Eiropas Savienība un pasaules valstis apvieno spēkus, lai mobilizētu privātos investorus #GreenTransition finansēšanai

| Oktobris 22, 2019

Eiropas Savienība ir uzsākusi Starptautisko ilgtspējīgu finanšu platformu (IPSF) kopā ar attiecīgajām iestādēm no Argentīnas, Kanādas, Čīles, Ķīnas, Indijas, Kenijas un Marokas. Valdis Dombrovskis, eiro un sociālā dialoga viceprezidents, kas atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgus savienību, iepazīstināja ar jaunizveidoto platformu, klātesot Starptautiskā valūtas fonda (SVF) rīkotājdirektorei Kristalinai Georgievai. kopā ar IPSF locekļiem un novērotāju pārstāvjiem SVF un Pasaules Bankas grupas ikgadējās sanāksmēs Vašingtonā.

Šī iniciatīva ir daļa no starptautiskajiem centieniem izpildīt Parīzes nolīguma saistības. Viceprezidents Dombrovskis sacīja: “Lai gan zaļajam pārejas procesam būtisks ir valsts finansējums, tas nevar apmaksāt milzīgo investīciju rēķinu vien. Mums ir arī jāpiesaista privātais kapitāls un ievērojami jāpalielina zaļās investīcijas, lai tās varētu palīdzēt risināt klimata ārkārtas situācijas. ”Lai sasniegtu Parīzes mērķus, nākamajās desmitgadēs būs nepieciešami triljoni investīciju ilgtspējīgā infrastruktūrā. Tikai Eiropai būs vajadzīgs papildu finansējums diapazonā no 175 – 290 miljardiem euro gadā.

Šīs platformas izveide ir būtiska, lai stimulētu ieguldījumus un novirzītu kapitāla plūsmas mūsu klimata mērķu sasniegšanai tādā apjomā, kāds vajadzīgs mūsu laika vissvarīgākajai ekonomiskajai pārejai. Tas darbosies kā forums, lai atvieglotu apmaiņu un vajadzības gadījumā koordinētu centienus attiecībā uz iniciatīvām un pieejām videi ilgtspējīgiem finansējumiem, vienlaikus ievērojot nacionālos un reģionālos apstākļus. Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta videi draudzīgām iniciatīvām, jo ​​īpaši taksonomiju, informācijas atklāšanas, standartu un etiķešu jomā, kas ir būtiskas ieguldītājiem, lai apzinātu un izmantotu zaļo investīciju iespējas visā pasaulē.

IPSF atbalsta Klimata politikas finanšu ministru koalīcija, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Starptautiskā vērtspapīru komisiju organizācija, Finanšu sistēmas zaļināšanas tīkls, Ekonomiskās sadarbības organizācija un Attīstība un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma - finanšu iniciatīva novērotāju statusā.

Skatīt Kopīgais paziņojums un Jautājumi un atbildes.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, vide, EU, Eiropas Komisija, Ilgtspējīga attīstība, Ilgtspējīgas kurināmais

Komentāri ir slēgti.