ES budžetā joprojām var mobilizēt 4.1 miljardu euro, lai risinātu #Koronavīrusa krīzi

| Marts 25, 2020

Pirms Eiropas Parlamenta balsojuma par pirmajiem koronavīrusu pasākumiem 26. marta ārkārtas plenārsesijas laikā Eiropas Parlamenta Tautas partijas (PPE) viceprezidents un par ES budžetu atbildīgais EPP grupas priekšsēdētāja vietnieks Siegfried Muresan ierosināja mobilizēt papildu 4.1 miljardu euro ES budžetā.

“Nepieredzēti laiki prasa vēl nepieredzētas darbības. ETP pilnībā atbalsta Eiropas Komisijas ierosinātos pasākumus un centīsies tos steidzami pieņemt plenārsēdē. Tas nozīmē, ka grupa neiesniegs nekādus grozījumus un noraidīs visas šādas izmaiņas, ko iesniegusi kāda cita politiskā grupa.

“Kamēr sāk veidoties Eiropas un valstu pasākumi, mēs varam darīt vairāk, un mums ir jādara vairāk, lai palīdzētu mūsu pilsoņiem, saglabātu ekonomiku vai aizsargātu mūsu savienību. Kamēr situācija nav nostabilizējusies un mums ir lielāka paredzamība par pašreizējās krīzes ietekmi, Eiropas Komisijai jāpastiprina centieni, ierosinot turpmākas ES iniciatīvas krīzes mazināšanai.

“ES budžets ir daļa no šīs krīzes risinājuma, un tas pilnībā jāizmanto mūsu pilsoņu atbalstam. Turklāt saskaņā ar ES budžeta elastības noteikumiem 4.1. gadā ir pieejami 2020 miljardi euro. Šos resursus vai nu dalībvalstis var izmantot individuāli mazākā mērogā, vai arī tos var izmantot ES līmenī, lai vairāk tiktu darīts visiem. Pieredze mums ir iemācījusi, nekā tad, ja mēs izmantojam resursus un rīkojamies kopā, mēs esam nepārspējams spēks. Šis ir laiks, lai atcerētos mūsu panākumus un atkal rīkotos kā viens.

"Kā vienmēr, PPE grupa ir gatava ātri pieņemt visas gaidāmās iniciatīvas, lai palīdzība nonāktu visiem, kuriem tā nepieciešama."

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, koronavīrusu, EU, Eiropas Parlaments, Veselība, UK EPP

Komentāri ir slēgti.