Neskatoties uz Mogerīni paziņojumiem pret #BDS, ES turpina līdzekļu pārskaitīšanu uz Izraēlas boikotu organizācijām

| Janvāris 25, 2019

Pretēji ES ārlietu ministra Federiko Mogerīni apgalvojumiem (attēlā) pretstatā Izraēlas boikotiem, jaunais MSA ziņojums atklāj, ka līdzekļus turpināja nodot organizācijām, kas veicina boikotus pret Izraēlas valsti 2017-2018.

Ministrs Erdāns FM Mogerīni: „Tā vietā, lai slēptu aiz tukšiem paziņojumiem, Eiropas Savienībai ir jāīsteno sava deklarētā politika un nekavējoties jāpārtrauc finansēt organizācijas, kas veicina boikotus pret Izraēlas valsti.”

Stratēģisko lietu ministrijas (MSA) publicētajā visaptverošajā ziņojumā atklājās, ka pretēji deklarētajai Eiropas Savienības politikai un ES ārlietu ministra Federikas Mogerīni iepriekšējiem paziņojumiem ES ir turpinājusi miljoniem eiro pārskaitīt 2017-2018 NVO, kas veicina boikotus Izraēla.

Ziņojums seko agrākam padziļinātam pētījumam, ko publicēja Stratēģisko lietu ministrija maijā 2018 par ES finansējumu Izraēlas un boikotu organizācijām 2016 laikā. Tajā laikā stratēģisko lietu ministrs Gilads Erdans mudināja Mogerīni nekavējoties pārtraukt līdzekļu nodošanu šīm organizācijām. Atbildot uz to, ES ārlietu ministrs atbildēja, ka pastāv stingras uzraudzības un pārbaudes procedūras, kas apliecina ministram Erdanam, ka Eiropas Savienības līdzekļi netika izmantoti, lai veicinātu Izraēlas boikotus.

Ministrs Erdans uzdeva ministrijai paplašināt 2017-2018 laikā publicēto ES datu pārbaudi un konstatēja, ka, neskatoties uz Mogerīni paziņojumiem un pretēji oficiālajai Eiropas Savienības politikai pret boikotiem, finansējums vairāk nekā EUR 5 miljoniem tika nodots desmit organizācijām, kas veicināja boikotus pret Izraēlas valsti.

MSA ziņojumā arī tika konstatēts, ka divām no ievērojamākajām Izraēlas un boikotu organizācijām - Al-Haq un Al-Mezan - tika piešķirta vairāku gadu ilgā dotācija no ES, kas acīmredzot sākās 750,000.

Šie konstatējumi atbilst Eiropas Revīzijas palātas (Eiropas Revīzijas palātas) nesen veiktā Eiropas Savienības finanšu revīzijas iestādes ziņojuma konstatējumiem, kuros konstatēti būtiski trūkumi ES spējā uzraudzīt līdzekļus, kas nodoti daudzām organizācijām, kas saņem ES atbalstu. ERP brīdināja, ka Eiropas Savienībai trūkst pietiekamas informācijas un pārredzamības par to, kā šie līdzekļi tika sadalīti vai izlietoti.

Ņemot vērā atjauninātā MSA ziņojuma secinājumus, ministrs Erdans vēstulē vērsās pie ārlietu ministra Mogerīni, uzsverot nepieciešamību izbeigt ES politikas divējādību, kas, no vienas puses, oficiāli iebilst pret boikotiem pret Izraēlas valsti un citas, kas atbalsta boikotu organizācijas. Viņš paziņoja: „Eiropas Revīzijas palāta 2018 decembrī brīdināja, ka Eiropadomei nav pietiekamas un pietiekami detalizētas informācijas, jo šīs NVO izmanto šos līdzekļus,” un aicināja Eiropas Savienību nekavējoties pārtraukt finansējumu NVO, kas aktīvi darbojas veicināt Izraēlas boikotu. ”

Minster Erdan teica, ka, ņemot vērā ziņojuma secinājumus: „Ir pienācis laiks, lai ES sāktu padziļinātu tās politikas pārbaudi. Tā vietā, lai slēptu aiz tukšiem paziņojumiem, Eiropas Savienībai ir jāīsteno sava deklarētā politika un nekavējoties jāpārtrauc finansēt organizācijas, kas veicina boikotus pret Izraēlas valsti. ”

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropadome, Izraēla