Savienoties ar mums

Bioloģiskā daudzveidība

Publiska uzklausīšana par saikni starp bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un pandēmijām, piemēram, COVID-19 

EU Reporter korespondents

Izdots

on

Šodien (2030. janvārī) notiks Parlamenta uzklausīšana “Saskaroties ar sesto masveida izmiršanu un pieaugošo pandēmiju risku: kāda nozīme ir ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijai 14. gadam”.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas organizētajā uzklausīšanā tiks runāts par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un to, cik lielā mērā tas palielina pandēmiju risku zemes izmantojuma izmaiņu, klimata pārmaiņu un savvaļas dzīvnieku tirdzniecības dēļ. Tiks apspriesta loma, kāda varētu būt ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijai 2030. gadam, lai apkarotu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un palielinātu ES un pasaules apņemšanos atbalstīt bioloģisko daudzveidību.

Starpvaldību platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu jautājumos izpildsekretāre Dr. Anne Larigauderie un Eiropas Vides aģentūras izpilddirektore Dr. Hans Bruyninckx atklās publisko uzklausīšanu.

Detalizēta programma ir pieejama šeit.

Jūs varat sekot dzirdei tiešraidē šeit no šodienas 9h.

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam

Ceturtdienas pēcpusdienā deputāti apspriedīs referenta ziņojuma projektu Sezārs Luēna (S&D, ES), kas reaģē uz Komisijas bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam un atzinīgi vērtē stratēģijas ambīciju līmeni. Ziņojuma projektā uzsvērts, ka jārisina visi galvenie tiešie dabas pārmaiņu virzītājspēki, un pauž bažas par augsnes degradāciju, klimata pārmaiņu ietekmi un apputeksnētāju skaita samazināšanos. Tajā aplūkoti arī jautājumi par finansējumu, integrēto pieeju un bioloģiskās daudzveidības pārvaldības sistēmu, aicināts uz Zaļā Erasmus programmu, kas vērsta uz atjaunošanu un saglabāšanu, un uzsvērta starptautiskas rīcības nepieciešamība, tostarp attiecībā uz okeānu pārvaldību.

Jūs varat sekot līdzi komitejas sēdei tiešraidē šeit no plkst. 13h15.

Vairāk informācijas 

Bioloģiskā daudzveidība

Viena planētas augstākā līmeņa sanāksme: prezidents fon der Lejens aicina noslēgt vērienīgu, globālu un spēli mainīgu vienošanos par bioloģisko daudzveidību

EU Reporter korespondents

Izdots

on

11. janvārī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Lejena ar videokonferences starpniecību piedalījās bioloģiskās daudzveidības sanāksmē “Viena planēta”. Savā uzrunā prezidents fon der Lejens uzsvēra, ka "2021. gads būs gads, kad pasaule apgriezīs jaunu lapu mūsu planētai" šī gada maijā notiekošajā COP15 par dabu Kunmingā. Viņa aicināja uz "ambiciozu, globālu un spēles mainīgs Parīzes stila līgums ”, kas tiks sastādīts COP15, jo tas attiecas ne tikai uz ilgtspējīgu attīstību, bet arī uz vienlīdzību, drošību un dzīves kvalitāti. Prezidents atkārtoja Eiropas vēlmi parādīt ceļu un piesaistīt tik daudz partneru, cik Prezidents fon der Lejens runāja arī par saikni starp bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un COVID-19: “Ja mēs steidzami nerīkojamies, lai aizsargātu savu dabu, mēs, iespējams, jau esam sākumā pandēmiju laikmetā. Bet mēs varam kaut ko darīt tās labā. Tam nepieciešama saskaņota globāla rīcība un vietēja ilgtspējīga attīstība. Un, tāpat kā mēs sadarbojamies savas “vienas planētas” labā, mums ir jāsadarbojas arī mūsu “vienas veselības” labā. ”

Runājot Francijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Pasaules Bankas rīkotajā samitā, Ursula fon der Lejena izklāstīja, kā Komisija strādā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību: “Tas parāda, ka jaunas dabas lapas apgriešana ir saistīta ar vietēju rīcību un globālu darbību. ambīcijas. Tāpēc ar Eiropas Zaļo vienošanos mēs pastiprinām savu rīcību un ambīcijas - gan vietējā, gan pasaules mērogā. Un jaunā, videi draudzīgākā kopējā lauksaimniecības politika palīdzēs mums aizsargāt iztikas līdzekļus un nodrošinātību ar pārtiku - kamēr mēs aizsargājam savu dabu un klimatu. ” Visbeidzot, viņa atgādināja dalībniekiem par Eiropas pienākumu nodrošināt, ka mūsu vienotais tirgus neveicina mežu izciršanu vietējās kopienās citās pasaules daļās.

Skatīties runu šeit, izlasiet to pilnībā šeit. Uzziniet vairāk par Komisijas darbu, lai aizsargātu mūsu planētas bioloģisko daudzveidību šeit.

Turpināt Reading

Bioloģiskā daudzveidība

ES, Leonardo Di Kaprio un Globālās savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzības apvienošanās, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību

EU Reporter korespondents

Izdots

on

Eiropas Savienības, vides aizstāvja un ASV Kinoakadēmijas balvu ieguvušā aktiera Leonardo Di Kaprio un Globālā savvaļas dzīvnieku aizsardzība (GWC) ir uzsākuši divas iniciatīvas 34 miljonu eiro vērtībā, lai labāk aizsargātu planētu 2021. gadā. Pirmā iniciatīva ir ātra reaģēšana uz ārkārtas situācijās nonākušām ekosistēmām, sugām un kopienām (Rapid RESCUE), kas sniegs ātru atbildi uz jaunajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem. Otrā mērķis ir aizsargāt Virungas nacionālo parku Kongo Demokrātiskajā Republikā, kas ir visattīstītākā bioloģiski daudzveidīgā teritorija Āfrikas kontinentā, palīdzot atjaunot zemienes austrumu gorillas un citas apdraudētās sugas.

Abas iniciatīvas ilustrē ES apņemšanos īstenot ES Zaļo darījumu visā pasaulē un GWC misiju saglabāt dzīves daudzveidību uz Zemes.

Starptautisko partnerību komisāre Jutta Urpilainena sacīja: “Bioloģiskā daudzveidība ir apdraudēta visā pasaulē; notiekošā pandēmija ir tikai vēl vairāk uzsvērusi, ka dārgo ekosistēmu aizsardzība ir izšķiroša, lai savvaļas dzīvnieki varētu uzplaukt. No tā ir atkarīga mūsu pašu eksistence. Es priecājos, ka GWC kopā ar Leonardo DiCaprio un Eiropas Savienība apvienojas, lai palielinātu mūsu centienus aizsargāt bioloģisko daudzveidību un nodrošināt videi draudzīgu atveseļošanos cilvēkiem un planētai pēc COVID-19 krīzes. ”

ES kopējais finansējums bioloģiskajai daudzveidībai un ekosistēmām ar starptautiskas sadarbības starpniecību 1. – 2014. Eiropas Savienība ir arī garākā un nozīmīgākā Virungas nacionālā parka ziedotāja, kurai kopš 2020. gada piešķirtas 83 miljoni eiro. Plašāka informācija ir pieejama paziņojums presei. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet īpašās vietnes vietnē ES globālā rīcība ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ES reakcija uz COVID-19 krīzi.

Turpināt Reading

Bioloģiskā daudzveidība

Jauns pētījums ir „skaidrs gadījums” tehnoloģiski neitrālai politikai

EU Reporter korespondents

Izdots

on

Jaunā ziņojumā ir uzsvērts “ievērojams ieguldījums”, ko ūdeņraža ekonomikas attīstībā varētu dot kodolenerģijā ražots ūdeņradis, izmantojot elektrolizatora tehnoloģiju.

Tomēr tas turpina piesardzīgi, ka šo ieguvumu realizācija būs atkarīga no tehnoloģiski neitrālas politikas pieņemšanas, kas “nediskriminē kodolenerģiju”.

Autori saka, ka pētījums skaidri norāda uz tehnoloģiju neitralitāti politikā, kas paredzēta tīra ūdeņraža nozares veicināšanai, kas atzītu, ka gan atjaunojamā enerģija, gan kodolenerģija ir ūdeņraža ražošanas avoti ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni un pret tiem jāizturas vienādi.

Pētījumu ar nosaukumu “Par kodolenerģijas nozīmi Eiropas ūdeņraža ekonomikas attīstībā” šodien (16. decembrī) publicēja Jaunais kodolenerģijas novērošanas institūts (NNWI).

Tajā secināts, ka kodolenerģijas izmantošanai ūdeņraža ražošanai ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar periodisku atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu.

Tajā konstatēts, ka uz vienu uzstādītās elektrolizatora jaudas vienību kodolenerģija var saražot attiecīgi 5.45 un 2.23 reizes vairāk tīra ūdeņraža nekā saules un vēja enerģija. Ziņojumā uzsvērts, ka zemes platība, kas nepieciešama ūdeņraža ražošanai, izmantojot kodolenerģiju, ir ievērojami mazāka nekā platība, ko prasa atjaunojamie enerģijas avoti.

Izmantojot hipotētisku piemēru, tas parāda, ka jūras vēja parkam būtu nepieciešams 1,400 reizes lielāks zemes platība, lai ražotu tikpat daudz ūdeņraža kā tradicionālā GW mēroga atomelektrostacija.

Komentējot pētījuma secinājumus, NNWI priekšsēdētājs Tims Jeo sacīja: “Šis ziņojums parāda, kā kodolenerģijas, nevis periodiskas atjaunojamās enerģijas izmantošana ūdeņraža ražošanai ļauj elektrolizatora tehnoloģijai darboties ar daudz lielāku jaudas koeficientu un tādējādi nodrošināt spēcīgāku stimulu spēcīgas ūdeņraža ekonomikas attīstība. Kodolenerģijas izvēle nav nekāda problēma valdībai, kas vēlas ātri palielināt ūdeņraža ražošanu. ”

Jaunajā ziņojumā tiek pētīta arī iespējamā ES ūdeņraža politikas turpmākā attīstība, ņemot vērā 2020. gada jūlijā publicēto Eiropas Komisijas “Ūdeņraža stratēģiju neitrālai klimatiskajai Eiropai”.

Tajā teikts, ka ES lēmums noteikt ilgtermiņa mērķi tīri “atjaunojamā ūdeņraža” ražošanai uz citu “zema oglekļa satura” ražošanas avotu, piemēram, kodolenerģijas, rēķina var arī aizkavēt ieguldījumus saistītajā infrastruktūrā, kas nepieciešama ūdeņraža ekonomika.

Yeo piebilst: “Kodolenerģijai varētu būt nozīmīga loma ūdeņraža tirgus tuvākajā laikā.

“Ziņojumā norādīts, ka, ņemot vērā globālo kodolražojumu kritumu COVID-19 pandēmijas dēļ, Eiropā var izmantot neizmantoto jaudu, lai saražotu vairāk nekā 286,000 2 tonnas tīra ūdeņraža par salīdzinoši zemām izmaksām, kas varētu samazināt CO2.8 emisijas par XNUMX miljoniem tonnu gadā, salīdzinot ar plaši izmantoto dabasgāzes metodi ”.

Pārskats"Galvenie secinājumi saka:

Ūdeņradis var būt būtisks līdzeklis enerģētikas sistēmu dekarbonizācijā, piedāvājot daudziem sektoriem un apakšsektoriem līdzekļus, kā novērst to emisijas, ja tā paša ražošanu var visaptveroši dekarbonizēt;

ES stratēģija atbalsta atjaunojamo ūdeņradi kā ilgtermiņa vēlamo mērķi ar ierobežotu apņemšanos izmantot citus ūdeņraža ar zemu oglekļa saturu veidus;

Tomēr kodolenerģijā ražots ūdeņradis dotu daudz labumu Eiropas ūdeņraža sistēmas attīstībai, kā to atzīst Francijas nacionālā ūdeņraža stratēģija, kurā kodolenerģētikas ūdeņradim ir skaidra un vērtīga loma;

Globālā pandēmija dod iespēju izmantot kodolenerģijas rezerves jaudu ūdeņraža ražošanai un paātrināt Eiropas ūdeņraža ekonomikas attīstību.

NNWI ir nozares atbalstīta ideju laboratorija, kas koncentrējas uz kodolenerģijas starptautisko attīstību kā līdzekli valdībām, lai nodrošinātu ilgtermiņa ilgtspējīgas enerģijas vajadzības. Tā uzskata, ka kodolenerģija ir būtiska, lai sasniegtu saistošos Parīzes klimata nolīguma mērķus un risinātu klimata pārmaiņu problēmas.

Turpināt Reading

Twitter

Facebook

trending