# Erasmus + - ES ieguldīs vairāk nekā 3 miljardus eiro jaunajiem eiropiešiem, lai studētu vai apmācītos ārzemēs 2020

| Novembris 7, 2019

Eiropas Komisija ir publicējusi savu 2020 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus priekš Erasmus + programma. 2020 ir pēdējais gads pašreizējai Eiropas Savienības mobilitātes un sadarbības programmai izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Paredzētais budžets, kas pārsniedz 3 miljardus euro, kas ir par 12% lielāks nekā 2019, nodrošinās vēl vairāk iespēju jaunajiem eiropiešiem studēt, apmācīt vai iegūt profesionālo pieredzi ārzemēs. 2020 uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus ietvaros Komisija uzsāks otro izmēģinājuma projektu Eiropas universitātes. Turklāt ES mērķis ir radīt 35,000 iespējas Āfrikas studentiem un darbiniekiem piedalīties programmā kā daļu no Ilgtspējīgu investīciju un nodarbinātības Āfrikas un Eiropas alianse.

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navracsics sacīja: “Esmu ļoti gandarīts, ka 2020 Eiropas Savienība ir iecerējusi Erasmus + ieguldīt vairāk nekā 3 miljardus eiro. Tas ļaus mums pavērt vairāk iespēju jaunajiem eiropiešiem studēt vai apmācīties ārzemēs, dodot viņiem iespēju apgūt un attīstīt Eiropas identitāti. Un tas mums palīdzēs virzīt Eiropas universitāšu iniciatīvu uz priekšu, parādot mūsu pastāvīgos ieguldījumus Eiropas izglītības telpā. Es lepojos, ka augstākās izglītības iestādes veido spēcīgas jaunas alianses, paverot ceļu nākotnes universitātēm studentu, personāla un sabiedrības labā visā Eiropā. ”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darba mobilitātes komisāre Marianne Tīsena piebilda: “Jaunās Erasmus finansēšanas iespējas profesionālās izglītības un apmācības nozarei stiprinās profesionālās izglītības un apmācības kopienu; savienojošās nozares, reģioni un valstis. ErasmusPro stiprināšana padarīs šīs saites vēl stingrākas, vienlaikus dodot vairāk iespēju profesionālās izglītības un apmācības studentiem. ”

Ikviena valsts vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, var pieteikties uz finansējumu saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Turklāt var pieteikties tādas jauniešu grupas, kuras aktīvi darbojas jaunatnes jomā, bet nav oficiāli izveidotas kā jaunatnes organizācijas. Kopā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus šodien Komisija publicēja arī Erasmus + programmas ceļvedis visās oficiālajās ES valodās. Tas pretendentiem sniedz informāciju par visām iespējām, ko viņi var iegūt augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā, skolas izglītībā un pieaugušo izglītībā, jaunatnē un sportā programmas Erasmus + ietvaros 2020.

Eiropas universitātes

Pirmās 17 Eiropas universitātes tika atlasīti jūnijā 2019. Viņi sāk savu darbību. Šodien izsludinātais otrais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus balstās uz šo pirmo pārbaudes posmu. Iniciatīva būs Eiropas Komisijas uzmanības centrā notikums šodien (7 novembris), kur visas līdz šim atlasītās Eiropas universitātes pirmo reizi pulcēsies, lai apmainītos ar informāciju un pārrunātu turpmāko rīcību ar studentiem, rektoriem un ministrijām, kas atbildīgas par augstāko izglītību. Pārējās universitātes tiks pārstāvētas arī diskusijās par augstākās izglītības nākotni Eiropā.

Izglītība, arodapmācība un pieaugušo izglītība

Šis būs jau trešais skolu apmaiņas partnerības gads - Erasmus + akcija, kas piedāvā Eiropas skolām iespēju apmainīties ar skolēniem un skolotājiem. Pēdējo divu gadu laikā ir piedalījušās vairāk nekā 15,000 skolas. 2020 būs iespēja piedalīties arī citām 9,000 skolām.

Profesionālajā izglītībā un apmācībā ieguldījumi ir vērsti uz ErasmusPro - izglītojamo un mācekļu iespējām pavadīt no trim mēnešiem līdz gadam ārzemēs, attīstot viņu profesionālās un valodu kompetences. Kopš darbības uzsākšanas 2018 ErasmusPro ir izdevies palielināt interesi par ilgtermiņa praksi profesionālajā izglītībā un apmācībā, un tas ir atbalstījis vairāk nekā 12,000 izglītojamos gadā. Atbalsts palīdzēs arī izveidot “izmēģinājuma” starpvalstu profesionālās izglītības un apmācības izcilības centrus, kas ir integrēti vietējās un reģionālās attīstības stratēģijās. Centri cieši sadarbosies ar citām izglītības un apmācības nozarēm, zinātnisko aprindu un uzņēmējdarbību, lai izstrādātu augstas kvalitātes mācību programmas, kas vērstas uz nozaru prasmēm.

Pieaugušo izglītībā finansiāls atbalsts palīdzēs izveidot vai stiprināt pieaugušo izglītības sniedzēju reģionālos vai nacionālos tīklus, lai viņi nākamajai Erasmus programmai varētu piedāvāt lielāku skaitu kvalitatīvu projektu.

Papildu iespējas Āfrikas un Eiropas aliansē

Tāpat kā 2019, šī gada uzaicinājums piedāvās papildu iespējas atbalstīt apmaiņu Āfrikas studentiem un darbiniekiem, lai viņi piedalītos Erasmus +. Kaut arī 26,247 apmaiņa jau ir notikusi, mērķis ir atbalstīt 35,000 cilvēkus ar 2020 starpniecību, kā paziņots Ilgtspējīgu investīciju un nodarbinātības Āfrikas un Eiropas alianse. Universitātes var pieteikties arī uz spēju palielināšanu augstākās izglītības projektos, kas tieši veicina neseno ieteikumu sniegšanu Āfrikas un Eiropas augsta līmeņa konference par sadarbību augstākās izglītības jomā.

fons

Erasmus + ir ES mobilitātes un starptautiskas sadarbības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā laika posmā 2014 – 2020. Pašreizējai programmai, kā arī tās pēctecei, kas stājas spēkā 2021, ir galvenā loma, lai 2025 ieviestu Eiropas izglītības telpu par realitāti. Programmas Erasmus + mērķis ir atvieglot piekļuvi programmai dalībniekiem no jebkuras izcelsmes, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem, kuriem ir sociāli ekonomiski, fiziski vai ģeogrāfiski nelabvēlīgi apstākļi.

2018 maijā Komisija ir ierosinājusi divkāršot Erasmus budžetu līdz 30 miljardiem euro 2021-2027, dodot iespēju līdz 12 miljoniem cilvēku gūt pieredzi ārzemēs.

Vairāk informācijas

Erasmus + uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Erasmus + programmas ceļvedis

Erasmus +

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, izglītība, Erasmus, Erasmus +, EU, Eiropas Komisija

Komentāri ir slēgti.