ES “jābūt apvienotai” #COP25 Madridē

| Novembris 7, 2019
Eiropas Parlamenta Vides komiteja (ENVI) šodien pieņēma rezolūciju, aicinot valstu, reģionālās un vietējās valdības, kā arī ES pastiprināt centienus, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus un būtu konstruktīva loma šī gada ANO Klimata pārmaiņu konference Madridē.

Rezolūcijā uzsvērta nepieciešamība pēc ES vadošās pozīcijas klimata jomā: tā mudina ES līderus apņemties īstenot ilgtermiņa stratēģiju, lai, vēlākais, ES augstākā līmeņa sanāksmē decembra vidū panāktu 2050 neto nulles siltumnīcefekta gāzu emisijas. EP deputāti arī aicina ES paaugstināt mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 55% par 2030 salīdzinājumā ar 1990, salīdzinot ar pašreizējo 40% mērķi. Tas ir signāls jaunajai Eiropas Komisijai iesniegt vērienīgus priekšlikumus, kas nepieciešami Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai.

Tajā pašā laikā rezolūcija atgādina visām valstīm par to kolektīvo atbildību un ka visām valstīm, īpaši turīgām valstīm, 2020 būtu jāatjaunina savas saistības klimata jomā, kā to prasa Parīzes nolīgums. Nedēļā, kad Donalds Trumps veica oficiālus pasākumus, lai izstātos no Parīzes līguma, ENVI rezolūcija atzinīgi vērtē turpmāko ASV štatu un nevalstisko dalībnieku mobilizāciju. Rīcības steidzamību uzsver fakts, ka pēdējie četri gadi (no 2015 līdz 2018) bija četri labākie siltākie gadi pasaules temperatūras rekordos, savukārt 2018 redzēja pasaules rekordaugstu oglekļa emisiju līmeni.

Paskāls Kanfins (saraksta renesanse, FR) Vides komitejas priekšsēdētājs sacīja: “Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja šodien izvirzīja tālejošus mērķus pirms COP25 Madridē decembrī.

“Neatkarīgi no tā, vai runa ir par visa Eiropas budžeta saskaņošanu ar Parīzes vienošanos, nepieciešamā oglekļa emisijas samazināšanas par 55% samazināšanu 2030 vai ievesto atmežošanas samazināšanu Eiropā, Vides komiteja paver ceļu Eiropai uz esiet pirmais oglekļa neitrālais kontinents 2050. Es atzinīgi vērtēju arī to, ka Vides komiteja ir lūgusi Eiropas Parlamentu izvirzīt savus klimata un vides mērķus.

"Kamēr Amerikas Savienotās Valstis vakar apstiprināja izstāšanos no Parīzes līguma, mēs šodien Eiropas Parlamenta Vides komitejā atkārtojam, ka vēlamies, lai Eiropa nopietni cīnītos pret klimata pārmaiņām."

Nils Torvalds (Svenska folkpartiet, FI) Atjaunot Eiropas ENVI koordinatoru komentēja: “Pašreizējai pasaulei parādoties, Eiropai ir jābūt atbildīgas klimata politikas vadītājai COP25 Madridē. Mēs pielikām daudz pūļu, lai iegūtu spēcīgas pilnvaras Madridē. Tāda ir mūsu lēmuma būtība. ”

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , ,

kategorija: Titullapa, CO2 emisijas, vide, EU

Komentāri ir slēgti.