Nākamais #ECB prezidents: EP deputāti rīko uzklausīšanu ar #ChristineLagarde

| Septembris 4, 2019
Deputāti uzstājas ar Christine Lagarde uzklausīšanu par ECB prezidenta amatuChristine Lagarde tika izvirzīti ES līderu vietā, lai aizstātu pašreizējo ECB prezidentu Mario Draghi no 1 novembra

Eiropas Centrālās bankas prezidentes kandidāte Kristīne Lagarde ierodas Parlamentā 4 septembrī, lai atbildētu uz Eiropas Parlamenta deputātu jautājumiem pirms plenārsēdes balsojuma par viņas kandidatūru.

Trešdienas sanāksme ļaus Parlamenta ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļiem novērtēt kandidātu un sniegt ieteikumu, vai viņai jāsaņem Parlamenta apstiprinājums.

Uzklausīšana sāksies plkst. 10h30 CET, un to varēs vērot Tiešraide Parlamenta tīmekļa vietnē. Ekonomikas un monetārā komiteja balsos par viņu ieteikumu trešdienas pēcpusdienā, savukārt sagaidāms, ka Parlaments kopumā par šo jautājumu balsos septembra 16-19 sesijas laikā.

Christine Lagarde jūlijā izvirzīja ES līderi, lai aizstātu pašreizējo ECB prezidentu Mario Draghi no 1 November. Kopš 2011 viņa ir Starptautiskā valūtas fonda rīkotājdirektore. Pirms tam viņa ieņēma vairākus ministru amatus Francijā, ieskaitot ekonomikas, finanšu un rūpniecības ministrus.

ECB prezidentus uz neatjaunojamu astoņu gadu termiņu ieceļ ES valstu vai valdību vadītāji, bet iepriekš jāapspriežas ar Parlamentu. Parlamenta atzinums nav saistošs Eiropadomei, bet, tā kā tas ir demokrātiski ievēlēta ES institūcija, tā viedoklim ir zināma nozīme kandidāta leģitimitātei.

Ja Lagarde iegūs šo amatu, viņa būs pirmā sieviete, kas vadīs ECB. Deputāti ir aicinājuši vairāk sieviešu augsta līmeņa amatos ekonomikas un monetārajos jautājumos.

Parlaments un ECB

Galvenais princips Eiropas Centrālās bankas darbā ir tā politiskā neatkarība, kas nozīmē, ka tai vajadzētu būt brīvai censties saglabāt cenu stabilitāti, nepakļaujoties politiskam spiedienam.

Pat ja tā ir, demokrātiskas pārskatatbildības interesēs Eiropas Centrālās bankas prezidents reizi ceturksnī apmeklē Parlamenta ekonomikas un monetāro lietu komiteju, kas pazīstama kā "monetārais dialogs", lai izskaidrotu bankas monetāro politiku un lēmumus eiropiešu ievēlēto pārstāvju priekšā.

ECB prezidents parlamenta sēdē arī iepazīstina ar bankas gada pārskatu un uz to atbild rakstiski rakstiski jautājumi izvirzīja deputāti.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Centrālā banka (ECB), Eiropas Parlaments

Komentāri ir slēgti.