Parlaments atbalstīja vīzu režīma atcelšanu #Kosovars

| Septembris 18, 2018

Parlaments ir apstiprinājis pilnvaras sarunām ar Padomi par priekšlikumu atcelt vīzu prasības Kosovas pilsoņiem.

Atbalstot deputātus, ar 420 balsīm pret 186 un 22 atturoties, Pilsoņu brīvību komitejas lēmums sākt diskusijas ar ministriem par šo tiesību aktu izmaiņām.

Priekšlikums piešķirt bezvīzu piekļuvi ES Kosovas iedzīvotājiem bija 2016 septembrī jau apstiprināja Pilsoņu brīvību komitejas deputāti, līdz tiek izpildīti visi nepieciešamie kritēriji, jo īpaši robežu līguma ar Melnkalni ratificēšana.

Tas bija viens no 95 kritērijiem, kas tika noteikti dialogā par vīzu liberalizāciju ar ES, kas sākās 2012. The Eiropas Komisija apstiprināja pagājušajā mēnesī ka Kosova tagad ir izpildījusi visas prasības, kas ietvēra arī "panākumus cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju".

Kosovas Asambleja 21 martā 2018 apstiprināja robežu demarkācijas līgumu ar Melnkalni.

Balkānu valsts, lai saņemtu bezvīzu piekļuvi ES

Pēc bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes un Serbijas 2009 un Albānijas un Bosnijas un Hercegovinas pilsoņu 2010 vīzu atcelšanas Kosovai tika atstāta izolēta teritorija, kas bija vienīgā Balkānu valsts, kuras pilsoņiem vēl bija vajadzīga vīza, lai ceļotu uz ES.

Nākamie soļi

Sarunas ar Padomi varētu sākt, tiklīdz ministri izstrādāja vispārēju pieeju priekšlikumam par vīzu režīma atcelšanu. Ja vienojoties ar likumdevējiem, Kosovas iedzīvotāji varēs iebraukt ES bez vīzas par 90 dienām jebkurā 180 dienās, ar noteikumu, ka viņiem ir biometriskā pase, uzņēmējdarbības, tūrisma vai ģimenes vajadzībām.

Vīzu prasību atcelšana Kosovai attiektos uz visām ES valstīm, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju, kā arī uz četrām Šengenas valstīm, kas nav ES dalībvalstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice).

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Parlaments, Kosova