Vardarbības pret sievietēm apkarošana: visām ES valstīm jāratificē #IstanbulConvention

| Marts 14, 2018


Deputāti aicināja 11 dalībvalstis, kas to vēl nav ratificējušas, plenārsesijā ar komisāru Ansipu pirmdienā (12 marts).

Līdz šim 11 dalībvalstis, kas vēl nav to ratificējušas Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kas pazīstams kā Stambulas konvencija, ir: Bulgārija, Horvātija, Čehija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Slovākija un Apvienotā Karaliste.

Debašu laikā lielākā daĜa deputātu pauda nožēlu par to, ka šīs valstis (tostarp Bulgārija, kuras pašreiz rīkojas Padomes prezidentūras laikā) neuzskata Konvenciju par labāko pieejamo instrumentu vardarbības pret sievietēm apkarošanā. Viņi uzsvēra, ka nevēlēšanās ratificēt tekstu bieži balstījās uz nepareiziem un maldinošiem argumentiem par to, kā Konvencijā tiek lietots vārds "dzimums". Viņi aicināja ES Komisiju un Padomi veikt konkrētus pasākumus, lai palīdzētu visām dalībvalstīm ratificēt tekstu pēc iespējas ātrāk.

Daži deputāti izteica stingru iebildumu pret to, ko viņi uzskata par teksta "ideoloģisko bagāžu" un dzimuma definīciju. Viņi atteicās no domām, ka ES ir kāda kompetence šajā jautājumā, un aicināja ievērot "katras sabiedrības iekšējo kārtību".

Komisārs Andrus Ansip atkārtoti uzsvēra, ka Konvencija bija par vardarbības pret sievietēm novēršanu bez jebkāda cita slēpta mērķa un cerēja, ka dalībvalstīm, kurām joprojām ir šaubas par Konvencijas pilnīgu īstenošanu, tiks ņemts vērā tās pamatmērķis - atbalstīt sievietes, kas cietušas no vardarbības.

konteksts

Eiropas Padome 2011 pieņēma Stambulas konvenciju, visaptverošo starptautisko līgumu par vardarbības pret sievietēm apkarošanu. Tas stājās spēkā 2014 augustā un ES to parakstīja 2017 jūnijā.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem, viena no trim sievietēm ES ir bijusi fiziskas un / vai seksuālas vardarbības upuris kopš 15 vecuma, vairāk nekā puse sieviešu piedzīvoja seksuālu uzmākšanos, un viens no 20 tika izvarots.

Tags: , , , , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, Vardarbību ģimenē, EU, Eiropas Parlaments, Dzimumu līdztiesība, Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm