Komisija pieĦem atzinumu par Luksemburgas atjaunināto #DraftCompaniesaryPlan

| Marts 26, 2019

Eiropas Komisija to ir pieņēmusi Domas uz atjaunināts budžeta plāna projekts uzskata, ka atjauninātais 2019 plāns pilnībā atbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumiem. Tomēr Komisija aicina iestādes paātrināt progresu ES strukturālajā daļā. \ T fiskālie ieteikumi adresēts Padome pagājušā gada jūlijā. Pēc vispārējām vēlēšanām 14 oktobrī 2018, 5 2018, 2019 decembrī, jaunā valdība stājās amatā Luksemburgā un 5 martā iesniedza 2019 atjauninātu budžeta plāna projektu. Tā atjaunina nav politikas izmaiņu projekta budžeta plāna iesniegusi izejošā valdība 15 oktobrī 2018. Pašlaik Luksemburga ir pakļauta Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvajai daļai.

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Komisija, Luksemburga