Komisijas ziņojumā teikts, ka nodarbinātība un sociālā situācija ES turpina uzlaboties

| Februāris 13, 2018

Atbalstot spēcīgu ekonomisko izaugsmi, nodarbinātība ES palielinājās spēcīgāk nekā gaidīts 2017 trešajā ceturksnī, un tas joprojām ir saistīts ar bezdarba samazināšanos saskaņā ar jaunāko ceturkšņa pārskatu par darba tirgus attīstību, nodarbinātība un sociālā situācija Eiropā.

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darba mobilitātes komisāre Marianne Thyssen teica: "Izaugsme atkal notiek Eiropā. Nodarbinātība ES sasniedz augstāko līmeni jebkad, nodarbinot vairāk nekā 236 miljonus cilvēku. Attiecībā uz bezdarbu tas pastāvīgi samazinās. Mums ir jāizmanto šī ekonomiskā dinamika, lai sniegtu pilsoņiem jaunas un efektīvākas tiesības, ko esam noteikuši Eiropas sociālo tiesību pīlārā: taisnīgi darba apstākļi, vienlīdzīga piekļuve darba tirgum un sociālā aizsardzība pienācīgas. Tagad mums jānodrošina, lai visi pilsoņi un darba ņēmēji varētu gūt labumu no šīs pozitīvās pārmaiņas darba tirgū.

"Vairāk nekā vienu gadu ES nodarbinātības līmenis pieauga par 1.7%, kas pārstāv 4 miljonu cilvēku, 2.7 miljons no tiem eirozonā. Šo pieaugumu galvenokārt veicina pilna laika un nenoteiktās darba vietas. 20-64 gados vecāku cilvēku nodarbinātības līmenis ES pēdējos trīs gados ir nepārtraukti palielinājies līdz 72.3% 2017 trešajā ceturksnī, kas ir visaugstākais līmenis. Tomēr starp dalībvalstīm joprojām pastāv lielas atšķirības. Citi ceturkšņa pārskatā iekļautie darba tirgus rādītāji, piemēram, darba ražīgums un Eiropas mājsaimniecību finansiālais stāvoklis, arī apstiprina Eiropas ekonomikas uzlabošanos. "

Plašāka informācija ir pieejama šis paziņojums presei.

Tags: ,

kategorija: Titullapa, Nodarbinātība, EU, EU, Eiropa 2020 stratēģija, Eiropas Komisija, Darbinieku tiesības