#Sassoli - Parlaments bija gatavs iet visu iespējamo un noraidīt ilgtermiņa budžetu, ja tam nav ES mērķu

| Februāris 14, 2020

Prezidents Sassoli sacīja: “Jaunais ilgtermiņa ES budžets ir vissvarīgākais jautājums šīs sasaukuma sākumā. Eiropas Parlaments atbalsta vērienīgu DFS, jo tas ir nepieciešams, lai finansētu vērienīgos priekšlikumus, kurus ir izvirzījusi Eiropas Komisija. Šie priekšlikumi veicinās izaugsmi un palīdzēs novērst nevienlīdzību Eiropā. Valstu valdības atbalsta šos mērķus, bet šobrīd nedod ES vajadzīgos līdzekļus to sasniegšanai.

“Mēs vēlamies panākt vienošanos ar Padomi, tomēr, ja tā atsakās virzīties un pieņem Parlamenta nostājas, tad mēs iesim visu ceļu un noraidīsim jauno ES ilgtermiņa budžetu. Tie nav tikai abstrakti skaitļi, bet arī reālas sekas uz visu eiropiešu dzīvi. Kā mēs varam domāt par samazināšanu tik veiksmīgām programmām kā Erasmus + vai pasākumiem, kas paredzēti mūsu robežu aizsardzībai?

“Lai kļūtu par pirmo klimata neitrālo kontinentu, ir vajadzīgas bezprecedenta izmaiņas mūsu ekonomikā un sabiedrībā. Mums ir jānodrošina, lai netiktu aizmirsti darbinieki un tie, kurus šīs pārmaiņas skar visvairāk. Mēs nevaram pieļaut, ka cīņa pret klimata pārmaiņām rada lielāku nevienlīdzību. Pašreizējie priekšlikumi par taisnīgas pārejas fondu ir nepietiekami, un tie ir jānostiprina, ja Parlaments vēlas panākt vienošanos.

Labi finansēts ES budžets ir visu eiropiešu un visu dalībvalstu interesēs. Mēs vēlamies redzēt īstus pašu resursus, lai ES budžets būtu noturīgs, nevis paļauties tikai uz finansējumu no valstu valdībām. ”

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Parlaments

Komentāri ir slēgti.