#PostedWorkers - Komisijas ziņojumi par uzlabotu noteikumu izpildi

| Septembris 26, 2019

Eiropas Komisija ir pieņēmusi a ziņojums par izpildes direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu piemērošanu un ieviešanu ES dalībvalstīs. Šī direktīva stājās spēkā 2014, un tā nodrošina galvenos instrumentus, lai apkarotu ES noteikumu par darbinieku norīkošanu apiešanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

Ziņojums rāda, ka līdz šim visas dalībvalstis ir transponējušas izpildes direktīvu savos tiesību aktos, kā rezultātā ir uzlabota darbinieku norīkošanas noteikumu izpilde visā ES.

“Lai norīkotu darbiniekus un nodrošinātu vienotā tirgus vienmērīgu darbību, ir svarīgi ievērot norīkošanas noteikumus. Tā ir ļoti laba ziņa, ka visas dalībvalstis tagad piemēro noteikumus un arvien vairāk izmanto esošos instrumentus, lai uzlabotu pārrobežu sadarbību, ”sacīja nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darba mobilitātes komisāre Marianna Tīsena.

Balstoties uz novērtējumu, Komisijas ziņojumā secināts, ka šajā posmā nav nepieciešams ierosināt direktīvas grozījumus. Neskatoties uz to, dažās jomās var uzlabot īstenošanu dalībvalstīs, piemēram, samazinot administratīvo slogu. Komisija turpinās strādāt ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka direktīva tiek pilnībā un pareizi transponēta un piemērota visā Eiropā.

Eiropas Darba pārvaldei, kurai paredzēts sākt darbību oktobrī, būs galvenā loma cīņā pret ļaunprātīgu izmantošanu šajā jomā un tā sniegs atbalstu visiem iesaistītajiem dalībniekiem. Turklāt Komisija ir publicējusi arī a vadlīniju dokuments palīdzēt darbiniekiem, darba devējiem un valstu iestādēm izprast noteikumus par darba ņēmēju norīkošanu, kā tos noteikusi Direktīvas par norīkošanu darbā, tad Izpildes direktīva par darba ņēmēju norīkošanu un Direktīva (ES) 2018 / 957, ar ko groza Direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu. Šī izpratne ir būtiska, lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji apzinās savas tiesības un ka valstu iestādes un darba devēji visā ES pareizi un konsekventi piemēro noteikumus. Norādījumi tiks atjaunināti, kad tas būs vajadzīgs, un būs pieejami online. Plašāka informācija ir pieejama šajā sadaļā Q & A.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, Nodarbinātība, EU, EU, Eiropas Komisija, norīkotajiem darba ņēmējiem, Direktīvas par norīkošanu darbā, Darbinieku tiesības

Komentāri ir slēgti.

Kreisās izvēlnes ikona