Savienoties ar mums

Ilgtspējīga attīstība

Progress korporatīvās pārredzamības jomā ES

AKCIJA:

Izdots

on

Mēs izmantojam jūsu pierakstīšanos, lai sniegtu saturu jūsu piekrišanas veidā un uzlabotu mūsu izpratni par jums. Abonementu varat anulēt jebkurā laikā.

Pasaules vadošais standartu nodrošinātājs GRI atzinīgi novērtēja jauno Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) publiskošanu ilgtspējības ietekmi.

Kopš 2021. gada jūlija GRI strādā ar Eiropas finanšu pārskatiem
Padomdevēja grupa (EFRAG), lai sniegtu tehnisku ieguldījumu, lai izstrādātu
ESRS, kas no 50,000. gada būs obligāts 2023 XNUMX ES uzņēmumu.
ESRS projektā ir iestrādāts “dubultas nozīmes” princips – ziņošana
gan par ilgtspējības jautājumu finansiālajiem apsvērumiem, gan ārējiem
ziņotājas struktūras ietekme, ko GRI stingri atbalsta.

*Eelco van der Enden, GRI izpilddirektors, teica:*

*“Jau no paša sākuma mēs esam stingri atbalstījuši virzību uz to
divkārša būtiskuma informācijas atklāšanas prasības uzņēmumiem ES. Kā
Eiropas Komisija iepriekš atzinusi, ir ļoti svarīgi, lai
ESRS balstās uz standartiem, ko jau plaši izmanto uzņēmumi. Tas ir
tādēļ mudinām, ka šie projekti liecina par svarīgu soli uz priekšu
saskaņošana ar GRI standartiem. Mēs joprojām koncentrējamies uz sadarbību ar EFRAG
stiprināt saskaņošanu un palīdzēt tūkstošiem GRI reportieru satikties
Eiropas prasībām. *

*GRI ir arī noslēdzis saprašanās memorandu ar IFRS fondu*

lai nodrošinātu mūsu attiecīgo ar ilgtspējību saistīto standartu saskaņošanu. Uz
efektīvi panākt korporatīvo0020 pārredzamību, dublēšanos un nevajadzīgu
ziņošanas slogs ir jāsamazina līdz minimumam. Tas ir kaut kas, ko GRI, ņemot vērā mūsu
savienojuma lomu starp SFPS starptautiskajiem ilgtspējas standartiem
Valde un EFRAG ir unikālā vietā, lai palīdzētu sasniegt. *

*Turpmāk GRI turpinās sadarboties gan ar EFRAG, gan ar
ISSB. Šos jaunos standartus pēc iespējas vairāk saskaņojot ar mūsu
standarts ir priekšnoteikums visaptveroša divu pīlāru izveidei
korporatīvā ziņošanas sistēma ilgtspējības un finanšu pārskatu sniegšanai,
ar katru pīlāru vienlīdzīgi.”*

reklāma

* Džūdija Kuševska, GRI Globālās ilgtspējas standartu padomes priekšsēdētāja
(GSSB) teica:*

*“Es atzinīgi vērtēju to, ka šajos Eiropas standartu projektos ir ietverta skaidra informācija
GRI kā globālā adresācijas standartu noteicēja pozīcijas atzīšana
ietekmes būtiskumu, kā liecina līdz šim panāktā saskaņošana
informāciju, norādījumus un definīcijas. Lai gan tagad ir jāpieliek lielākas pūles
padziļināt saderību, tā ir pārliecinoša zīme daudziem ziņojumiem
uzņēmumi un ieinteresētās personas ES, kas paļaujas uz GRI standartiem.*

* Konsultācijas par ESRS ir iespēja pārliecināties, ka tās ir pilnveidotas
un tālāk saskaņot. Nākamajā posmā GSSB sniegs detalizētu informāciju
standartu projektiem un iesaistīties EFRAG jaunizveidotajā ilgtspējībā
Pārskatu padome un tehnisko ekspertu grupa.*

*Papildu ieguldījums būs detalizēta GRI standartu kartēšana
pret ierosināto ESRS, kas palīdzēs uzņēmumiem saprast, kā viņi
savienot un atvieglot papildu pārskatu noteikšanu
prasībām.”*

Saskaņā ar EFRAG-GRI sadarbības līgumu abas organizācijas ir pievienojušās viena otras tehnisko ekspertu grupām un apņēmušās dalīties ar informāciju, pēc iespējas saskaņojot standartu noteikšanas darbības un termiņus. Tas ietver kopīgu darbu pie jauna
bioloģiskās daudzveidības standarti

2020. gada jūnijā Eiropas Komisija pilnvaroja EFRAG sagatavoties
jauni ES ilgtspējas ziņošanas standarti

ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva ir
ieviešot tiesību aktus par ilgtspējības informācijas izpaušanu, kas paplašinās un
aizstāt pašreizējo nefinanšu pārskatu direktīvu.

Korporatīvās pārredzamības alianses (2020) pētījums liecina, ka 54% ES uzņēmumu izmanto GRI standartus (visbiežāk citēto sistēmu), lai izpildītu savas nefinanšu pārskatu prasības.

Globālā ziņošanas iniciatīva

(GRI) ir neatkarīga, starptautiska organizācija, kas palīdz uzņēmumiem
un citas organizācijas uzņemas atbildību par savu ietekmi, nodrošinot
globālā kopīgā valoda, lai ziņotu par šo ietekmi. GRI standarti
tiek izstrādāti, izmantojot vairāku ieinteresēto personu procesu, un tiek nodrošināti kā bezmaksas
sabiedriskais labums.

Dalieties ar šo rakstu:

EU Reporter publicē rakstus no dažādiem ārējiem avotiem, kas pauž dažādus viedokļus. Šajos pantos paustās nostājas ne vienmēr atbilst EU Reporter nostājai.

trending