#Helsinki un #Lyon nosaukts #EuropeanCapitalsOfSmartTourism ar 2019

| Septembris 27, 2018


Helsinki un Liona ir paziņoti par Eiropas tuksnesis "Smart Touring" konkursa pirmā izdevuma uzvarētājiem. Abas pilsētas ir parādījušas, kā tās var ilgtspējīgi attīstīt tūrismu, nodrošināt pieejamību galamērķiem, iekļaut digitālo transformāciju un savienot tūrismu ar kultūras mantojumu.

Visā 2019 Lyon un Helsinkos tiks sniegta informācija par ES mērogā, un tā tiks nodrošināta ar sadarbības iespējām, paraugprakses apmaiņu un ekspertu atbalstu. Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU komisāre Elżbieta Bieńkowska sacīja: "Apsveicam Helsinkus un Lionu par viņu panākumiem. Es uzskatu, ka Eiropas gudras tūrisma iniciatīvas galvaspilsēta palīdzēs izveidot paraugprakses apmaiņu un sadarbību starp Eiropas pilsētām. Tūrisma nozarei ir ļoti svarīga loma ES ekonomikā, tāpēc mums visiem ir efektīvi jāsadarbojas, lai tie būtu konkurētspējīgi un ilgtspējīgi attīstītos. "Turklāt četras pilsētas ir atzītas par izciliem sasniegumiem saistībā ar pieejamību (Malaga, Spānijā), ilgtspējīgumu (Liubljana, Slovēnija), digitalizācija (Kopenhāgena, Dānija) un kultūras mantojums un radošums (Linca, Austrija).

Uzvarētāji, kurus oficiāli tiks apbalvoti Eiropas Tūrisma diena konference gada 7 novembris 2018 Briselē ir izvēlētas 38 pilsētu kopumā no 19 ES dalībvalstīm. Ņemot vērā 10% ieguldījumu ES IKP, tūrisma nozarei ir izšķiroša nozīme izaugsmes un darbavietu radīšanā, taču tai joprojām ir neizmantots potenciāls, jo īpaši viedā tūrisma jomā. Eiropas Komisijas mērķis ir saglabāt Eiropas tūrisma nozari līknes priekšā.

Sīkāka informācija ir pieejama šeit.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Komisija, Atpūta, Dzīvesveids, tūrisms

Komentāri ir slēgti.