#EESC pauž nostāju par daudzgadu finanšu shēmu 2021-2027 Eiropas Parlamenta Budžeta komitejā

| Oktobris 8, 2018

EESK loceklis Javier Doz Orrit, referents par EESK kopīgo atzinumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021-2027 Eiropas Savienībai, izklāstīs galvenos EESK ieteikumus nākamajam ES budžetam Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas sanāksmē. Parlaments, 9 oktobrī, aptuveni 11h.

Referenta iejaukšanās būs daļa no debatēm par "Starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021-2027 - Parlamenta nostāja, lai panāktu vienošanos", kas ir paredzēta kā pirmais temats sanāksmes darba kārtībā. Debatēs piedalīsies deputāti Jan Olbrycht (PPE), Isabelle Thomas (S & D), Janusz Lewandowski (PPE) un Gérard Deprez (ALDE), starpposma ziņojuma referenti.

Skatīties EESK locekļa Javier Doz Orrita iejaukšanos šeit.

Papildu informācijai par EESK atzinumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021-2027 noklikšķiniet šeit.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)

Komentāri ir slēgti.