Savienoties ar mums

EU

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana: Komisija pieņem ES metāna stratēģiju kā daļu no Eiropas Zaļā darījuma

Izdots

on

Eiropas Komisija šodien (14. oktobrī) iepazīstināja ar ES stratēģiju metāna emisiju samazināšanai. Metāns ir otrais lielākais klimata pārmaiņu veicinātājs aiz oglekļa dioksīda. Tas ir arī spēcīgs vietējais gaisa piesārņotājs, kas rada nopietnas veselības problēmas. Tāpēc metāna emisiju apkarošana ir būtiska, lai sasniegtu mūsu 2030. gada klimata mērķus un 2050. gada klimata neitralitātes mērķi, kā arī veicinātu Komisijas ambīcijas, kas saistītas ar piesārņojumu bez piesārņojuma.

Šī stratēģija nosaka pasākumus metāna emisiju samazināšanai Eiropā un starptautiskā mērogā. Tajā izklāstītas likumdošanas un neleģislatīvas darbības enerģētikas, lauksaimniecības un atkritumu nozarēs, kas visā pasaulē rada aptuveni 95% no metāna emisijām, kas saistītas ar cilvēku darbību. Komisija strādās ar ES starptautiskajiem partneriem un ar rūpniecību, lai panāktu emisiju samazināšanu visā piegādes ķēdē.

Zaļo darījumu izpilddirektora vietnieks Franss Timmermans teica: “Lai kļūtu par pirmo klimata ziņā neitrālu kontinentu, Eiropas Savienībai būs jāsamazina visas siltumnīcefekta gāzes. Metāns ir otrā spēcīgākā siltumnīcefekta gāze un nozīmīgs gaisa piesārņojuma cēlonis. Mūsu metāna stratēģija nodrošina emisiju samazināšanu visās nozarēs, īpaši lauksaimniecībā, enerģētikā un atkritumos. Tas arī rada iespējas lauku apvidiem ražot biogāzi no atkritumiem. Eiropas Savienības satelītu tehnoloģija ļaus mums cieši uzraudzīt emisijas un palīdzēs paaugstināt starptautiskos standartus. ”

Enerģētikas komisārs Kadri Simsons sacīja: “Mēs šodien esam pieņēmuši savu pirmo metāna emisiju apkarošanas stratēģiju kopš 1996. gada. Kaut arī enerģētikas, lauksaimniecības un atkritumu nozarei ir sava loma, enerģija ir tā, kur emisijas var samazināt visātrāk ar viszemākajām izmaksām. Eiropa rādīs ceļu, taču mēs to nevaram izdarīt vieni. Mums ir jāsadarbojas ar mūsu starptautiskajiem partneriem, lai novērstu importētās enerģijas metāna emisijas. ”

Viena no stratēģijas prioritātēm ir uzlabot metāna emisiju mērīšanu un ziņošanu. Uzraudzības līmenis pašlaik ir atšķirīgs starp nozarēm un dalībvalstīm, kā arī visā starptautiskajā sabiedrībā. Papildus ES līmeņa pasākumiem mērījumu, verifikācijas un ziņošanas standartu pastiprināšanai Komisija atbalstīs starptautiskas metāna emisiju novērošanas centra izveidi sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmu, Klimata un tīra gaisa koalīciju un Starptautisko enerģētikas aģentūru.

ES satelītprogramma Copernicus arī uzlabos uzraudzību un palīdzēs atklāt pasaules mēroga lielākos izstarotājus un identificēt lielākās metāna noplūdes. Lai samazinātu metāna emisijas enerģētikas nozarē, tiks ierosināts pienākums uzlabot gāzes infrastruktūras noplūdes noteikšanu un novēršanu, kā arī tiks apsvērti tiesību akti, kas aizliedz parastās uzliesmošanas un atgaisošanas prakses. Komisija iesaistīsies dialogā ar saviem starptautiskajiem partneriem un izpētīs iespējamos standartus, mērķus vai stimulus enerģijas importam uz ES un instrumentus to ieviešanai.

Komisija uzlabos ziņošanu par lauksaimniecības radītajām emisijām, labāk apkopojot datus, un veicinās iespējas samazināt emisijas, izmantojot atbalstu no kopējās lauksaimniecības politikas. Galvenā uzmanība tiks pievērsta paraugprakses apmaiņai attiecībā uz novatoriskām metāna samazināšanas tehnoloģijām, dzīvnieku uzturu un audzēšanas vadību. Veicinās arī mērķtiecīgi pētījumi par tehnoloģijām, uz dabu balstītiem risinājumiem un uztura maiņu.

Nepārstrādājamus organiskos cilvēku un lauksaimniecības atkritumus un atlikumu plūsmas var izmantot biogāzes, biomateriālu un bioķīmisko vielu ražošanai. Tas lauku rajonos var radīt papildu ieņēmumu plūsmu un vienlaikus izvairīties no metāna emisijām. Tādēļ tiks vēl vairāk stimulēta šo atkritumu savākšana. Atkritumu nozarē Komisija apsvērs turpmāku rīcību, lai uzlabotu poligonu gāzes apsaimniekošanu, izmantojot tās enerģijas izmantošanas potenciālu, vienlaikus samazinot emisijas, un pārskatīs attiecīgos tiesību aktus par poligoniem 2024. gadā. Ir būtiski samazināt bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanu poligonos. lai izvairītos no metāna veidošanās. Komisija arī apsvērs iespēju ierosināt turpmākus pētījumus par atkritumiem attiecībā uz biometāna tehnoloģijām.

Komisija arī pārskatīs piepūles dalīšanas regulu un apsvērs iespēju paplašināt Rūpniecisko emisiju direktīvas darbības jomu, iekļaujot tajā metāna emisijas nozares, kas vēl nav iekļautas tās darbības jomā.

fons

Molekulārā līmenī metāns ir spēcīgāks par oglekļa dioksīdu. Tas veicina troposfēras ozona veidošanos un ir spēcīgs vietējs gaisa piesārņotājs, kas rada nopietnas veselības problēmas. Dzīves cikla beigās metāns tiek pārveidots par oglekļa dioksīdu un ūdens tvaikiem, veicinot klimata pārmaiņas. Tāpēc metāna emisiju samazināšana veicina gan klimata pārmaiņu palēnināšanos, gan gaisa kvalitātes uzlabošanos.

Ietekmes novērtējumā par ES 2030. gada klimata mērķa plānu tika secināts, ka, lai līdz 55. gadam paaugstinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķu līmeni līdz vismaz 2030%, būtu vajadzīgi paātrināti centieni cīnīties ar metāna emisijām. Kaut arī ES iekšzemē rada 5% no pasaules metāna emisijām, tas veicinās starptautisku rīcību kā lielākais enerģijas importētājs pasaulē un kā spēcīgs dalībnieks lauksaimniecības un atkritumu nozarē.

koronavīrusu

EAPM: kāpēc jāpalielina uzticēšanās starp ieinteresētajām personām, ir jābūt veselībai labvēlīgam ceļam

Izdots

on

Labrīt un sveicini visus un visus nedēļas pirmajā Eiropas Personalizētās medicīnas alianses (EAPM) atjauninājumā. Oktobrī EAPM ir aizņemts mēnesis pēc mūsu 1 miljona genoma sanāksmes un Vācijas ES prezidentūras konferences, kā arī iesaistīšanās ES vēža pārvarēšanas plānā, kura mērķis ir noteikt pamatu vēža apkarošanai. Nedaudz vēlāk šonedēļ gaidāms ikmēneša EAPM informatīvais izdevums, raksta EAPM izpilddirektors Denis Horgan.

Uzticēšanās un pārvaldība

Neskatoties uz dalībvalstu kompetenci daudzās jomās, neapšaubāmi, cik vien iespējams, ir vajadzīgi kopīgi Eiropas veselības tiesību akti, taču tiem jābūt pareizajiem tiesību aktiem. Diemžēl pieredze rāda, ka atsevišķu noteikumu ieviešana katrā dalībvalstī dažādu iemeslu dēļ īsti nedarbojas. Piemēram, tas bieži noved pie pētniecības un attīstības vides, kas nav konkurētspējīga, palēnina novatorisko dinamiku un galu galā ir šķērslis neārstētas slimības efektīvu terapiju parādīšanās gadījumiem. Ieviešot lielāku integrāciju, sadarbību, dialogu un palielinot uzticību ikvienam šajā jomā, ieinteresētās personas var palīdzēt veidot pareizos ietvarus īstajā vietā un laikā. Vairāk par EAPM mērķiem šajā sakarā vēlāk.

Eiropai cīņā pret koronavīrusu ir vajadzīgs nopietns paātrinājums: PVO

Eiropai cīņā pret koronavīrusu nepieciešams „nopietns paātrinājums”, un kontaktu izsekošanas spēju trūkums varētu novest šo slimību tumsā, pirmdien, 26. oktobrī, paziņoja Pasaules Veselības organizācijas augstākā amatpersona. Eiropā aina ir nemitīgi drūma, jo virkne valstu ziņoja par rekordlielu pieaugumu, kuru vadīja Francija, kas svētdien pirmo reizi ievietoja vairāk nekā 50,000 250,000 gadījumu katru dienu, kamēr kontinents pārsniedza 46 46 nāves slieksni. XNUMX valstis Pasaules Veselības organizācijas līmenī veidoja XNUMX% gadījumu pasaulē un gandrīz vienu trešdaļu nāves gadījumu, sacīja PVO galvenais eksperts ārkārtas situācijās Maiks Raiens. "Šobrīd mēs esam krietni aiz šī vīrusa Eiropā, tāpēc, lai to apsteigtu, būs nopietns paātrinājums mūsu darbībā," preses konferencē sacīja Raiens.

Uzticības nodošana citu cilvēku rokās

Sākot no cilvēka agrīnajiem pasākumiem veselības aprūpē, kad slimniekiem kalpo šamaņi, priesteri vai medicīnas vīri, uzticēšanās ir bijusi pacienta un aprūpētāja kompakta centrā. Cilvēki visneaizsargātākajos brīžos izvēlas nodot sevi citu rokās, pārliecībā - vai vismaz ticībā - par labumu un atvieglojumu. Šis kompaktais joprojām ir tikpat derīgs mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju pasaulē. Medicīnas straujā attīstība pēdējos 50 gados un jo īpaši pēdējos 25 eksponenciālie lēcieni ir radījuši neiedomājamas iespējas tikai pirms pāris paaudzēm. Genomika arvien vairāk ļauj pievērsties slimības būtībai - un veselības procesiem. Rezultātā vienā skalas galā pieaug spēja ārstēt mazākas populācijas - ar reti sastopamu slimību ārstēšanai paredzētām zālēm retu slimību ārstēšanai, vai validētām pediatriskām zālēm, vai uzlabotas terapijas līdzekļiem, un ar individuālu zāļu attīstību paver iespējas. Mērķa otrajā galā veselības iestādes sāk izmantot daudz informācijas par veselības tendencēm, uzņēmību un atšķirīgu ārstēšanas iespēju vērtību, kas var radikāli uzlabot veselības sistēmu pārvaldību. Tāpēc šamanim ieguldītā uzticība šodien ir vēl svarīgāka. . Uz pierādījumiem balstītas medicīnas un organizētu veselības pakalpojumu parādīšanās, kurus pārrauga valdības, dod pacientiem tiesības uz zināmu noteiktību, ka viņu intereses tiek ievērotas, pamatojoties uz saprātu un taisnīgumu, kā arī ticību.

Padome atzinīgi vērtē Eiropas veselības datu telpas izredzes

Eiropadome ir atzinīgi novērtējusi Eiropas datu stratēģiju, kas atbalsta ES globālās digitālās ambīcijas veidot patiesu Eiropas konkurētspējīgu datu ekonomiku. Eiropadome pauž gandarījumu par kopēju Eiropas datu telpu izveidi stratēģiskajās nozarēs un jo īpaši aicina Komisiju piešķirt prioritāti veselības datu telpai, kas jāizveido līdz 2021. gada beigām un kas tiek minēta kā līdzeklis, lai stiprināt tūlītēju reaģēšanu uz COVID-19.

Un esDigitālās veselības jomā strādā ne tikai Komisija, bet arī Pasaules Veselības organizācija iepazīstina ar savu globālo digitālās veselības stratēģiju, kuru paredzēts iesniegt Pasaules Veselības asamblejā novembrī. PVO pašlaik izstrādā investīciju gadījumu šīs stratēģijas īstenošanai, gaidot dalībvalstu apstiprinājumu, paziņoja PVO galvenais informācijas direktors Bernardo Mariano Jr. Bet sabiedrības uzticība atkal ir liels apsvērums, kritiķiem vaicājot, vai cilvēki būs gatavi koplietot savus datus visas ES platformā un vai tiks nodrošināta pārvaldība, lai nodrošinātu pilnīgu līdzdalību.

Precizitātes un jaudas uzlabošana randomizētos pētījumos ar COVID ‐ 19 ārstēšanu

Laiks ir būtisks, novērtējot potenciālās zāles un bioloģiskos līdzekļus COVID ‐ 19 ārstēšanai un profilaksei. Pašlaik ir veikti 876 randomizēti klīniskie pētījumi (2. un 3. fāze) ar COVID ‐ 19 ārstēšanu, kas reģistrēti klīniskajos pētījumos.gov. Kovariātu korekcija ir statistikas analīzes metode, kas var uzlabot precizitāti un samazināt nepieciešamo parauga lielumu lielam skaitam šo pētījumu. Kaut arī ASV Pārtikas un zāļu pārvalde un Eiropas Zāļu aģentūra iesaka veikt kovariātu pielāgošanu, tā tiek nepietiekami izmantota, jo īpaši attiecībā uz iznākumu veidiem (binārā, kārtas, un laiks līdz notikumam), kas bieži sastopami COVID-19 pētījumos. Simulētos pētījumos ar paraugu lielumu no 100 līdz 1000 dalībniekiem ir bijuši būtisks precizitātes pieaugums, izmantojot kovariātu korekciju, kas līdzvērtīga 4–18% nepieciešamā parauga samazinājumam, lai sasniegtu vēlamo jaudu.

EAPM apspriedīs uzticēšanos un pārvaldību 2021. gada sākumā gaidāmajās prezidentūras konferencēs

Eiropā dalībvalstu savstarpējā atkarība padara gan nepieciešamu, gan vēlamu, ka liela daļa no šī uzraudzības uzdevuma tiek organizēta ES līmenī. Mūsdienās tas, protams, neizbēgami ir sarežģītāks kompakts. Katram to sistēmu komponentam, no kuriem cilvēki tagad ir atkarīgi no savas veselības, ir jāpilda sava darījuma daļa. Šie uzticības jautājumi tiks apspriesti divās EAPM prezidentūras konferencēs plānots forums 2021. gada janvāris un jūlijs, kas pievērsīsies šiem pārvaldības elementiem.

Veselības ministrs min ES pēdējo gadu stingrāko nostāju attiecībā uz PVO

Vācijas veselības ministrs Jenss Spāns nesen runāja par “visstiprāko ES līmeņa nostāju attiecībā uz PVO vismaz pēdējos gados”. Spāns piebilda, ka viņš atbalsta “lielāku ES lomu” PVO un pasaules veselības jomā kopumā. "Mums nevajadzētu atstāt [to] ASV un Ķīnas ziņā, lai izsauktu šāvienu," viņš teica.

Publiska apspriešana par krūšu implantiem

Piektdien (23. oktobrī) tEiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par sākotnēju atzinumu par krūšu implantu drošību. Veselības, vides un jaunu risku zinātniskās komitejas (SCHEER) atzinuma pamatā ir anaplastiska lielo šūnu limfoma (ALCL). Ieinteresētās personas savus komentārus var iesniegt līdz 7. decembrim.

Intensīvā aprūpe vienības "var pārsniegt nedēļās", brīdina PVO

Pasaules Veselības organizācija ir brīdinājusi, ka intensīvās terapijas nodaļas Eiropā dažu nedēļu laikā var tikt pārņemtas un ka tūlītēja rīcība būtisks lai novērstu būtisku veselības sistēmu sabrukšanu un skolu slēgšanu. "Daudzās Eiropas pilsētās ICU kapacitāte tiks sasniegta tuvāko nedēļu laikā, ”sacīja PVO tehniskā vadītāja COVID-19 Maria Maria Kerkhove. PVO ģenerāldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus brīdināja, ka visa pasaule, it īpaši ziemeļu puslode, atrodas “kritiskā brīdī”.

Un tas ir viss priekš tagad - pievērsiet uzmanību EAPM biļetenam, kas būs pieejams vēlāk šonedēļ, un palieciet drošībā.

Turpināt Reading

EU

Vai kāds iejaucas ASV vēlēšanās?

Izdots

on

Savās pēdējās savstarpējās debatēs pirms prezidenta vēlēšanām 3. novembrī Donalds Tramps un Džo Baidens sadursmes par finanšu saitēm ar Krieviju un Ķīnu. Abi kandidāti izvirzīja apsūdzības otram, raksta Graham Paul.

Kopš 200. gada Tramps ir guvis ienākumus no ārvalstu biznesa interesēm vairāk nekā 2016 miljonu ASV dolāru apmērā, saskaņā ar Atsaucīgās politikas centru. Precīzas summas ir grūti aprēķināt, taču tās ir simtiem miljonu dolāru.

Turpretī uz skatuves Baidens to uzstāja "Nekad mūžā neesmu paņēmis ne santīma no ārvalstu avotiem".

Viņš mēģināja pagriezt galdus pret prezidentu Trampu: "Esmu izlaidis visas savas nodokļu deklarācijas. 22 gadi. Ejiet viņus apskatīt. 22 gadi no manām nodokļu deklarācijām. Jūs neesat izlaidis nevienu vienīgo nodokļu deklarāciju gadu. Ko jūs slēpjat? Kāpēc jūs nevēlaties?"

Tramps kā daļa no garām nepārbaudītām apsūdzībām par Baidenu un viņa ģimenes finansiālajām interesēm apgalvoja, ka Baidens miljonus saņēmis "caur Krieviju."

"Džo caur Krieviju ieguva 3.5 miljonus dolāru, un tas notika caur Putinu, jo viņš bija ļoti draudzīgs ar bijušo Maskavas mēru," sacīja prezidents.

"Jūs nopelnījāt 3.5 miljonus ASV dolāru, Džo!" viņš teica.

Tramps, šķiet, jauc Baidenu ar viņa dēla Hantera likumīgo uzņēmējdarbību.

trumpis"s kampaņa ir izmisīgi mēģinājusi pierādīt, ka daži no Hunter"Nauda nonāca Džo, taču līdz šim viņi nav pierādījuši savu lietu.

Ko mēs do zināt no pēdējām vēlēšanām ir ka ASV apsūdzēja Krievijas uzņēmējs Jevgeņijs Prigožins un viņa domubiedri, kas tika apsūdzēti mēģinājumsING līdz destabilise ASV politisko sistēmu, izmantojot sociālos medijus un, iespējams, izmanto viltus konti uz ietekmētdažādas rasu grupas.

Bet dara kāds apgalvo, ka Kremlis atbalsta Donaldu Trampu šajās 2020. gada vēlēšanās?

Krievijas prezidents Putins nesen paziņoja, ka viņa galvenā ideoloģija ir daudz tuvāka Demokrātiskās partijas pamatvērtībām, kas atstāj maz vietas šaubu dēļ par viņa paši politiski vēlmēm.

As bēdīgi slavenais Jevgeņijs Prigožins? Nu, pēdējā laikā ir atspoguļots plašsaziņas līdzekļos par viņa iespējamām darbībām Lībijā, bet nēlieta par iejaukšanos ASV vēlēšanās šoreiz.

Ir tagad īstais laiks jautāt vai Putina miljardieris is mēģināt palīdzēt Donaldam Trampam? Mediji nevienu nav atmaskojuši saiknes starp Prigožinu un Trampa vēlēšanas komanda.

Bet tur ir daudz atšķirīgs starptautiski savienojumi meklējams Prigožinam, kurš gadu gaitā ir saticis neskaitāmus pasaules līderus un politiskas slavenības.

Turpināt Reading

Armēnija

Armēņu kapitulācija

Izdots

on

"WMums ir jāsaprot mūsu vēsture, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas. Esmu redzējis pārāk daudz gadījumu, kad cilvēki turpina rīkoties nepareizi, jo neatliek laika kritiski domāt par pagātnē notikušo." - Vinstons Čērčils.

1920. gada aprīlī Kemals Ataturks, mūsdienu Turcijas dibinātājs, pārsūdzēja Vladimirs Ļeņins ar priekšlikumu izstrādāt kopēju militāru stratēģiju Kaukāzā aizsardzībai pret imperiālistu briesmām. Tas bija līdz būt a "Kaukāza barjera" izveidojuši dašnaki, gruzīnu menševiki un briti kā šķērslis starp Turciju un Padomju Krieviju, raksta Gary Cartwright.

Pēc Osmaņu impērijas sakāves Pirmajā pasaules karā Armēnija, kas pasaules politiskajā kartē parādījās uz Osmaņu impērijas rēķina (Kaukāzā, un citu valstu teritorijās) nezaudēja apetīti paplašināšanai.

Tviņš karš turpinājās ar jaunizveidoto Turciju un ar ASV un Antantes (Krievijas impērijas, Francijas Trešās Republikas un Lielbritānijas) palīdzību. 10. gada 1920. augustā o S miersètika parakstīts vres, kas formalizēja Osmaņu impērijas arābu un Eiropas īpašumu sadalīšanu. Kaut arī Antantes dalībnieki bija sasnieguši visvairāk no S. līgumuèvres, Turcija zaudēja Sīriju, Libānu, Palestīnu, Mesopotāmiju un Arābijas pussalu.

Armēnija, kas nav saņem apsolītās zemes, tika izlaists: Antanta - trīskāršais entente - HAD vajadzēja Armēniju tikai kā pagaidu instrumentu, lai vājinātu un piespiestu Turciju mierā.

24. septembrī 1920, valsts ar nosaukumu Armēnija bija izveidota azerbaidžāņu zemēs: sekojošā konflikta laikā Armēnijair jauns armija tika iznīcināta un visa Dašņakas valdības teritorija, izņemot Erivanu un Gokca ezeru (tagad - Sevana), atnāca zem Turku kontrole.

On 15th 1920. gada novembrī Armēnijas valdība lūdza Turcijas Lielo Nacionālo asambleju (GNA) sākt miera sarunas.

On 3rd 1920. Gada decembrī Gyumri pilsētā (Aleksandropolē) starp Armēniju un Malaiziju tika parakstīts miera līgums Turcija, saskaņā ar kuru Armēnijas Republikas teritorija aprobežojās ar Erivan reģionu un Gokcha ezeru. Armēnijai bija pienākums atcelt obligāto iesaukšanu, un tās armijā bija līdz 1500 durkļiem un 20 ložmetējiem. Turcija ieguva tiesības brīvi šķērsot un veikt militāras operācijas šīs valsts teritorijā. Armēnija arī apņēmās atsaukt visas diplomātiskās delegācijas.

Thus tviņš bija pirmā Armēnijas Republika beidzās bezkaunība. Kapitulācijas rezultātā Armēnijas valdība nodeva savas pilnvaras Padomju Savienībai. The sapnis of a "Lielā Armēnija" palika tikai sapnis.

Bet padomju vara nedomāja aizvainot armēņus, un viņi viņiem izgatavoja dāvanu of Zangezur (vēsturisks Azerbaidžānas zeme), kā arī autonomija vairāk Karabahs Azerbaidžānas PSR. Lēmums bija tāds Karabahs dzould palikt autonomsnas Azerbaidžānas robežās, un netika dota Armēnijai kā daži Armēņu vēsturnieki tagad apgalvo.

Armēnija parādā tās pašreizējo starptautiski atzītosrediģētas robežas uz Ļeņina Padomju Savienību.

Karabahas karš, ko Armēnija sākās ar Azerbaidžāna 90. gados var uzskatīt par II posms "Armēņu sapnis". Tomēr līdz 1994. gadam Armēnija kontrolēja tikai 14% Kalnu Karabahas, jo Azerbaidžānas armija visu ceļu.

Pašreizējā konfliktā, kas izcēlās 27. septembra rītā ar Armēnijas artilērijas aizsprostiem, vēsture, šķiet, atkārtojas, Azerbaidžānas spēkiem atgūstot zaudēto teritoriju jau pirmajā cīņas dienā.

Tas rada Krievijai dilemmu: to degviela Armēņu sapnis ar dod bezmaksas ieročus un un sabojāt attiecības ar kaimiņšs uz dienvidu robežām, vai izprovocēt Azerbaidžānu a liels konflikts, ievelk Turcija un Pakistāna?

Ja pirmais variants draud Krievijai ar nepārtrauktu tā daudzmiljardu dolāru militārās rūpniecības kompleksa zaudēšanu, otrais variants ir tās kā Dienvidkaukāza reģiona kā reģiona līdera klātbūtnes beigas.

Papildus visam veltīgajam Krievijas spiedienam nepieciešamība izveidot jaunu militāru bloku, kurā piedalītos Azerbaidžāna, Turcija, Irāna, Irāka, Afganistāna, Pakistāna un Ukraina, pilnībā aptvertu Eiropas un Āzijas stratēģiskās robežas.

Mūsdienu ģeopolitiskajā ainava, tāds militārs bloks would ļoti ātri atrast cienīgus patronus, lai efektīvi ierobežotu pieaugošos draudus no Ķīnas un Krievijas.

Un vai Krievija to tiešām var atļauties zaudēt savu sirsnīgo partneri Azerbaidžānu, kuras ārpolitika nav pārsniegusi labas kaimiņattiecības ar Krieviju, neskatoties uz visu zināmo visu gadu spiedienu no visām pusēm?

Alternatīva šai katastrofai ir jauns, daudz līdzsvarotāks un tāpēc stabils, paredzams politiskais un ekonomiskais spēku līdzsvars reģionā, kura pamatā ir tikai viena vienprātība - Azerbaidžānas teritoriālā integritāte, atzīstot tosrobežas ar visu okupēto teritoriju pilnīgu atbrīvošanu.

Azerbaidžāna ir bijusi un arī turpmāk būs uzticīga godīgām un sabiedrotajām attiecībām ar kaimiņiem un nav atļāvusi vai neļaus trešajām valstīm izmantot savu teritoriju, lai nodarītu kaitējumu kaimiņvalstīm. Tas galvenokārt notiek tāpēc, ka Azerbaidžāna, atšķirībā no Armēnijas, ir suverēna valsts šī vārda pilnā nozīmē.

Vēsture atkārtojas, secinājumi nav ir zīmēts, un tas ir biedējoši. Uz noslēgt ar to pašu tēzi kā we sākās, aicinot armēņus un krievus izdarīt secinājumus un ņemt patieso lietu stāvokli par pamatu nevis vēlmei, bet realitātei.

Iepriekš minētajā rakstā izteiktie viedokļi ir autora viedokļi, un tie neatspoguļo nevienu viedokli EU Reporter.

Turpināt Reading
reklāma

Facebook

Twitter

trending