Pirmā viceprezidenta Fransa Timmermansa un komisāra Věra Jourovas paziņojums par #Krystallnacht 80 gadadienu (Broken Glass nakts)

| Novembris 8, 2018

80 gadus atpakaļ rīt (9 novembrī), ebreju dzīvi un vēsturi Eiropā vienlaikus mainījās uz visiem laikiem. Valsts atbalstītais nacistu režīma antisemītisms izraisīja ebreju slepkavību, sinagogu dedzināšanu un ebreju uzņēmumu un ebreju māju laupīšanu.

Aptuveni trīsdesmit tūkstoši ebreju cilvēki tika deportēti laikā "Kristallnacht" - notikums, kas iezīmēja holokausta sākumu un sešu miljonu ebreju iznīcināšanu. Šodien mums ir jāpārtrauc un jādomā par šiem notikumiem un jāatgādina sev par to, kāpēc mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai novērstu to no jauna.

Ir pamats būt modram, lai gan, neskatoties uz pagātnes šausmām, nesenie notikumi liecina, ka mūsu sabiedrībā joprojām pastāv antisemītisms; joprojām ir personas, kas noliedz, ka šie notikumi pat notikuši. Uz ebrejiem joprojām tiek uzbrukumi un draudi daudzu ES valstu ielās; naida runa turpina izplatīties, un vēl joprojām ir vietas, lai rosinātu vardarbību, arī tiešsaistē. Naids sākās ar vārdiem un beidzās ar vardarbību. Un mēs redzam šo tendenci atkal, šokējošās slepkavībās Tulūzā, Briselē, Parīzē un Kopenhāgenā, kā arī nesen Pitsburgā Amerikas Savienotajās Valstīs.

Mēs nevaram ļaut mūsu sabiedrībai ciest no kolektīvas amnēzijas. Mums ir pienākums nepārtraukti mācīt mūsu jaunajām paaudzēm par to un kā pielīdzināt Eiropas iekšējos dēmonus, lai neviens to neaizmirstu. Tādēļ mums ir piešķirts finansējums Eiropas atceres pasākumiem un kāpēc Komisija palīdz izpratni un izglītot cilvēkus par holokaustu.

Lai labāk apkarotu antisemītismu, mums tas ir jāsaprot arī labāk. Tādēļ Komisija turpina atbalstīt dalībvalstis un pilsonisko sabiedrību, lai uzlabotu ziņošanu par antisemītismu ES. Mums ir Komisijas koordinators antisemītisma apkarošanai, lai uzturētu sakarus ar ebreju kopienām un stiprinātu sadarbību ar starptautiskām organizācijām, dalībvalstu iestādēm un NVO. Horizonts 2020 projekts "Eiropas holokausta pētniecības infrastruktūra" ir lielākā no ES finansētajām holokausta pētniecības programmām, kuras budžets ir € 8 miljoni, un mērķis ir stiprināt holokausta Eiropas pētījumu tīklu.

Ebreju tautai nekad vairs nevajadzēs jautāt sev, vai viņiem vai viņu bērniem ir nākotne Eiropas Savienībā. Viņiem nekad nevajadzētu apšaubīt, vai iestādes stāvēs viņu pusē, lai garantētu viņu drošību. Nevienam nekad nebūtu jābīstas, lai dotos uz sinagogu vai valkātu kippu Eiropas Savienībā. Šodien, kā katru dienu, Eiropas Komisija stingri pret jebkāda veida antisemītismu. Mēs turpināsim nerimstoši cīnīties pret aizspriedumiem un stereotipiem Eiropā, ikvienam, uz ko tas attiecas, un mēs vienmēr aizstāvēsim cilvēku tiesības praktizēt viņu reliģiju neatkarīgi no tā, kas notiks - brīvi un bez bailēm.

fons

Eiropas Komisijai ir virkne pasākumu, lai apkarotu antisemītismu, piemēram, pārraudzīt, kā tiek īstenoti Eiropas tiesību akti cīņai pret antisemītismu, un vadīt dalībvalstis par to, kā risināt antisemītiskos naida noziegumus un naida izteicienus.

2015 pirmais viceprezidents Timmermans un komisārs Jourová iecēla Komisijas koordinatoru antisemītisma apkarošanai, lai uzturētu sakarus ar ebreju kopienām un stiprinātu sadarbību ar starptautiskām organizācijām, dalībvalstu iestādēm un NVO.

Šodien (8 novembrī) ES Pamattiesību aģentūra publicēs dalībvalstu datus par antisemītiem incidentiem. Tas liecina, ka šādu notikumu reģistrēšana ne vienmēr ir efektīva vai salīdzināma. Tas veicina to, ka netiek pietiekami ziņots par antisemītisma apjomu, raksturu un īpatnībām, kas pašlaik notiek ES. Par 10 decembrī 2018 ES Pamattiesību aģentūra iepazīstinās ar rezultātiem, kas gūti lielā pētījumā par antisemītisma ebreju kopienas pieredzi un uztveri ES.

Par 8 un 9 novembra 2018 Eiropas Komisija arī rīko ikgadējo apmācību sesiju par Komisijas darbinieku antisemītismu, lai veicinātu izpratni par cīņu pret antisemītismu.

Plašāk, lai apkarotu naida izteiksmes izplatīšanos Eiropā, Eiropas Komisija uzsāka ES rīcības kodekss pret nelegālu tiešsaistes naida kurināšanu maijā 2016, ar Facebook, Twitter, YouTube un Microsoft.

Vairāk informācijas

Cīņa pret antisemītismu

ES Pamattiesību aģentūras antisemītisma datu kopsavilkums (pieejams piektdien novembrī 9)

Tags: , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, Antisemītisms, EU, Holokausts, Izraēla