Ziņojums aicina ES veikt steidzamus pasākumus, lai aizsargātu #HumanRights aizstāvjus #LatinAmerica

| Oktobris 8, 2019

Ņemot vērā nopietno situāciju, ar kuru sastopas cilvēktiesību aizstāvji Latīņamerikā, ES-LAT tīkls šodien (8 oktobrī) atklāj ziņojumu, kurā ar dažādiem ieteikumiem mudina Eiropas Savienību aktīvi rīkoties, lai apturētu šo problēmu.

Latīņamerika ir viens no reģioniem, kurā ir visvairāk uzbrukumu un slepkavību pret aizstāvjiem. Pēc EU Protect aizstāvju teiktā, 2018 reģionā reģionā tika nogalināti vismaz 256 aizstāvji. Ziņojumā, kas šodien nosūtīts Eiropas Parlamentam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, uzsvērtas pašreizējās tendences un kopējie vardarbības modeļi, kas pastāv visā kontinentā.

Viņu darba neatzīšana un leģitimizēšana ir galvenie faktori, kas palielina tādu uzbrukumu risku kā fiziska agresija, ieskaitot slepkavības vai slepkavību mēģinājumus, draudi, iebiedēšana, uzmākšanās, kriminālatbildības noteikšana un cita veida vardarbība. Turklāt reģionā ir arvien vairāk ierobežojošu likumu, kas veicina pilsoniskās sabiedrības telpas sarukšanu.

Kritiskā situācija sievietēm un vides aizstāvjiem

Saskaņā ar ziņojumu cilvēktiesību aizstāvēm sievietēm un sievietēm, kas aizstāv sievietes un dzimumu līdztiesību, draud daudzējādās un saasinātās diskriminācijas formas. Sievietes ir pakļautas ar dzimumu saistītiem riskiem. Viņi arī ir pakļauti vardarbībai, jo viņi izaicina normas un stereotipus, kas pastāv viņu kopienās un sociālajā kontekstā.

ES-LAT tīkls arī uzsver sarežģīto situāciju cilvēkiem, kuri aizstāv zemi, teritoriju un vidi, jo Latīņamerika joprojām ir reģions, kurā pasaulē ir nogalināts visvairāk vides aizstāvju. Šajā ziņā ziņojumā atgādināts, ka pamatiedzīvotāju un zemnieku cilvēku aizsardzība, kuri aizsargā planētas dabas resursus, veicina politiskās klimata programmas maiņu.

Pilns ziņojuma teksts

ES-LAT tīkls ir atzīts dalībnieks pirms Eiropas Savienības, ko veido apmēram 40 organizācijas un kustības no 12 Eiropas valstīm, kas ietekmē Eiropas politikas pārveidi attiecībā uz Latīņameriku politiskā dialoga, sadarbības un tirdzniecības jomā.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Cilvēktiesības, Cilvēktiesības, Latīņamerika

Komentāri ir slēgti.