#EUOmbuds atzīmē, ka dalībvalstīm ir jāatver neskaidras sarunas par ES tiesību aktiem

| Februāris 13, 2018

Pēc detalizētas izmeklēšanas Eiropas ombuds Emīlija O'Reilija (attēlā) ir konstatēts, ka ES Padome, izmantojot praksi, kas kavē ES tiesību aktu projektu pārbaudi, apdraud pilsoņu tiesības ievēlēt savus ievēlētos pārstāvjus. Tas ir administratīva kļūda.

Ombuds īpaši kritizē Padomes nespēju sistemātiski reģistrēt dalībvalstu nostāju diskusiju laikā par likumprojektiem un plaši izplatīto praksi neproporcionāli marķēt dokumentus kā neeksportētus vai LIMITE.

Šī pieeja ir mazāka par to, ko Padome gaidīs likumdošanas pārredzamības ziņā. Tiesībsargs tagad lūdz Padomei sistemātiski ierakstīt dalībvalstu nostājas Padomes darba grupās un Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmēs un principā nodrošināt, ka šie dokumenti tiek aktīvi pieejami sabiedrībai laikus.

O'Reilly arī pieprasa skaidrus kritērijus statusa "LIMITE" izmantošanai un statusa pārskatīšanu pirms likuma pieņemšanas.

"Pilsoņiem ir gandrīz neiespējami sekot likumdošanas diskusijām Padomē starp valstu valdību pārstāvjiem. Šī "aiz slēgtām durvīm" pieeja var apdraudēt iedzīvotājus un barot negatīvas attieksmes, "sacīja O'Reilly. "Nacionālo valdību pārstāvji, kas iesaistīti likumdošanas darbā, ir ES likumdevēji, un tiem jābūt atbildīgiem kā tādiem. Ja pilsoņi nezina, kādi lēmumi viņu valdības pieņem, un, pieņemot ES likumus, turpināsies "vainas dēļ Briseles" kultūra. ES pilsoņiem ir tiesības piedalīties to tiesību aktu izstrādē, kas tos ietekmē, bet to darīt, viņiem Briselē ir nepieciešama lielāka atvērtība.

Ombuds paziņoja, ka "ES likumdošanas procesa palielināšana par lielāku atbildību sabiedrībā, jo tā būtu atvērtāka, nozīmētu signālu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019".

Ombuds sagaida, ka Padome atbildēs ar 9 maiju 2018. Priekšvēsture Padome kopā ar Eiropas Parlamentu ir likumdevējs. Pirms valstu ministru sanāksmes Padomē sasniedz oficiālu nostāju attiecībā uz likumprojektu, sagatavošanas diskusijas notiek valstu vēstnieku sanāksmēs un 150 Padomes darba grupās, kurās piedalās valsts civildienesta ierēdņi.

Izmeklēšanas gaitā ombuds nosūtīja 14 konkrētus jautājumus Padomei un viņas birojs pārbaudīja triju Padomes dokumentu dokumentus, lai iegūtu ieskatu par to, kā tiek sagatavoti, izplatīti un publicēti dokumenti. Birojs arī organizēja sabiedrisko apspriešanu, kas saņēma 21 iesniegumus, tostarp no sabiedrības locekļiem, valstu parlamentiem, pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

Ombuda izmeklēšana arī parādīja, piemēram, ka, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par visu dokumentāciju attiecībā uz vienu tiesību aktu, sagatavošanas struktūrām sarunām un divām meklējumiem citās tīmekļa vietnes sadaļās ir vajadzīgas četras dažādas Padomes dokumentu reģistra meklēšanas diskusijām Padomes līmenī.

Ombuds izmeklē sūdzības par kļūdu pārvaldē ES iestādēs, aģentūrās un struktūrās. Jebkurš ES pilsonis, pastāvīgais iedzīvotājs vai uzņēmums vai apvienība ES var iesniegt sūdzību ombudam. Ombuda pilnvaras ietver tiesības pārbaudīt ES dokumentus, izsaukt amatpersonas liecināt un pēc savas iniciatīvas sākt stratēģiskas izmeklēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, noklikšķiniet šeit.

Tags: ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas ombuds, Featured pants