ES pozīcija #WorldTrade skaitļos

| Novembris 7, 2019
Atrodiet galvenos datus par ES tirdzniecību ar pasauli šajā informatīvajā materiālā: eksports, imports, saistīto darbavietu skaits ES un vairāk.
Infografika par ES eksportuEksports un imports pasaules mērogā

ES vienmēr ir bijusi veicināt tirdzniecību: ne tikai novēršot šķēršļus tirdzniecībai starp ES valstīm, bet arī mudinot citas valstis tirgoties ar ES. 2018 ES eksports veidoja 15.2% no pasaules eksporta un ES imports 15.1%, padarot to par vienu no pasaules lielākajiem tirdzniecības dalībniekiem līdzās ASV un Ķīnai.

Tirdzniecības līgumi

Pašlaik ES ir apmēram 100 tirdzniecības nolīgumiem kas notiek vai tiek atjaunināta vai sarunu procesā.

Tirdzniecības nolīgumi ir ne tikai izdevība samazināt tarifus, bet arī panākt, lai mūsu partneri atzīst ES kvalitātes un drošības standartus un ievēro produktus ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, piemēram, šampanieti vai Roquefort sieru. Tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropas pārtikas produktiem ir izcilības un tradīciju reputācija visā pasaulē.

Infografika par ES eksportuUzziniet par ES tirdzniecības nolīgumiem

ES izmanto arī tirdzniecības nolīgumus, lai noteiktu vides un darba standartus, piemēram, lai izvairītos no tādu produktu importa, kas ražoti, izmantojot bērnu darbu.

Jaunākais noslēgtais ES tirdzniecības nolīgums bija ar Japāna 2018, kuru Parlaments pieņēma 2018 decembrī, bet par daudziem citiem notiek sarunas.

ES imports un eksports

Infografika par ES eksportuInfografika par ES preču importu un eksportu 2018

Eiropas uzņēmumi gūst labumu ne tikai no apjomradītiem ietaupījumiem, kas saistīti ar daļu no pasaules lielākā vienotā tirgus, bet arī no tirdzniecības nolīgumiem, kas ļauj ES uzņēmumiem eksportēt daudzus savus pakalpojumus un preces. Tajā pašā laikā ārvalstu firmām, kuras vēlas eksportēt uz ES, ir jāatbilst tādiem pašiem augstiem standartiem kā vietējiem uzņēmumiem, tāpēc nepastāv negodīgas konkurences risks, ko rada uzņēmumi, kas nav ES dalībvalstis.

Preču eksporta ziņā ES lielākie partneri no janvāra līdz augustam 2019 bija ASV (259.9 miljardi euro), Ķīna (145.3 miljardi euro) un Šveice (105.6 miljardi euro). Šajā periodā ES visvairāk importēja no Ķīnas (272.7 miljardi euro), kam sekoja ASV (193.2 miljardi euro) un Krievijas (105.0 miljardi euro).

Infografika par ES eksportuInfografika: ES valstu eksports 2018

Tirdzniecība ar ārpuskopienas valstīm ir radījusi miljoniem darbavietu Eiropā. Eiropas Komisija lēsa, ka 2017about 36 miljoni darba vietu bija saistītas ar tirdzniecību ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Atrodoties tajā pašā vienotajā tirgū, ir palielinājusies arī tirdzniecība starp ES valstīm.

Turklāt preču un pakalpojumu imports no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir piespiedis Eiropas uzņēmumus kļūt konkurētspējīgākiem, piedāvājot patērētājiem lielāku izvēli un zemākas cenas.

Infografika par ES eksportuInfografika par ar tirdzniecību saistīto ES darba vietu skaitu

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , ,

kategorija: Titullapa, ekonomija, EU, EU, Tisa, tirdzniecība, Tirdzniecības līgumi

Komentāri ir slēgti.