Eiropas vērtības, kas saistītas ar (ab) tirdzniecības preferenču izmantošanu #Pakistānas labā?

| Februāris 6, 2018 | 0 Komentāri

1971 Eiropas Kopiena ieviesa vispārējo preferenču shēmu (VPS), tirdzniecības subsīdiju, kas piedāvā to 176 valstīm. Saskaņā ar 2012 pēc atbilstības kritēriju stingrākas atbilstības valstu skaits tika samazināts līdz 89. Vairākas izmaiņas ir novērojušas vairāku valstu apturēšanu no sistēmas dažādu iemeslu dēļ, raksta Henri Malosse, bijušais Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs.

Arī 2012 Eiropā tika pieņemta VPS +. Plus (+) ir deleģēta regula, kuras mērķis ir vienkāršot ieceļošanas mehānismu, lai nodrošinātu procesa pārredzamību un paredzamību. Ja VPS standarta saņēmējs pieprasa VPS + statusu, valstij ir jāuzņemas saistošas ​​saistības, lai ratificētu un efektīvi īstenotu 27 pamatkonvencijas no Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Starptautiskās darba organizācijas (SDO) tādās jomās kā cilvēktiesības, darba tiesības, laba pārvaldība un taisnīgums vides jomā.

Pakistāna tika iekļauta VPS + saņēmēju sarakstā 2014 nelaimīgo plūdu dēļ. Tā ratificēja VPS + konvencijas, bet īstenošana nebija efektīva. Kopš tā laika, neskatoties uz atklātajiem daudzu konvenciju pārkāpumiem; neskatoties uz vairāku dalībvalstu izmeklēšanas pieprasījumiem; neskatoties uz 2016 rezolūciju, ko Eiropas Savienība ierosināja ANO Cilvēktiesību komitejai, lai atklātu situācijas nopietnību valstī; Eiropas Komisija, it īpaši Tirdzniecības ģenerāldirektorāts, joprojām apsver iespēju saglabāt GSP + Pakistānai bez jebkādas izmeklēšanas vai nopietnas pārbaudes.

Saskaņā ar Tirdzniecības ģenerāldirektorāta GSP + mudina Pakistānu pielikt lielas pūles, lai pieņemtu starptautiskas konvencijas. Taisnība, Pakistāna ir pieņēmusi dažus jaunus likumus, bet ir īstenojusi maz. Starptautiskie novērotāji un Pakistānas NVO, tostarp arodbiedrības, uzsver stāvokļa pasliktināšanos sieviešu, darba un cilvēktiesību jomā. Reliģiskās minoritātes, ieskaitot kristiešus, hindusus un budismus, pat islāma šitikus, sufi un ahmadis, tiek vajāti un ir uzbrukumu, draudu un ieslodzījuma upuri saskaņā ar zaimošanas likumiem. Zaimniecībai un 28 citiem noziegumiem Pakistānā ir nāves sods, kas likts uz valsti, kas atrodas pie augšējā saraksta attiecībā uz izpildītajām personām un personām, kuras sēž nāvessodā. Šie pret brīvo vārdu likumi arī rada draudus žurnālistiem.

ES tirdzniecības kārtībā ES vērtē godīgu, daudzpusēju un uz noteikumiem balstītu kārtību, tādēļ tiek sagaidīts, ka saņēmējvalstis īstenos galvenās ANO cilvēktiesību un Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas. Tomēr Tirdzniecības ģenerāldirektorāts ignorē uz šo tiesībām balstīto pieeju tirdzniecībai, jo uzskata, ka VPS + apturēšana destabilizēs ekonomiku, jo īpaši tekstilrūpniecību, un tiem, kas atstājuši bezdarbu, var rasties nopietnas grūtības. Reālas bažas ir par to, ka Pakistāna ir koncentrējusi savu eksportu tekstilrūpniecības nozarē ar zemu izmaksu darba ņēmējiem bez jebkādas arodbiedrības, sociālajām vai darba tiesībām. Sievietes īpaši saņem algu zem minimālajiem standartiem un viņiem nav tiesību sakarā ar tiesu sistēmu, kurai raksturīga dzimumu nevienlīdzība. Lai gan nevar apstrīdēt to, ka daži uzņēmumi gūst labumu no VPS + subsīdijām, jo ​​īpaši tiem, kas ir tuvu valdībai, bez šaubām, ka darba ņēmēji vai lielākā daļa Pakistānas iedzīvotāju neuzskata par labu.

Tirdzniecības ģenerāldirektorāta sniegtais pretrunīgākais iemesls GSP + saglabāšanai ir tas, ka bez tā ES sniegs nelielu ietekmi uz Ķīnu reģionā. Lai piešķirtu VPS + subsīdiju vienādai ar "One Road One Belt" ieguldījumu, ko devusi Ķīna, ir naiva. Pakistāna ir devusi Ķīnu būtisku ekonomisko koridoru, kuram ir piekļuve kuģiem caur Gvadaras ostu - darījums, kurā Ķīna ir radījusi savus drošības un celtniecības darbiniekus, neskatoties uz Pakistānas valdības piekāpšanos 40 gadu garumā no importa un eksporta beznodokļu zonas.

VPS un VPS + atvēršana vismazāk attīstītajām valstīm, piemēram, Bangladeša, Šrilanka, Armēnija vai Kolumbija, netiek apspriesta, ja tās atbilst kritērijiem. Valstis, piemēram, Baltkrievija un Šrilanka, ir iztērējušas subsīdijas par neatbilstību, un tas ir standarta piemērs citiem. Tādēļ ir pārsteidzoši atklāts, ka GSP + saņēmēju sarakstā ir iekļauta Pakistānas Islāma Republika, spēcīga, kodolieroču valsts, kas vairākkārt ir tikusi marķēta ar "terorisma stāvokli" militāriem noteikumiem. Patiešām, ASV ir bijušas daudz vētākas nekā Eiropas Savienība, kad runa ir par bažām par Pakistānu, it īpaši attiecībā uz tās lomu, lai aizsargātu, apmācītu un atbalstītu radikālas islāma kustības, no kurām dažas potenciāli var ieiet Eiropā.

Tirdzniecības ģenerāldirektorāts atzīst, ka VPS + ir labs darījums dažām Eiropas valstīm, kas eksportē mašīnas vai importē produktus no Pakistānas, aizmirstot vispārējo negatīvo ietekmi uz ražošanu un darbavietām Eiropā. Domājams par Eiropas Savienības partnervalstīm Magriba vai tādās valstīs kā Šrilanka, cenšoties patiesi novērst iepriekšējos cilvēktiesību pārkāpumus, tiek ignorētas. Interesanti, ka Kambodža šobrīd ir Eiropas Komisijas uzmanības centrā attiecībā uz iespējamo izmeklēšanu un privilēģiju apturēšanu, nevis uz Pakistānu.

Eiropas Savienībai ir saistošs Līguma par Eiropas Savienības darbību 207 pants, ES kopējā tirdzniecības politika jāveic "saistībā ar Savienības ārējās darbības principiem un mērķiem" un ka saskaņā ar 3 pantu tai jāparedz ilgtspējīga attīstība, nabadzības izskaušana un cilvēktiesību aizsardzība. Tirdzniecība nav mērķis pats par sevi.

1976 Paul Tran Van Thinh, bijušais ES vēstnieks Ženēvā, kas šobrīd tiek uzskatīts par VPS tēvu, rakstīja: "Mērķis ir kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabot Kopienas priekšrocības un jo īpaši par labu valstis, kurām ir reālas vajadzības, nepamatoti nepalielinot slogu Eiropas rūpniecībai. Šis ir politisks mērķis, kuram nevajadzētu būt ekonomiski nepanesama ietekme uz Kopienas ražošanas nozari. "

Sākotnēji no labiem nodomiem Eiropas Komisija šodien saskaras ar jautājumiem par to tirdzniecības un attīstības politikas pamatojumu, kuriem, šķiet, ir elastīgi kritēriji. Sākotnēji definētie VPS + shēmas atbilstības kritēriji šķiet neatbilstoši. Tomēr laikā, kad ES projekts un pati Briselē atrodas mikroskopā, vai Eiropas pilsoņi var joprojām ticēt Komisijai, kas atsakās no režīmiem, kuri pastāvīgi neievēro Eiropas vērtības?

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, Pakistāna

Atstāj atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *