#Brexit - Eiropas Parlaments atkārtoti apliecina pilnīgu atbalstu ES nostājai

| Septembris 19, 2019
Foto: Mišels BarnjēMišels Barnjērs uzrunā deputātus Parlamenta plenārsēžu zālē Strasbūrā 18 septembra Brexit debašu laikā © Eiropas Parlaments

Izstāšanās līgums ir taisnīgs, līdzsvarots un nodrošina juridisko noteiktību, saka EP deputāti rezolūcijā, atkārtoti uzsverot Parlamenta atbalstu “sakārtotai Brexit”.

Eiropas Parlaments turpina atbalstīt “sakārtotu Brexit”, pamatojoties uz jau apspriesto izstāšanās līgumu, EP deputāti šodien apstiprinātajā rezolūcijā atkārtoti apstiprināja ar 544 balsīm “par”, “126” pret un “38” atturoties.

Dokumentā arī uzsvērts, ka esošajā izstāšanās nolīgumā ir ņemtas vērā Apvienotās Karalistes sarkanās līnijas un ES principi, nodrošinot taisnīgu un līdzsvarotu risinājumu.

Juridiskā noteiktība

Parlaments uzsver, ka nolīgums aizsargā Eiropas un Lielbritānijas pilsoņu tiesības un izvēles iespējas, nodrošina finanšu norēķinu mehānismu Apvienotās Karalistes saistībām un risina Apvienotās Karalistes lūgumu par pārejas periodu. Turklāt izstāšanās nolīgums nodrošina nepieciešamo atbalsta mehānismu, lai saglabātu status quo Īrijā, aizsargājot Lielās piektdienas vienošanos un nodrošinot ziemeļu un dienvidu sadarbību.

Rezolūcijā deputāti apstiprina, ka būtu gatavi atgriezties pie ES sākotnējā priekšlikuma par tikai Ziemeļīrijas atbalsta mehānismu; viņi arī ir gatavi izskatīt “alternatīvos risinājumus”, ja tie ir juridiski un praktiski ticami un atbilst ES pamatprincipiem. Deputāti tomēr uzsver, ka viņi nepiekritīs izstāšanās līgumam bez aizkavēšanās.

Tikai Apvienotā Karaliste ir atbildīga par izeju no darījuma

Saistībā ar nesenajiem notikumiem Apvienotajā Karalistē EP deputāti norāda, ka Apvienotajai Karalistei būtu jāuzņemas pilna atbildība par izeju no darījuma un bez nopietnām sekām, ko tas varētu radīt.

Parlaments arī uzsver, ka scenārijs, kurā nav darījuma, neatceļ Apvienotās Karalistes saistības un saistības attiecībā uz finanšu norēķiniem, pilsoņu tiesību aizsardzību un Lielās piektdienas līguma ievērošanu, kas ir nepieciešami priekšnoteikumi, lai Parlaments apstiprinātu jebkādas turpmākās attiecības starp ES un AK.

Šajā kontekstā deputāti atzinīgi vērtē gatavību un ārkārtas situāciju plānošanas pasākumus “scenārijam bez darījumiem”, ko pieņēmušas ES iestādes un dalībvalstis.

Pilsoņi joprojām ir galvenā Parlamenta prioritāte

ES pilsoņu tiesību un dzīves izvēles aizsardzība Apvienotajā Karalistē un Lielbritānijas pilsoņi ES joprojām ir Parlamenta galvenā prioritāte, EP deputātiem paužot bažas par Apvienotās Karalistes norēķinu shēmas īstenošanu. EP deputāti arī mudina pārējās 27 dalībvalstis šajā sakarā ievērot dāsnu un konsekventu pieeju un nodrošināt juridisko noteiktību Lielbritānijas pilsoņiem, kas dzīvo visā ES.

Nosacīts pagarinājums

Locekļi ir atvērti iespējamai 50 panta sarunu perioda pagarināšanai, ja to pieprasa Apvienotā Karaliste, ar nosacījumu, ka tas ir pamatots un tam ir īpašs mērķis, piemēram, izvairīties no izstāšanās no darījuma, vispārēju vēlēšanu vai referenduma rīkošana, panta atcelšana. 50 vai apstiprinot izstāšanās līgumu. Viņi arī piebilst, ka pagarināšana nedrīkst ietekmēt ES institūciju darbu un darbību.

fons

Pēc 10 aprīļa 2019 Eiropadomes īpašā samita lēmuma pieņemt Apvienotās Karalistes lūgumu pagarināt 50 pantā noteikto termiņu, Lielbritānijai paredzēts pamest ES līdz 31 oktobrim.

Nākamie soļi

Rezolūcija apstiprina jaunā Parlamenta atbalstu pašreizējai ES pieejai pirms izšķirošā oktobra ES valstu vai valdību vadītāju samita. Visi izstāšanās nolīgumi un turpmākie asociācijas vai starptautiskie nolīgumi ar AK būs jāapstiprina Eiropas Parlamentam.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , ,

kategorija: Titullapa, Brexit, EU, Eiropas Parlaments, Plenārsēdē, UK

Komentāri ir slēgti.