EUR 2 miljardi, lai ātri attīstītu #Eiropas Padomju Padomi

| Marts 20, 2019

Pirms 21-22 marta Eiropadomes diskusijas par inovācijām, rūpniecību un konkurētspēju, Komisija veic izšķirošus pasākumus, lai izveidotu Eiropas Inovāciju padomi.

Globālā konkurence pastiprinās, un Eiropai ir jāpastiprina inovācijas un riska uzņemšanās spēja, lai konkurētu tirgū, ko aizvien vairāk nosaka jaunās tehnoloģijas. Tāpēc Juncker Komisija ievieš Eiropas Inovāciju padomi (EIC), lai pārveidotu Eiropas zinātniskos atklājumus par uzņēmumiem, kas var ātrāk attīstīties. Pašlaik izmēģinājuma posmā Eiropas Inovāciju padome kļūs par pilntiesīgu realitāti no 2021 nākamajā ES pētniecības un inovāciju programmā Horizon Europe.

Zinātnes, zinātnes un inovācijas komisārs Carlos Moedas teica: „Ar Eiropas Inovāciju padomi mēs vienkārši neuzliekam naudu uz galda. Mēs izveidojam visu inovāciju sistēmu, lai Eiropu izvirzītu stratēģiski svarīgās tehnoloģijās un inovācijās, kas veidos mūsu nākotni, piemēram, mākslīgo intelektu, biotehnoloģiju un nulles emisijas enerģiju. Mums jākoncentrējas uz novatoru, kuri radīs darbavietas, stiprinās mūsu globālo konkurētspēju un uzlabos mūsu ikdienas dzīvi, vajadzībām. ”

2017 Komisija uzsāka Eiropas Inovāciju padomes izmēģinājuma posmu, ieviešot atklātus konkursus un tiešās intervijas, lai identificētu un finansētu Eiropas novatoriskākos jaunos uzņēmumus un MVU. Kopš tā laika 1276 ļoti novatoriski projekti jau ir ieguvuši vispārēju atbalstu finansējums pārsniedz EUR 730 miljonus.

Šodien Komisija paziņo par svarīgiem pasākumiem, kas veicinās atlikušos divus EIC izmēģinājuma posma gadus:

  • Finansējums pārsniedz EUR 2 miljardus 2019-2020: aptver inovāciju ķēdi: „ceļveža” projekti, lai atbalstītu progresīvas tehnoloģijas no pētniecības bāzes (atklāja 19 marts); un „paātrinātāja” finansējums, lai atbalstītu jaunizveidotos uzņēmumus un MVU, lai attīstītu un paplašinātu inovācijas, lai tās varētu piesaistīt privātos ieguldījumus (atvērti jūnijā). Saskaņā ar „paātrinātāja” finansējuma uzņēmumiem būs iespēja saņemt jaukto finansējumu (dotācijas un pašu kapitālu) līdz EUR 15m.
  • Komisija iecels 15 uz 20 inovāciju līderiem EIC konsultatīvajā padomē, lai pārraudzītu EIC izmēģinājuma projektu, sagatavotu turpmāko EIC un visā pasaulē atbalstītu EIC. Tiek aicināti novatori no visas ekosistēmas nākt klajā ar 10 maiju.
  • Komisija iegūs pirmo „programmu vadītāju” komplektu ar vadošajām zināšanām par jaunām tehnoloģijām, lai sniegtu pilna laika, praktisku atbalstu projektiem. Drīzumā tiks publicēts uzaicinājums pieņemt darbā.
  • Turklāt Komisija ir paziņojusi par 68 papildu jaunizveidotiem uzņēmumiem un MVU, kas izvēlēti kopējam 120m finansējumam saskaņā ar EIC pilotu. Uzņēmumi, piemēram, izstrādā tiešsaistes maksājuma tehnoloģiju, kas balstīta uz bloka ķēdi, jaunu energoefektīvu ekrānu un risinājumu, lai cīnītos pret satiksmes troksni (sadalījums saņēmēju skaits katrā valstī un sektorā).

Ņemot vērā pieaugošo ekonomisko nozīmi, kāda ir jauninājumiem un novatoriskiem jauninājumiem, un pamatojoties uz EIC izmēģinājuma agrīnajiem panākumiem, Komisija ir ierosinājusi piešķirt EIC EUR 10 miljardus, izmantojot programmu „Apvārsnis Eiropa”, kas ir ES pētniecības un inovācijas finansēšanas programma 2021-2027.

fons

Tikai 7% no pasaules iedzīvotāju skaita, Eiropa veido 20% no pasaules pētniecības un attīstības investīcijām, ražo vienu trešdaļu no visām augstas kvalitātes zinātniskajām publikācijām un ieņem pasaules vadošo pozīciju tādās rūpniecības nozarēs kā farmācija, ķimikālijas, mašīnbūve un modes. Taču Eiropai ir jādara labāk, lai šo izcilību pārvērstu par panākumiem un radītu globālus čempionus jaunos tirgos, kuru pamatā ir inovācija. Tas jo īpaši attiecas uz jauninājumiem, kas balstās uz radikāli jaunām tehnoloģijām (izrāvienu) vai tirgiem (traucējošiem).

Jūnijā 2018 Komisija vēl ierosināja vērienīgāko pētniecības un inovāciju programmu, \ t Horizon Europe, ar 100-2021 piedāvāto budžetu EUR 2027 miljardu apmērā. Priekšlikums pamatojas uz Komisijas ieguldījumu ES līderu sanāksmē, kas notika maijā Sofijā.Atjaunota Eiropas pētniecības un inovāciju programma - Eiropas iespēja veidot savu nākotni', kurā uzsvērta nepieciešamība izveidot Eiropas Inovāciju padomi un citus pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas globālo konkurētspēju.

28 jūnija 2018 Eiropadomes secinājumi apstiprināja EIC izveidi nākamajā ilgtermiņa budžetā (2021-2027). ES vadītāji aicināja Komisiju uzsākt jaunu izmēģinājuma iniciatīvu attiecībā uz inovatīviem sasniegumiem Horizon 2020 atlikušajā periodā, lai sagatavotu ceļu pilntiesīgai EIC programmai Horizon Europe.

Eiropas Inovāciju padome ir daļa no plašākas ekosistēmas, ko ES ievieš, lai dotu Eiropas daudzajiem uzņēmējiem iespēju kļūt par pasaules vadošajiem uzņēmumiem. Citas iniciatīvas ietver Eiropas riska kapitāla fondu fondu programma (VentureEU), Eiropas Investīciju plāns (ESIF), Eiropas institūts Inovāciju un tehnoloģiju, Kapitāla tirgu savienības rīcības plāns, lai uzlabotu piekļuvi finansējumam vai priekšlikumu Direktīva par uzņēmējdarbības maksātnespēju.

Vairāk informācijas

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Komisija

Komentāri ir slēgti.