Savienoties ar mums

Autortiesību likumdošana

# Autortiesības - Rīt sākas dialogs starp platformām un tiesību īpašniekiem

AKCIJA:

Izdots

on

Pirmā tikšanās ar ieinteresētajām personām par ES 17 panta piemērošanu Direktīva par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū par aizsargāta satura izmantošanu tiešsaistes satura koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem notiks rīt Briselē. Ieinteresētās personas pārrunās paraugpraksi, kā satura apmaiņas platformām un pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu sadarboties ar tiesību īpašniekiem. Šis dialogs ir paredzēts jaunajā direktīvā, un tas palīdzēs sagatavot vadlīnijas par 17 panta piemērošanu. Eiropas Komisija ir uzaicinājusi piedalīties ieinteresēto personu organizācijas, pamatojoties uz 1.1. Punktā uzskaitītajiem kritērijiem aicinājums paust interesi par ieinteresēto pušu dialogu. Darba kārtība ir pieejama šeit. Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela sesiju atklās plkst. 09 CEST. Viņas runai, kā arī diskusijām var sekot tiešraidē webstream

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending