas un noturības mehānisma regula

Turpināt Reading

Beļģija

Vācijā un Beļģijā plūdos palielinās bojāgājušo skaits līdz 170

Izdots

on

Bojāgājušo skaits postošajos plūdos Vācijas rietumos un Beļģijā sestdien (170. jūlijā) pieauga vismaz līdz 17, pēc tam, kad plīsušas upes un straujas plūdi šonedēļ sagruva mājas un noplēsa ceļus un elektropārvades līnijas, rakstīt Petra Višgolla,
Deivids Sāls, Matiass Inverardi Diseldorfā, Filips Blenkinsops Briselē, Kristofs Šteics Frankfurtē un Barts Meijers Amsterdamā.

Plūdos vairāk nekā pusgadsimta laikā smagākajā Vācijas dabas katastrofā gāja bojā aptuveni 143 cilvēki. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju Ahrweiler apgabalā uz dienvidiem no Ķelnes tas bija aptuveni 98.

Simtiem cilvēku joprojām bija pazuduši vai nebija sasniedzami, jo augsta ūdens līmeņa dēļ vairākas teritorijas nebija pieejamas, savukārt sakari dažās vietās joprojām bija vāji.

Iedzīvotāji un uzņēmumu īpašnieki cīnījās, lai savāktu gabalus sagrautajās pilsētās.

"Viss ir pilnībā iznīcināts. Jūs neatpazīstat ainavu," cīnoties ar asarām, sacīja Maikls Langs, vīna veikala īpašnieks Bad Neuenahr-Ahrweiler pilsētā Ahrweiler.

Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers apmeklēja Erftštati Ziemeļreinas-Vestfālenes štatā, kur katastrofā gāja bojā vismaz 45 cilvēki.

"Mēs sērojam ar tiem, kas zaudējuši draugus, paziņas, ģimenes locekļus," viņš teica. "Viņu liktenis plosa mūsu sirdis."

Piektdienas vēlā pēc tam, kad Vasenbergas pilsētā netālu no Ķelnes izlauzās dambis, tika evakuēti aptuveni 700 iedzīvotāji, pavēstīja varasiestādes.

Bet Vasenbergas mērs Marsels Maurers sacīja, ka ūdens līmenis kopš nakts ir stabilizējies. "Ir pāragri sniegt visu skaidri, bet mēs esam piesardzīgi optimistiski," viņš teica.

Steinbachtal aizsprostam Vācijas rietumos tomēr joprojām bija risks pārkāpt, paziņoja varasiestādes pēc tam, kad aptuveni 4,500 cilvēku tika evakuēti no mājām lejup pa straumi.

Šteinmeiers sacīja, ka paies vairākas nedēļas, līdz tiks novērtēti visi zaudējumi, kuru atjaunošanai vajadzīgi vairāki miljardi eiro.

Ziemeļreinas-Vestfālenes štata premjerministrs Armīns Lasčets un valdošās CDU partijas kandidāts septembra vispārējās vēlēšanās sacīja, ka tuvākajās dienās runās ar finanšu ministru Olafu Šolzu par finansiālu atbalstu.

Bija paredzēts, ka kanclere Angela Merkele svētdien dosies uz Reinzemes-Pfalcu, štatu, kurā atrodas izpostītais Šuldas ciems.

Bundesvēra spēku dalībnieki, daļēji iegremdētu automašīnu ieskauti, plosījās pa plūdu ūdeni pēc spēcīgām lietavām Erftštatē-Blessemā, Vācijā, 17. gada 2021. jūlijā. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Austrijas glābšanas komandas locekļi, braucot cauri plūdu skartajai teritorijai pēc spēcīgām lietavām, Pepinsterā, Beļģijā, 16. gada 2021. jūlijā izmanto laivas. REUTERS / Īvs Hermans

Beļģijā bojāgājušo skaits pieauga līdz 27, ziņo valsts krīzes centrs, kas tur koordinē palīdzības operāciju.

Tā piebilda, ka 103 cilvēki "ir pazuduši vai nav sasniedzami". Daži, visticamāk, nebija sasniedzami, jo viņi nevarēja uzlādēt mobilos tālruņus vai atradās slimnīcā bez personu apliecinošiem dokumentiem, paziņoja centrs.

Pēdējo dienu laikā plūdi, kas visvairāk skāruši Vācijas Reinzemes-Pfalcas un Ziemeļreinas-Vestfālenes štatus un Beļģijas austrumus, ir atcēluši veselas kopienas no varas un sakariem.

RWE (RWEG.DE), Vācijas lielākais elektroenerģijas ražotājs, sestdien paziņoja, ka tās atklātā raktuve Indenē un Veisveilera ogļu spēkstacija ir ievērojami ietekmēta, piebilstot, ka pēc situācijas stabilizācijas iekārta darbojas ar mazāku jaudu.

Beļģijas dienvidu provincēs Luksemburgā un Namūrā varas iestādes steidzās piegādāt dzeramo ūdeni mājsaimniecībām.

Plūdu ūdens līmenis lēnām kritās vissmagāk skartajās Beļģijas daļās, ļaujot iedzīvotājiem šķirot bojāto mantu. Premjerministrs Aleksandrs De Kroo un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Lejena sestdienas pēcpusdienā apmeklēja dažus apgabalus.

Beļģijas dzelzceļa tīkla operators Infrabel publicēja līniju remonta plānus, no kuriem daži atkal darbosies tikai augusta beigās.

Ārkārtas dienesti Nīderlandē arī turpmāk bija gatavi, jo pārplūstošās upes apdraudēja pilsētas un ciematus visā Limburgas dienvidu provincē.

Desmitiem tūkstošu reģiona iedzīvotāju pēdējo divu dienu laikā ir evakuēti, bet karavīri, ugunsdzēsēju brigādes un brīvprātīgie strādāja izmisīgi naktī uz piektdienu (16. jūliju), lai īstenotu aizsprostus un novērstu plūdus.

Nīderlandieši līdz šim ir izvairījušies no katastrofas kaimiņu mērogā, un sestdienas rītā nav ziņots par upuriem.

Zinātnieki jau sen ir teikuši, ka klimata pārmaiņas izraisīs spēcīgākas lietavas. Bet lai noteiktu tās lomu šajās nerimstošajās lietavās, būs vajadzīgas vismaz vairākas nedēļas, lai to izpētītu, piektdien paziņoja zinātnieki.

Turpināt Reading
reklāma
reklāma

trending