#EBU atzinīgi vērtē noteikumus, lai paplašinātu piekļuvi novatoriskam multivides saturam ES Elektronisko sakaru kodeksā

| Jūlijs 12, 2018

Eiropas Apraides savienība (EBU) ir atzinīgi novērtējusi Eiropas Parlamenta balsojumu, kurā tiks atjaunināti spēkā esošie noteikumi par obligātajiem pārvadājumiem un nodrošinās plašāku radiofrekvenču spektra brīvu izvēli kustībā.

Balsojums Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā (ITRE) oficiāli apstiprināja politisku vienošanos trīspusējā sarunā par jaunu ES Elektronisko sakaru kodeksu.

Kodekss atbalsta pāreju uz ciparu radio, radot jaunas iespējas raidorganizācijām un auditorijām, kā tas notika ar TV pagātnē. Tajā ievieš jaunus noteikumus, kas prasa, lai jaunās pasažieru automašīnās integrētas radioiekārtas ES vismaz varētu uztvert ciparu virszemes radio.

EBU arī atzinīgi vērtē esošo obligāto noteikumu izpildes uzlabojumus. Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļu plurālismu un kultūras daudzveidību, jaunie noteikumi atjauninās spēkā esošos noteikumus, lai iekļautu saistīto TV pieredzi, atspoguļojot pieaugošos auditorijas paradumus un piedāvāto inovatīvo pakalpojumu klāstu.

ES regulatīvās politikas vadītājs Wouter Gekiere sacīja: "Vissvarīgākais ir tas, ka pilsoņi var piekļūt sabiedriskiem plašsaziņas līdzekļiem pēc iespējas vieglāk, izmantojot viņiem pieejamos plašos izplatīšanas kanālus.

"Nesen pieņemtais ES kodekss piedāvā modernizētus noteikumus, lai uzlabotu Eiropas lietotāju piekļuvi mediju saturam, izmantojot telesakaru tīklus. Šādi reglamentējošo noteikumu uzlabojumi veicinās plašsaziņas līdzekļu plurālismu un kultūras daudzveidību Eiropā.

"Visbeidzot, tas arī mudinās raidorganizācijas turpināt attīstīt novatoriskākus radio pakalpojumus ES auditorijai."

EBU aicina regulatorus un valdības uzņemties proaktīvu lomu un izmantot jaunajā ES Elektronisko sakaru kodeksā paredzētos instrumentus, lai efektīvi nodrošinātu piekļuvi dažādiem multivides satura elementiem visā ES. Šajā sakarā EBU atzinīgi vērtē valsts regulatoru jauno pienākumu nodrošināt plašsaziņas līdzekļu un kultūras politikas īstenošanu.

Pēc tam, kad ITRE oficiāli apstiprināja politisko vienošanos, kas tika panākta trialogā par jauno kodeksu, sagaidāma Parlamenta plenārsēdes balsojums par šo jautājumu pēc vasaras. Kodekss atjauninās spēkā esošo telekomunikāciju tiesisko regulējumu, kas datēts ar 2009.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Parlaments, tehnoloģija, telekomunikāciju

Komentāri ir slēgti.