ES sadarbība ar Latīņameriku

slide1ES ir vairāk nekā 18 gadu pieredze reģionālo sadarbību Latīņamerikā. Starp 2007- 2013 ES nosacījumu 556 miljoni € reģionālajiem fondiem, pavadīja jomās sociālo kohēziju, ūdens resursu apsaimniekošanas, sociāli ekonomisko attīstību, augstākās izglītības un informācijas sabiedrības, cita starpā.

Pie EUROsociAL konferencē Briselē 24-25 martā, attīstības komisārs Andris Piebalgs, paziņoja par jaunu ES atbalstu vismaz EUR 2.4 miljardiem Latīņamerikā par gadiem 2014 līdz 2020, kas ir daļa no attīstības sadarbības instrumenta (DCI) . Tas tiks tērēti jomās kā drošība, labas pārvaldības, atbildības un sociālā taisnīguma, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, vides ilgtspēju, noturību un klimata pārmaiņas, kā arī Erasmus +.

18 valstis (Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvadora, Salvadora, Gvatemala, Hondurasa, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Urugvaja, Venecuēla) sedz DCI un tiesības uz tām reģionālie fondi.

ES sadarbība ar Peru un Ekvadoru

Ekvadora

• Ar iedzīvotāju aptuveni 15.5 miljoni, Ekvadora ir visblīvāk apdzīvotā valsts Dienvidamerikā, un tiek klasificēts kā ar augstākiem vidējiem ienākumiem valstī.

• Ekvadora ir trešais visstraujāk augošā ekonomika Latīņamerikā (5.2% in 2012), ar zemāko bezdarba līmeni (4.86% in 2013) reģionā pasaulē.

• Ekonomiskā izaugsme Ekvadorā ir iekļaujoša, kas tieši samazina nabadzības un nevienlīdzības līmeni un palielināja vidusšķiras.

• Starp 2006 un 2013, ienākumu nabadzība (izmantojot valsts nabadzības līnijas) samazinājās no 37.6% līdz 25.5%, bet galēja nabadzība samazinājās no 16.9% līdz 8.6%.

• Tomēr saglabājas būtiskas problēmas attiecībā uz ilgtspējību šos sasniegumus nabadzības un nevienlīdzības samazināšanu un nodrošināt ilgtspējīgu, iekļaujošu izaugsmi.

• Vairāk nekā puse no Ekvadoras iedzīvotāju turpina dzīvot nabadzībā vai ir neaizsargāti pret atkal krīt zem nabadzības sliekšņa.

Starp 2007 un 2013, ES apņēmās eiro 140.6m uz Ekvadoru:

Galvenie politikas atbalstītās bija izglītība (€ 75.2m) un ekonomisko izaugsmi (€ 65.4m).

Izglītībā, ES atbalsts veicinājis būtisku pieaugumu piekļuvi vispārējās pamatizglītības, ar, līdz gada beigām 2013, vairāk nekā 95% no skolas vecuma bērni apmeklē skolu.

Peru

• Peru ir piektā lielākā iedzīvotāju (29.733 miljoni) Latīņamerikā (aiz Brazīlijā, Meksikā, Kolumbijā un Argentīnā), un tā platība ir 1.3 miljoni kvadrātmetru. Tas ir klasificēts kā augstas valsts ar vidējiem ienākumiem.

• Galvenie sociālie rādītāji Peru rāda pozitīvu virzību, bet arī atklāj noturību nevienlīdzību. Lai gan Valsts nabadzības līmenis samazinājās no 45% in 2006 līdz 25.8% in 2012, lauku Andu zona nabadzības līmenis saglabājas 53%.

• Peru ekonomika joprojām lielā mērā balstās uz ieguvi un eksportu, izejvielu, galvenokārt minerālu un gāzi. Tas ne tikai padara valsti strukturāli neaizsargātas pret ārējiem pieprasījuma un piedāvājuma šoka globālajos tirgos, bet var arī barības neapmierinātību un sociālos konfliktus.

Starp 2007 un 2013, ES apņēmās eiro 135m uz Peru:

Galvenās atbalsta jomas bija narkotiku politika un sociālā iekļaušana.

In 2013, Eiropas Komisija pieņēma eiro 32.2m Finansējuma nozares budžeta atbalstu ar Nacionālo narkotiku apkarošanas stratēģiju. Pirmo fiksēto daļu € 8m tiks izmaksāta komisāra vizītes laikā.

Atbalsts sociālajai integrācijai ir bijis viens no galvenajiem mērķiem ES sadarbība ar Peru pēdējo desmit gadu laikā. Jauna ministrijas Sociālās iekļaušanas izveide un radīšana īpašā fondā veicinot rezultātu orientētu sociālās iekļaušanas programmas ir labi piemēri šiem centieniem par daļu no valdības.

Reģionālie projekti Peru un Ekvadora

  1. ALFA III

ALFA III atbalsta augstākās izglītības modernizāciju Latīņamerikā, lai veicinātu ilgtspējīgu un taisnīgu attīstību reģionā, izmantojot tīklu izveidi starp universitātēm reģionā.

Šajā sakarā, ALFA III veicina ēkas ES-Latīņamerikas Kopējo augstākās izglītības telpu, atzīta kā stratēģisks elements stiprinātu divpusējās un daudzpusējās attiecības starp abiem reģioniem. Ar budžetu EUR 75m laikposmam 2007-2013, programma kā finansēto 51 projektiem, kas veicina sadarbību un tīklu veidošanu starp gandrīz 500 universitātēs. Vairāk nekā 18 Augstskolu (AII) no Peru piedalīties 14 apstiprināja projektus ALFA III. Ekvadora, vismaz 19 augstākās izglītības iestādes, piedalīties.

  1. EUROsociAL- flagmaņa programma sociālās kohēzijas Latīņamerikā

EUROsociAL ir programma, kas izstrādāta, lai palielinātu sociālo kohēziju, apvienojot politisko lēmumu pieņēmējus un augsta ranga ierēdņus no Eiropas un Latīņamerikas valsts pārvaldes izstrādāt un īstenot politiku, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Kopējais ES ieguldījums ir EUR 70m (€ 30m Pirmajā posmā (2004-2009) un € 40m otru (2011-2014) laikā laikā. Tā aktīvi veicina "dienvidu-dienvidu" sadarbības Latīņamerikā (ti, kad balstoties uz līdzšinējo sadarbību un pielāgot īpašajiem nosacījumiem kaimiņvalstī ir pārcelta no vienas Latīņamerikas valsts uz citu zināšanas) - izdevumi, kas ir sagaidāms, ka top € 10m programmas otrajā posmā.

Daži materiālie piemēri no Peru un Bolīvijā ietver palīdzot bijušajiem ieslodzītajiem iekļauties sabiedrībā, atbalstot valsts profesionālās kvalifikācijas sistēmas un monitoringa taisnīgu pieejamību veselības aprūpes un medikamentu.

Vairāk piemēri reģionālās sadarbības projektu ir pieejami šeit.

Lai iegūtu vairāk informācijas:

IP / 14 / 853: ES komisārs paziņo ievērojamu jaunu finansējumu Peru vizītes laikā

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategorija: Titullapa, Attīstības valstis, attīstība, EU, EU, Eiropas Komisija, Tūkstošgades attīstības mērķi

Atstāj atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *