Parlaments izklāsta savu nākotnes redzējumu par ES un Apvienotās Karalistes attiecībām pēc # Brexit

| Marts 13, 2018

Otrdien, 09h debatēs ar Michel Barnier rezolūciju par Parlamenta nostāju par ES un Lielbritānijas turpmākajām attiecībām, un trešdien (13 marts) notiks balsošana.

Rezolūcijas projekts, ko sagatavojusi Eiropas Parlaments Brexit Vadības grupa un par Priekšsēdētāju konferences (prezidenta un politisko grupu līderu) apstiprināšanu marts 7 ierosina, ka ES un Apvienotās Karalistes asociācijas nolīgums varētu nodrošināt piemērotu pamatu nākotnes attiecībām.

Tomēr tekstā uzsvērts, ka pat cieši saskaņotas trešās valstis ar identiskiem tiesību aktiem nevar baudīt līdzīgas priekšrocības vai piekļuvi tirgum kā ES dalībvalstīm.

Debates un balsojums (trešdien) ir pirms 22-23 marta ES sammita Briselē, kur ES valstu vai valdību vadītāji cer apstiprināt Padomes pamatnostādnes sarunu par turpmākajām attiecībām laikā.

Jūs varat skatīties plenārsēdes debates via EP Live un EbS +.

Vairāk informācijas

Tags: ,

kategorija: Titullapa, Brexit, EU, Eiropas Parlaments, Plenārsēdē, UK